Evelina Wikner - Energimyndigheten

Report
Åldringsmekanismer & hur
man förlänger livslängden på
batteri i fordon och
energilagrings applikationer
Evelina Wikner
Institutionen för
Energi och Miljö
Chalmers
[email protected]
•
•
•
Projekt tid: 2014-04-14 till 2019-04-14
Finansiärer:
– Energimyndigheten, Batterifonden:
11 482 150 kr, 73%
– VCC: 2 878 500, 18,3%
– ABB: 1 366 800, 8,7%
Projekt status:
– CTH: Jag har startat
– UU: Doktorand startar i höst
Översikt:
•
•
•
•
Om projektet
Bakgrund
Vad jag jobbar med just nu
Kommande uppgifter
Volvo V60 D6 Plug-in Hybrid; http://www.t3.com/reviews/volvo-v60-d6-plug-in-hybrid-review
Åldringsmekanismer
•
•
Vad är det för processer?
– Reaktioner
– Material
Hur åldras batterier i olika miljöer?
– Temperatur
– Belastning
Batteriet i fordonet
•
Hur används det i fordonen?
•
Hur borde det användas?
•
Hur stor del av totala energimängden kan användas?
•
Hur kan vi förlänga batteriets livslängd och endast marginellt
störa körbarheten?
Bakgrund till projektet
•
•
•
Fler elektrifierade fordon och efterfrågan ökar
Batteriet är en dyr komponent och varje livslängdsförlängning
ger en stor besparing.
Saknas tester i realtid för nylanserade batterier
http://www.vibilagare.se/nyheter/tesla-kung-i-norge
Projektet just nu
•
•
Testmatris för cykling av batterier
Comsol Multiphysics: Batteri och bränslecell modul
– Finita element metoden
– Flera fysikaliska fenomen
i en och samma modell
Framtids planer
•
Utvidga batterimodellen att beräkna åldringsprocesser
•
Validera modellen med experimentell data
•
Studera hur batteriet används i fordon och hur det kan
användas på ett mer optimalt sätt för att förlänga livslängden.

similar documents