Národní obrození 1

Report
Národní obrození 1
Dějepis
2. stupeň
Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy
VY_32_INOVACE__Národní obrození 1
1
Český stát
500
1000
české země
Uhry
rakouské země
Habsburkové
1500
2000
Národní obrození
snaha obnovit český národ
nebezpečí germanizace - poněmčování
Panovníci:
Leopold II.
František I.
Ferdinand V. Dobrotivý
Co bys dělal, kdybys dělal
repasírovaný prifunk z narutkšichte
?
opakovaná zkouška z přírodopisu
čeština neměla dobrou úroveň
příliš slov z němčiny
Přejímáme slova i my?
němčina: cop, drát, plech, stodola, pytel,
šupina...
italština: banka, soprán, bas, tenor, altán,
kalhoty...
francouzština: koberec, krém, žampion...
maďarština: guláš, kočkodan...
Přejatá slova obohacují slovní zásobu
Český jazyk
Češi věděli, že jsou nutné změny
někdy ale změny špatné
Snaha odstranit všechna přejatá slova
nosoplenka
kapesník
silnoslabinec
klavír
zelenochrupka
salát
součtura
spolužák
mislivíř
student
nosovočka
brýle
věstnice
univerzita
Významné osobnosti národního obrození
Josef Dobrovský
Josef Dobrovský
Klatovy (studium)
Chudenice (Černínové - vychovatel)
o jeho působení v Chudenicích:
Šmilovský – Za ranních červánků (tam
označen „modrý abbé“)
Abbé (z hebrejského abba – Otec) – zdvořilé
oslovení francouzského kněze (podobně jako
české "Otec" nebo "Pater")
Josef Dobrovský
nepsal česky a nevěřil v budoucnost
českého jazyka, ale na záchraně českého
jazyka svými pracemi podílel
Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache
Zevrubná mluvnice jazyka českého – pravidla tvorby slov
Deutsch-böhmisches Wörterbuch
Slovník německo-český
Geschichte der bömischen Sprache und Literatur
Dějiny českého jazyka a literatury – hodnotí dějiny české
literatury.
Václav Matěj Kramerius
narozen v Klatovech
otec krejčí, hospodský i kostelník
studium jezuitského gymnázia v KT, pak
v Praze.
Václav Matěj Kramerius
redaktorem Schonfeldských
cís.král.pražských novin
začal vydávat vlastní noviny název novin se měnil, nejdéle
užívaný titul Krameriusovy c.k.
vlastenecké noviny
považován za zakladatele
českého novinářství
Václav Matěj Kramerius
založil tiskárnu, nakladatelství a
knihkupectví, tzv. Českou expedici
vydával české knihy a překlady cizích děl
v České expedici se scházela vlastenecká
literární a vědecká společnost
Českou expedici vystihl A. Jirásek v románu
F.L. Věk
Josef Jungmann
Slovesnost – teorie literatury, líčí zde bohatství
české literatury
Historie literatury české – soupis všech tehdy
známých českých literárních památek
Slovník česko-německý - pět dílů, asi 120 000
hesel
překladatel
obohacení slovní zásoby
Národní obrození
1. etapa
Úsilí o zlepšení úrovně českého jazyka
Josef Dobrovský
(modrý abbé) - studoval v KT, působil v Chudenicích.
Díla o češtině psal německy:
Dějiny českého jazyka a literatury
Václav Matěj Kramerius
narozen v KT
Psal a vydával české noviny
Česká expedice - nakladatelství a prodejna českých knih a novin
Josef Jungmann
Historie literatury české
Slovník česko-německý
Obohatil slovní zásobu – tvoření nových slov a přejímání ze
slovanských jazyků
Zdroje:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thum
b/6/68/Josef_Dobrovsky_Vilimek.jpg/220pxJosef_Dobrovsky_Vilimek.jpg
ČAPEK, Vratislav, et al. Dějepis Novověk 2. díl :
učebnice pro základní školy . 4. Praha : Práce, s. r.
o., 1994. 52 s.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thum
b/6/61/Krameriovy_noviny.gif/220pxKrameriovy_noviny.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thum
b/c/c9/Josef_Jungmann_CT.jpg/220pxJosef_Jungmann_CT.jpg

similar documents