SKF tekniska gymnasium - Universitets

Report
Mobilitet och möten
- vägen in i en spännande framtid!
”Kvalitetsdrivet 2013”
Universitets- och högskolerådet 2013-11-13
SKF Tekniska Gymnasium / SKF Kompetenscentrum
Staffan Sundin, International Coordinator
Albin Severinson, f .d. student, SKF Tekniska Gymnasium
© SKF Group
SKF - en globalt koncern, i takt med tiden!
.
Göteborg
1907
Spanien
1925
.
Kina
1916
.
Brasilien
Indonesien
1919
1914
.
Sydafrika
1914
© SKF Group
.
.
.
.
Australien
1920
Gränslöst lärande
© SKF Group
Slide
Innehåll
• SKF Ett globalt företag
• SKF Tekniska Gymnasium/SKF Kompetenscentrum
• Internationalisering, praktik och utbyten
• Business Excellence, kvalité på SKF
• Kvalité och resultat i praktikutbyten
• Kvalitativa effekter
• Utmaningar
© SKF Group
Slide
SKF Tekniska Gymnasium
Bild skolan!
© SKF Group
Slide
SKF Tekniska Gymnasium / SKF Kompetenscentrum
1937
Lpf 1994
Verkstadsskola
SKF Kompetenscentrum - SKF Tekniska Gymnasium
Specialutformat program, 75 studenter, 22 lärare
Problembaserat lärande, basgrupper
2003
2005
2008
”Svensk skola, SIQ kvalitetspris
Leonardo da Vinci - praktik och utbyten
“Årets teknikutbildning”, Svenskt näringsliv
Certifierat som Teknik College
•
2009
COOL - Österrikes utbildningsdeparetement
Finanskrisen - hot om outsourcing
•
Lgy 2011
Industritekniskt program
Ny plattform - Sustainable Future
2012
© SKF Group
Slide
Skolan 75 år, Industri- och Teknikprogram
Kvalitetspriset 2012
© SKF Group
Atlas Praktik - utbyte med SKF Kina och dess partner skolor
Många vinster med praktik i Kina
© SKF Group
Slide
The Windmill Project
© SKF Group
Verksamhetsutveckling - en ny plattform
SKF
• Teknikutveckling
• Internationalisering
• Sustainability
student
© SKF Group
Samhälle
En ny plattform - det gamla möter det nya
Sustainability
Teknikutveckling
• Kreativitet
Internationalisering
• Flexibilitet
• Teamarbete
Projekt
© SKF Group
PBL
Sustainable Future
SF
År 2
År 1
Energialiskt
Då
© SKF Group
Nu
BE
Framtid
BE
År 3
Projektering
LCA
Projektering
A global
project
Årskurs 3 – A Global Project
© SKF Group
Praktik och utbyten - mobilitet och möten
Leonardo da Vinci, praktik och utbyten
•
Sändande organisation:
SKF Tekniska Gymnasium
20 deltagare per år, 9 veckor
•
Medsändande organisationer :
ABB Industrigymnasium, Perstorps- och Elof Linälvs Gymnasium
52 deltagare per år, 3 veckor
•
Mottagande organisationer:
SKF: Tyskland, Österrike, Italien, E ngland, Polen, Slovakien, Kina
ABB: Schweitz, Tyskland, Italien, England, Frankrike, Holland
Perstorp AB: Tyskland, England, Schweitz, Frankrike
© SKF Group
Slide
Projektorganisation och kvalité
Ledningsgruppen:
• Rektorer och internationella samordnare
• Möten: 3 gånger per år
• Budget, uppföljning, administration och utveckling
Sändande organisation:
• Den Internationella koordinatorn leder arbetet i samverkan med rektor.
• Klassföreståndare och yrkeslärare ansvarar för varsin praktikgrupp.
Mottagande organisation:
• Praktiksamordnaren ansvarar för att kommunikation, boende m.m.
• Praktikhandledare ansvara för praktiken.
• Fronter används för att kommunicera projektet - kvalité
© SKF Group
Slide
Business Excellence - SKF:s verktygslåda för kvalité
© SKF Group
I en hastigt föränderlig omvärld
Det är inte ett isolerat inititativ…
…det är en resa
© SKF Group
Slide
Kvalité - tydliga mål
Övergripande mål och syften:
•
ökad anställningsbarhet - ingått i ett internationellt sammanhang
•
ökad interkulturell förståelse
Learning outcome:
•
Att kunna planera, organisera och genomföra underhåll
samt att mäta och bedöma resultat.
•
Att som operatör i ett arbetslag kunna samarbeta, dokumentera
och redovisa det löpande i en produktionskanal genom att
använda internationell terminologi.
•
Att kunna jämföra hur Business Excellence tillämpas
i olika länder och med ett särskilt fokus på jämställdhet.
© SKF Group
Slide
Kvalitativa effekter
• Våra studenter lägger grunden till ett internationellt arbetsliv
• En ny plattform: Sustainable Future - Business Excellence
•
Högre status i samhället
•
Bra marknadsföring
•
Högre status för medarbetare - högre kvalité i verksamheten
• I en gränslös organisation uppstår möten och möjligheter
Ett växande kontaktnät ger nya utvecklingsmöjligheter
Sändande organisation blir mottagande - nya influenser
•
Vår verksamhet ingår i ett större sammanhang med uppdrag att
förse världen med SKF- kunskap!
© SKF Group
Slide
Spridning av projektresultat
Seminariet: ” Ett gränslöst lärande
Universalen, Göteborg 2013 -05 - 06
© SKF Group
Slide
Projektresultat
© SKF Group
Slide
VD har ordet
“Our world is characterised by a high level of change.
The globalisation affects and challenges us.
It’s in this force field our employees are developing.
I’m therefore very pleased that SKF Technical College
has the possibility to offer our students a very high quality
traineeship abroad within the framework of the Leonardo da Vinci
program”.
Eva Karlsson, VD SKF Sverige AB
“Ett gränslöst lärande”, 6 maj 2013
© SKF Group
Slide
Validering av kunskaper och kompetens
• Europass
• Företagsdiplom
• Gymnasiebetyg
© SKF Group
Slide
Utmaningar
Grundskolan:
• Skapa förståelse för hur det är att arbeta i teknikföretag
•Öka intresset för teknikutbildningar, särskilt bland flickor
•Öka intresset för att arbeta och studera utomlands
Gymnasieskolan:
•Praktik- och partnerskapsprojekt med entreprenörskap och innovation
• A global project – att driftsätta minivindkraftverk i tredje världen
• ECVET* Learning outcomes och transparens
Högskola och kompetensutveckling:
•ECVET – tydligare kompetensprofiler och internationell transparens
•A global project - partnerskap i samarbete med Chalmers och Siemens
* ECVET= European Credit system in Vocational Education and Training
© SKF Group
Slide
Tack för visat intresse!
SKF Kompetenscentrum/SKF Tekniska Gymnasium
Staffan Sundin, International Coordinator
[email protected]
Albin Severinson, f.d. student
[email protected]
© SKF Group
Slide

similar documents