belia_cinta_negara

Report
24 Mei 2013M / 14 Rejab 1434H
1
Pujian kepada Allah SWT
Segala puji-pujian bagi Allah S.W.T
2
3
Syahadah
Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang layak
disembah melainkan Allah yang Maha Esa dan
aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad
S.A.W. adalah hambaNya dan rasulNya
4
Selawat
Ya Allah, cucurilah rahmat dan sejahtera ke atas
junjungan kami Nabi Muhammad SAW, keluarga
dan seluruh sahabatnya.
5
Pesanan Taqwa
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
‫اي‬
‫ي‬
‫إ‬
‫و‬
‫م‬
‫ك‬
‫ي‬
‫ص‬
‫ُو‬
‫أ‬
،
‫هلل‬
‫ا‬
‫وا‬
‫ق‬
‫ات‬
،
‫اهلل‬
‫اد‬
‫ب‬
‫ع‬
َ َ ‫ فَ يَا‬،‫أ ََّما بَ ْع ُد‬
َ َّ َ ْ ُ ْ ْ َ ُ
ِ ‫بِتَ ْقوى‬
‫ فَ َق ْد فَ َاز ال ُْمتَّ ُق ْون‬،‫اهلل‬
َ
Bertakwalah kepada Allah SWT dengan
sebenar-benar takwa, sesungguhnya
berjayalah orang-orang bertakwa.
6
7
Tajuk Khutbah
8
9
10
Ingatlah bahawa tanggungkawab untuk
mempertahankan agama Islam adalah amanah
yang mesti dilaksanakan oleh umat islam terutama
golongan BELIA
11
Sambutan Hari Belia Negara pada Tahun ini
 Pembangunan jati diri
 Melestari kreativiti dan inovatif
 Memertabatkan perpaduan
 Jati Diri
12
13
14
15
Sabda Rasulullah SAW :
Mafhumnya: “ Sesungguhnya Allah sangat
kagum kepada pemuda yang tidak ada padanya
kelakuan pelik dan menyeleweng”
(Riwayat Ahmad)
16
PEMUDA SOLEH
17
gagal
Tertanamnya kesetiaan kepada pemimpin dan semangat
cintakan negara
18
19
Syeikh Dr. Yusof Al-Qaradhawi seorang tokoh
ulama’ semasa yang amat berpengaruh
menyatakan, “apabila kita hendak melihat
wajah sesebuah negara pada masa hadapan,
lihatlah generasi mudanya pada hari ini.
Sekirannya golongan muda hari ini adalah
daripada kalangan berakhlak, tentunya
sesebuah negara itu akan datang adalah sebuah
negara yang aman makmur, tetapi jika keadaan
adalah sebaliknya, maka bersedialah untuk
berhadapan dengan kemungkinan buruk yang
akan berlaku”.
20
21
22
 Gejala keruntuhan akhlak
 Menghancurkan kehidupan dan masa depan negara
23
Mafhumnya: “ Rebutlah lima perkara sebelum kamu di datangi
oleh lima perkara lain. Masa mudamu sebelum tua, masa
sihatmu sebelum sakit, masa kayamu sebelum miskin, masa
lapangmu sebelum sempit, dan masa hidupmu sebelum
mati”(Riwayat al-Hakim dan Ibnu Majah).
24
25
26
Dalam memacu pembangunan negara bangsa yang maju
dan dihormati lagi dikasihi Allah SWT.
27
28
Maksudnya: “(ingatkanlah peristiwa) ketika serombongan
orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa:
"Wahai Tuhan kami! kurniakanlah kami rahmat dari
sisimu, dan berilah kemudahan-kemudahan serta
pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami”.
(surah Al-Kahfi ayat; 10)
29
30
31
32
3333
3434
3535
3636
3737
38
Ya Allah anugerahkanlah rahmat ke atas Raja-raja kami dan
pemimpin-pemimpin kami yang melaksanakan kebenaran
dan menegakkan keadilan.
3939
4040
41
(Mereka berdoa dengan berkata): Ya Tuhan kami!
Janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah
Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah
kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu; sesungguhnya
Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah
pemberian-Nya
4242
Wahai Tuhan kami; berilah kami kebaikan di dunia
dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari
azab neraka
43
43
4444
45

similar documents