File

Report
KIUSAMINE
Kiusamine
• On üks agressiivse käitumise vorm
• Ei võrdu koolivägivallaga
• Ei ole omavaheline võimuvõitlus
ega sotsiaalsete hierarhiate
kehtestamine
• On korduv, kestab tihti kaua,
aastaid, ei lähe üle ega kasva välja
• Võib olla väga peidetud, varjatud
• On sihiteadlik ja pahatahtlik
käitumine kellegi suhtes
• Võib olla füüsiline, verbaalne,
emotsionaalne, virtuaalne …
Kolm kindlat tunnust
• Korduv rünnak ohvri vastu ja
toimub pika perioodi jooksul
• On tahtlik ja tekitab ohvrile kahju
kas vaimselt või füüsiliselt
• Ebavõrdne – ohver tajub ennast
nõrgemas positsioonis
KIUSAMINE EI OLE ELU
VINGERPUSS VÕI LAHING,
MIDA KÕIGIL LASTEL TULEB
KOGEDA JA MIS TEEB
TUGEVAMAKS
KUI LAST ON KIUSATUD,
on tähtis jälgida märke:
Halvenevad hinded
Vähenev huvi kooli
vastu või koolitõrge
Sõprade kadumine
või vähene huvi
suhtlemise vastu
Abitusetunne ja
enesekindluse
vähenemine
Enda vastu
suunatud käitumine
KUI LAPS KIUSAB TEISI
LAPSI, siis ta vajab abi
KAS KIUSUPUNN?
•
•
•
•
•
satub kergesti sõnelustesse
läheb kergesti kaklema
Tal on kiuslikud sõbrad
käitub aina agressiivsemalt
Tal on tekkinud lisaraha või
asjad, mille päritolu on raske
selgitada
• süüdistab teisi oma vigades
• ei ole nõus vastutama oma
käitumise tagajärgede eest
• on võistluslik ning muretseb
liialt oma maine ja
populaarsuse pärast
KATMATA VAJADUSTEGA
laps
EBASTABIILNE,
HALVASTI ÕPETATAV,
KÕRGE ÄREVUSEGA
HEITLIK ÕPILANE
eneseteostus
PASSIIVNE,
MOTIVEERIMATA
tunnustus EI TAHA MIDAGI,
ALLAANDEV,
IGAVLEV, ARG
ÜKSILDANE,
KURB, HÄBI JA
SÜÜD TUNDEV,
kuuluvus
EEMALE
TÕMBUNUD,
ALAVÄÄRNE,
KIUSLIK
AGRESSIIVNE,
REAKTIIVNE,
VÄGIVALDNE,
HIRMUNUD,
EBASTABIILNE
turvalisus
NÄLJANE,
KÜLMETAV,
VÄSINUD, bioloogilised vajadused
NÕRK, HALVA
TERVIDEGA
KIUSAMISE ERINEVAD
TASANDID
• laps-laps
• laps-täiskasvanu
• täiskasvanu-täiskasvanu
KOOLIS
1. õpilane-õpilane
2. õpetaja – õpilane
õpilane – õpetaja
3. õpetaja – õpetaja
4. koolijuht – õpetaja …
Tase on teine aga vormid on samad
MIKS LAPSED ABI
EI KUTSU?
• KIUSAMINE VÕIB MUUTA LAPSE
ABITUKS. TA TAHAB ISE
OLUKORRAGA HAKKA SAADA JA
SELLEGA OMA ABITUST VÕITA
• LAPS VÕIB KARTA KIUSAJATE
KÄTTEMAKSU
• KIUSAMINE ON ALANDAV
KOGEMUS. LAPS EI TAHA SEDA
TEISTEGA JAGADA
• MÕNIKORD TUNDUB LAPSELE, ET
NIIKUINII KEEGI EI AITA . SEEGA
POLE MÕTET RÄÄKIDA.
