LITERÁRNA POSTAVA

Report
LITERÁRNA POSTAVA
Literárna postava – postava vystupujúca
v literárnom diele, nachádza sa v epických a
literárnych dielach
 Lyrický subjekt – v lyrickom diele nahrádza
postavu

TYPY POSTÁV
Podľa úlohy v dejovom a významovom pláne
diela: hlavná, vedľajšia (epizódna)
 Podľa pôvodu: fiktívna, reálna, alegorická,
zvieracia
 Podľa typu: charakterový typ, idealizovaný typ,
sociálny typ, typ postavy prestupujúcej z diela
do diela

CHARAKTEROVÝ TYP
Autor zobrazuje skutočné vlastnosti
 Zvýrazňuje typickú vlastnosť postavy
 Môže to byť kladná aj záporná vlastnosť

IDEALIZOVANÝ TYP
Autor využíva idealizáciu- zvýrazní kladné a
potlačí záporné vlastnosi
 Postava má lepšie vlastnosti než v
skutočnosti

SOCIÁLNY TYP
Postava je nositeľom vlastností ľudí toho
istého postavenia v spoločnosti
 Postava z okraja spoločnosti- žije v chudobe
alebo v zlých sociálnych podmienkach

 Ďakujem
za pozornosť.

Mária Leštáková

similar documents