Psühholoogilised ohutegurid ettevõttes

Report
Kaire Soovik
Ragn-Sells AS personalijuht,
koolitaja-andragoog,
töökeskkonnaspetsialist …





Kuidas luua hea töökeskkond, arvestades
erinevate isiksustega ?
Kuidas leevendada tööga seotud stressi?
Kuidas vältida läbipõlemist?
Kuidas personalijuhil on võimalik ennast
motiveerida?
Kuidas üle elada raskeid aegu?
Kindel roll – Miks ? Isiksus,
oskused, võimed
Reeglid = vabadus
Kultuuri koos loomine ühised väärtused,
kokkulepped, tavad



Mis meid seob – meie kiiks?
Tunnustamine
Erinevad isiksused,
◦ Erinevad vaated


Ausus, aktsepteerimine
Kuulamine


Tööstress on pingeseisund, mida põhjustavad
tööl esinevad stressorid.
Peamised stressi allikad tööl on:
◦ töö sisu
 Huvi
 Vastutuse ulatus
◦ töökorraldus ja töökeskkond
 Füüsiline
 Vaimne
Tippjuhid











kiusamine ja ahistamine töökeskkonnas
stressis juhid
kiirustamine
tähtajad
koostöö puudumine
vastutuste ja õiguste tasakaalu puudumine
vastukäivad töökohustused
juhtide sõnade ja tegude vastuolu
üldine halb tööõhkkond.
suhted kolleegidega
isiklik elu


Personaalne suhtlemine
Leia põhjus – vastuolu tegelikkuse ja soovitu
vahel
◦
◦
◦
◦



Tõõ õhkkond - suhted
Füüsiline töökeskkond mõjutab psüühikat
Töökoormus, töökohustuste selgus
Oskused, teadmised
Tervislik elustiil, selle soodustamine
Igapäevane tunnustamine, märkamine
Väikeste saavutuste tähistamine – väikesed
võidud, muidu näeme ainult kohustusi



Vahepeatused
Pühin peegli puhtaks
Kas vajan abi, puhkust,
◦ Koolitust

Toetaja, mentor, coach
Teritan saagi

Vaatan õlale





Hoia eest suur pilt
Mis on minu roll – rolli areng
Leia oma tahe , miks? kuidas?
Mida kõike tahan ma
◦ saan ära teha – teen seda endale –
Kuula mida tegelikult öeldakse

Väärtused sobivad







Parim küsimus on kuidas?
Raskused on õppetunnid
Kõik on inimesed ja meil on emotsioonid
Leia koostegevusi, mängi
Ole siiras, kui on raske, kutsu kaasaronijaid
Ära vali pooli - personalijuht ei ole juhtkonna
hääletoru ega ametiühingu esindaja vaid
pigem poolte liitja
Kas see on minu mäetipp, kus taga on
eesmärk?

similar documents