• LAPS VÕIB KARTA , ET TEMA
SÕBRAD EI SUUDA TEDA KAITSTA
NING HAKKAVAD TEDA TÕRJUMA
MIDA TEHA?
- http://youtu.be/5tLHqopz_SU
MIKS PEAB KIUSAMIST
OHJELDAMA?
ÜHA ROHKEM UURINGUID
KINNITAVAD, ET KIUSAMISEL ON
INIMPSÜÜHIKALE LAASTAVAD
PIKAAJALISED TAGAJÄRJED
LAPSED, KEDA ON
KIUSATUD, KOGEVAD
SUUREMA TÕENÄOSUSEGA:
• Depressiooni ja ärevust, kurbuse
ja üksinduse tunnet
• Une- ja söömishäireid
• Huvipuudust tegevuste vastu, mis
kunagi pakkusid naudingut
• Terviseprobleeme
• Akadeemiste soorituste alanemist
KIUSAMISKOGEMUS ANNAB ERINEVAL
MOEL TUNDA TÄISKASVANUNUEAS
MEIE HEAOLU TAGAMISEKS
ON VAJA VAIMSELT TERVET
INIMEST – PERES, KOOLIS,
LIIKLUSES, TÄNAVAL, TÖÖL
Väljavõtteid ÜRO Lapse Õiguste Konventsiooist
Artikkel 14
Konventsiooniga ühinenud riigid austavad lapse
mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadust.
Artikkel 16
Mitte ühegi lapse eraellu, perekonnaellu, kodusse
ega kirjavahetusse ei või meelevaldselt ega
ebaseaduslikult sekkuda, samuti ei tohi
ebaseaduslikult rünnata tema au ja head mainet.
Artikkel 28
Konventsiooniga ühinenud riigid rakendavad kõiki
vajalikke abinõusid, et distsipliin koolis vastaks lapse
inimväärikusele ja oleks kooskõlas käesoleva
konventsiooniga.
Artikkel 29
Konventsiooniga ühinenud riigid on jõudnud
kokkuleppele, et lapse haridus on suunatud:
a) lapse isiksuse, vaimuannete, vaimsete ja kehaliste
võimete potentsiaali võimalikult täiuslikuks
arendamisele;
b) inimõiguste ja põhivabaduste ning ÜRO
põhikirjas talletatud põhimõtete vastu
lugupidamise kujundamisele;
Artikkel 37
Konventsiooniga ühinenud riigid kindlustavad, et
ükski laps ei satuks piinamise või mõne muu julma,
ebainimliku või alandava kohtlemise või karistuse
ohvriks
KOOSTAS KÄRT KÄESEL , koolipsühholoog
koolikiusamise ohjeldaja aastast 1999 
KAETUD VAJADUSTEGA
laps STABIILNE, RAHULIK JA
MOTIVEERITUD,
POSITIIVNE,
OPTIMISTLIK,
JULGE,
TEOTAHTELINE,
USUB ENDASSE
eneseteostus
tunnustus
kuuluvus
AVATUD,
USALDAV,
KOOSTÖÖME
ELNE
RÕÕMUS, ÕNNELIK,
EFEKTIIVNE, HÄSTI
ÕPETATAV ÕPILANE
TÄHTIS,
KOMPETENTNE, HEA
VAIMSE TERVISEGA,
TOIMETULEV
turvalisus
HEA FÜÜSILISE
TERVISEGA,
MAKSIMAALSELT
TERVE LAPS
bioloogilised vajadused
IGAÜKS SAAB TEHA
• Hoia enda tass täis, et märgata ja
aidata abivajavat õpilast
• Aita kaasa laste sõnavara ja
jutustamise oskuse arendamisele
• Ole valmis kuulama ja rääkima
• Sea sisse turvaline ja mõnus
lugemisnurk
• Varusta raamatukogu
kirjandusega, mis toetab viisakat
ja sõbralikku suhtlemist
• Kõik inimlik on vajalik
Studium
El Paradiso, Atlex

similar documents