Slide 1

Report
Turkiye Kömür Santtralları ile ilgili Genel Bilgiler
Coal Price=equivalent hard coal price
Unit Commerc
Power Capac
ial
Main Equipment
Plant Unit ity Operation
Suppliers
(MW)
Date
Soma A 1
22
6/26/1957
22
Soma B 1
165 9/29/1981
Soma B 2
165
Soma B 3
Boiler - Soc.Stel et
Roubaix
14600 +
400
27
(3.490
12/20/195 Turbine Generator - kCal/kg)
8
Alstom
Soma A 2
8/3/1982 Boiler - SES Tlmace
Turbine Generator 165 5/26/1985
Skoda
165 2/20/1986 Boiler - SES Tlmace
Soma B 5
165 8/10/1991
Turbine Generator Skoda
9200 +
840
32
Boiler - Stein
Industrie
21
140 3500 500
6450 +
10%
165 3/23/1992 Boiler - SES Tlmace (1541kCa
l/kg)
Seyitömer
150
2
62 $/t
2.36
(107$/t)
7300 +
400
T - Franco Tossi + G (1745kCa
3/7/1974
- Ercole Morelli
l/kg)
PC
0,4 2,4
(2199
kCal/kg)
52
Seyitömer
150 7/11/1973
1
22
1160
0,89
3800 470
0
100
Blue
NO
PC
(*)
FGD
15
Whit
e
Turbine Generator Skoda
Soma B 4
Soma B 6
Emimissions
g/Nm3
Firin
Generat
Man
g
ion
FGD Pow Coal Price
Syst
Cost
LHV Ash Moist
er
S % Dust SO2 NOx em
(¢/kWh)
(kJ/kg) % er %
Coal Properties
19
48 $/t
1000 (130 $/t)
Blue
NO
FGD 90
Whit
PC
e
100
Scrty
0,4 2,4
4.15
35 $/t
(136.$/t)
PC
PC
32 - 30 - 0,8 750 3050 280
40 50
2
27 $/t
(92.8$/t)
2.74
Seyitömer 3 150
11/3/197
7
2/16/198
Seyitömer 4 150
9
Boiler VKW(Babcock)
P C NO
FGD
Turbine
Generator Mitsubishi
90
White
6700
Boiler +
VKW(Babcock)
400
Turbine
Generator ABB(Alstom)
610
Blue
(1600
kCal/k
g)
32 - 30 - 0,8
40 50 - 2
PC
50
Scrty
27 $/t
(92.8$/t)
12200
–
21100
Tunçbilek A
3
2/21/196
65
ELIN - UNION
6
Tunçbilek B
8/19/197
150
1
7
Boiler Steinmüller
Tunçbilek B
10/10/19
150
2
78
Boiler Steinmüller
(2.916 11 13 –
31
5.043 –
kCal/kg 35
550
Blue
NO 35
4.2
FGD White
0
56 $/t
50
PC
(115$/t)
Scrty
8.300
340 1120
–
0
0 900 P C
12500 26 - 13 1,9
1.984- 50 23
2988k
Cal/kg
PC
46 $/t
(139$/t)
Yatağan 1
210
10/21/1982
Leader - Elektrim
8350 +
400
20
Yatağan 2
210
6/15/1983
Boiler - Rafaco
36
1.996
kCal/kg
12,8
30 80
7300 +
400
Yatağan 3
210
12/18/1984
Turbine Generator Zamech+Dolmel
210
9/17/1986
210
2/23/1987
Turbine Generator Zamech+Dolmel
Kemerköy
1
210
12/16/1993
Leader - Elektrim
Kemerköy
2
210
5/31/1994
Boiler - Rafaco
34
12,8
2.08
Turbine Generator Zamech+Dolmel
100 450
370
550
25 $/t
Blue (*)
PC
2.22
LLB
wet
limest 40
one White
50
1/27/1995
PC
Boiler - Rafaco
Yeniköy 2
210
275 700
750
Blue
35 103$/t
White
50
Scrty
LLB
wet
limest
one
40 100
Kemerköy
3
70 390
1745
kCal/kg
29
Yeniköy 1
30 $/t
100 600
370
320
Blue (*)
25 $/t
35
White
PC
B&W
wet
limest
2.42
Kangal 1
Kangal 2
150
150
12/22/198
Boiler - Transelektro
9
5400 +
400
2300
1390
480
0
PC
380
NO Blue
FGD 30
White
70
Scrty
12/20/199 Turbine Generator 0
Mitsubishi
45 1,5 21 - 22
1.291 51
2,3
Boiler - Transelektro kCal/kg
Kangal 3
150
2/19/2000
50
340
225
PC
Turbine Generator Mitsubishi
Boiler - Steinmüller 8750 +
10%
Orhaneli
Çatalağzı
B1
210
1/5/1992
32 1,7 23 - 30
2091 36
2
Turbine Generator - kCal/kg
Technopromexport
PC
4.17
37.1$/t
MHI
wet
limest
one
320
Blue
42 $/t
75
300
700
4.66
Noell
wet
limest 30
on
White
120.5$/t
13800
+ 400
150
7/26/1989 Boiler - Transelektro
47 0,1 3.298
12 - 15
910
53
0,4
kCal/kg
Çatalağzı
B2
8 $/t
150
2/5/1991
Turbine Generator Mitsubishi
825
710
PC
510
Blue
(*)
NO
40
FGD White
39 $/t
4.55
(71$/t)
AfşinElbistan 1
344
AfşinElbistan 2
344
AfşinElbistan 3
AfşinElbistan 4
344
7/7/1984
Boiler VKW(Babcock)
1060 10 $/t
Turbine Generator - 4400 +
PC
Blue
5/5/1985
400
ABB(Alstom)
8700 with
150 (57 $/t)
50 - 64 1 - 2 630
350
2.71
23
8100
coal
White
1052
drying NO
80
1/25/1986
I & C - Siemens
kCal/kg
FGD Scrty
344 11/21/1987
AfşinElbistan B1
360
8/10/2005
AfşinElbistan B2
360
12/23/200 Turbine Generator 5
Mitsubishi
AfşinElbistan B3
360 11/19/2005
Boiler - Babcock
4000 –
6300
95616 max. 30 1505
45 - 55
23
2,1 50
kCal/kg
FGD - Mitsubishi
450
P C MHI
Blue
50 - 350 - with wet
75
280 500 coal limest White
drying on
50
Scrty
5,33
12 $/t (1,92
invest
.)
