Roheline biotehnoloogia

Report
Camilla Kastein
Ants Siim
Terje Riisberg
Liina Tamm
Toidunappus ja nn roheline revolutsioon 1960.
aastatel
Suurenenud väetiste kasutamine
Maailma suurenev rahvaarv
Toiduainete defitsiit
13,3 miljonit põllumeest kasutavad
põllumajanduslikku biotehnoloogiat
Protsessid – kääritamine,
biokatalüsaatorid
Keemiliste tootmisprotsesside
kiirendamine
Tõstab tootmisprotsesside
efektiivsust, säästes
tegutsemiskuludelt
Vähendab naftakeemia
kasutamist
Vähenevad kasvuhoonegaasid
Väheneb vee kasutamine ja
raiskamine
Biotehnoloogia
„toimeviisid“
GM mais ja kuldne riis
Roheline biotehnoloogia
ja poliitika
Euroopa
distantseerumine
Saksamaa teaduse
uuringud ja probleemid
Loodud “Eesti Biotehnoloogia liit” eesmärgiga
toetada biotech arengut
Kõik valdkonnaga tegelevad ettevõtted ei kuulu
liitu
TARISTU
Tuumiklaborid
TÖÖTAJAD
Töötajaid hetkel vähe
Ülikoolid õpetavad välja tulevasi valdkonna
spetsialiste
TUGITEENUSED
Koostöö ülikoolidega
Ettevõtted ostavad teenuseid sisse (laborite
kasutus, tööjõu ostmine)
TOETAVAD/PÄRSSIVAD POLIITIKAD
Euroopa regulatsioonid
Loodud programme, mis toetavad
nt “Teadualase infrastruktuuri programm”,
Arendusgrant
Patendid/litsensid
ARENDUSSUUNAD
Toitumisgenoomika, funktsionaalne toit
Põllusaagi vastupidavamaks muutmine
ARENDUSPROBLEEM
Väike ettevõtete arv valdkonnas
Spetsialistide vähesus
Maalisus ja suletus  majanduslik mahajäämus
Olukorda leevendab Tartu
Suur osa nii toiduainetetööstusel kui ka
põllumajandusel
Baas rohelise biotehnoloogiaga tegelemiseks
Lactobacillus plantarum
TENSIA®
 Langetab vererõhku
 Suurendab organismi
loomulikku
vastupanuvõimet
 Südamejuust
Lactobacillus plantarum
E-98
 Toetab, suunab ja kiirendab
silo käärimist
 Parandab käärimise
protsessi kvaliteeti
Lactobacillus fermentum
ME-3
 Eesti oma piimhappebakter
 Võitleb sooles
haigustekitajatega
 Parandab soole limaskesta
seisundit ja väldib
infektsiooni levikut soolest
organitesse
 AS Tere Hellus
Tervisliku Piima Biotehnoloogiate
Arenduskeskus OÜ
Eesti Taimekasvatuse Instituut
Perfect Cosmetics OÜ
Scanola Baltic OÜ
EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskus
Raha puudus
Partnerite ja kontaktide puudus
Kvalifitseeritud tööjõu puudus – ajude äravool,
konkurents punase biotehnoloogiaga
Turuolukorra halb tundmine
EAS – stardiabi, innovatsiooniosak jne
Euroopa raha – projektid
Kompetentsikeskused
„Biotehnoloogia projekt“ – varem peamiselt
punast biotehnoloogiat riiklikult toetatud
Mugavamad võimalused laenu saamiseks
EAS-i toetatavate ringi laiendamine
Abi kontaktide loomisel – infopäevad,
konverentsid, kontaktide jagamine jne
Juriidiline nõustamine
Abistamine välisturgudele jõudmisel
Kaasaegsel tasemel konkureerimiseks senisest
rohkem vahendeid vaja
Toimub koostöö, aga mitte piisavalt aktiivne
Saadav tugi ja informatsioon pole piisavad –
olukorra parandamine nõuab lisavahendite
panustamist valdkonda
Teadusettevõtetel puuduvad eelised

similar documents