(48$/t)
AfşinElbistan B4
360
1/28/2006
I & C - Mitsubishi
Çan CFB 1
160
6/13/2005
Boiler - Alstom
160
2581
10/23/200 Turbine Generator kCal/kg
5
Alstom
10800 +
15%
32
Çan CFB 2
Tufanbeyli 1 150
Tufanbeyli 2 150
6/12/2012 Boiler - SES Tlmace
9/12/2012
Turbine Generator Siemens
22
2 - 7 7 - 16 700
6 - 50 700
4390 –
6690
19,5
40 105051,5
30,5
1,3 2,9
50
400
60 215 CFB ___
54 111
300
Blue
(*)
46 $/t
7.96
(107$/t (2,04
35
invest
White
.)
120
6,5
Blue
6 $/t
(3,13
15
200 CFB ___ White (34$/t) invest
KAYA GAZI ELDE EDİLMESİ
2010- World Proven Natural Gas Reserves:6.609 trillion m3
World Technically Recoverable Gas Reserve:16.000 trillion m3
(excluding shale gas)
Gas Reserves+shale gas reserves: 22.600 trillion m3(%40 Shale
Gas)
ÇİN’DE KAYA GAZI
• ÇİN Doğal Kaynaklar Bakanı kaya gazı reservlerinin 25.1
trilyon m3 olduğunu ve kendilerine 200 yıl yeteceğini,
• 2020 de KAYA gazı Üretimlerinin yılda 60-100 milyar
m3 aşmasını beklemekteler,
• ÇİN’in kaya gazı rezervleri dünyanın en büyük reservleri
olduğuna inanılıyor.(Kaynak:IEA)
• Öyle ki Çin önümüzdeki 5 yılın enerji planını yaparken,
kaya gazını ilk sıraya koyuyor. Çin devletine bağlı petrol
ve doğal gaz şirketi Sinopec, kaya gazı teknolojisini
daha da ileriye götürmek için ABD’nin Chesapeake
şirketini iştirakleri arasına kattı. Çin şirketi Cnooc,
Kanada şirketi Nexen’i de 15 milyar dolara satın aldı.
ABD’DE KAYA GAZI ETKİSİ
• ABD’de Kaya Gazı üretimi nedeni ile son 3 senede kömürün
elektrik üretimindeki payı %50’den %34’de
düşmüştür.(ABD’nin 2012 CO2 emisyonları 2005 yılı
emisyonlarından %11 daha düşük olmuştur. )
• ABD Kaya Gazı ve Kaya Petrolü üretimi ile 2035’ de kendi
kendine yeterli olacak ve 2015 de doğal gaz üretiminde
Rusyayı ve 2017 Petrol üretiminde Suudi Arabistanı
geçecektir.
• ABD’nin son dört yılda ürettiği kaya gazı, 200 milyar
metreküpün üzerine çıktı. Bu rakam, dünyanın en büyük gaz
ihracatçısı olan Rusya’nın yıllık doğal gaz ihracatından fazla
Kaynak:U.S. Energy Information Administration (EIA) and the
International Energy Agency(IEA)
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA
KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KARAR 15 ŞUBAT 2013
MADDE 2- Aynı Kararın 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 29- (1) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım
harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım
harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa
müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar
kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan
yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından
yararlandırılabilirler."
Coal Specifications - 6,000 kcal/kg - less than 1% sulphur. Coal is
delivered to the ARA (Amsterdam, Rotterdam,Antwerp) region of
Northwest Europe. Prices are CIF (Cost, Insurance, Freight) inclusive.
YERLİ KÖMÜR ve YERLİ KÖMÜRLE ÇALIŞAN ELEKTRİK SANTRALLERI
YATIRIMLARINA MEVCUT TEŞVİKLER

similar documents