Groep 8 - OBS De Hoge Raven

Report
Welkom in groep 8!
Alles wat je wilt weten over de groep van je kind
Even voorstellen
Wij zijn Rieke en Nina en samen staan we dit schooljaar met veel plezier
voor groep 8. Rieke werkt op maandag en dinsdag, Nina op woensdag,
donderdag en vrijdag. In onze vrije tijd houden we van gezelligheid,
lekker eten en tijd doorbrengen met vrienden en familie.
Hartelijke groeten,
Nina [email protected]
Rieke [email protected]
Lesinhoud
In groep 8 krijgen de kinderen geen nieuwe vakken meer. Er wordt voortgeborduurd op o.a. rekenen, taal,
verkeer, Engels, aardrijkskunde en geschiedenis. Wel gaan we werken met een nieuwe methode voor de
zaakvakken: Da Vinci. Ook gaan we werken volgens de methode ‘Vreedzame School’. Voor begrijpend lezen
gebruiken we naast Kidsweek ook de methode Blits. Hierin wordt geoefend met begrijpend lezen, informatieve
teksten en studievaardigheden.
Wil je meer weten over de verschillende methodes en lesdoelen, kijk dan op onze website en in de schoolgids.
Verantwoordelijkheid
In groep 8 krijgen de kinderen nog meer verantwoordelijkheid dan voorgaande jaren. Niet alleen voor hun
eigen werk, maar ook voor de groep en de klas. Zo zullen ze hun werk zelf nakijken en zo mogelijk direct
verbeteren. Natuurlijk houden de leerkrachten ook in de gaten hoe het werk gemaakt is.
Ook werken de kinderen met een weektaak. Dit zijn extra taken waar de leerlingen zelfstandig of met
meerdere kinderen aan werken. Daarnaast krijgen de kinderen meer verantwoordelijkheid voor de planning
van hun werk. Om goed te kunnen plannen is een agenda erg handig, deze dient je kind dagelijks mee naar
school en huis te nemen (Tip voor een agenda: Zie ook ‘Huiswerk’).
Als het werk niet af is omdat kinderen niet hun verantwoordelijkheid hebben genomen, kan het voorkomen dat
ze hun werk na schooltijd of thuis moeten afmaken. Als dit met regelmaat voorkomt, nemen we contact op
met ouders. We rekenen op jullie medewerking; samen met jullie willen we het beste voor de kinderen.
Huiswerk
In groep 8 krijgen de kinderen huiswerk. Dit doen we om de verantwoordelijkheid van kinderen te vergroten
en hen te leren plannen en ze voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.
In groep 8 bereiden de kinderen thuis o.a. een boekbespreking en een spreekbeurt voor. De kinderen maken
thuis ook een werkstuk.
Je kind ontvangt gedurende het jaar huiswerkboekjes/-opdrachten. Deze worden eenmalig verstrekt.
Toetsen waarvoor de kinderen thuis dienen te leren worden vooraf door ons aangekondigd (enkel aan de
kinderen!) en op het bord geschreven. Je kind dient deze net als het overige huiswerk in zijn/haar agenda te
schrijven. Door samen met je kind zijn/haar agenda te bekijken, kun je je kind helpen met het plannen om het
huiswerk te maken/leren.
Tip: Heeft je kind moeite met het plannen van huiswerk? Wellicht is de 1blik-agenda iets voor je kind. Meer info:
https://1blik.nl/schoolagenda
Schoolkamp
We gaan natuurlijk op kamp! Alle kinderen van groep 8 gaan 17 t/m 19 mei 2017 gezellig met ons mee naar
Leusden. Je ontvangt t.z.t. een boekje met meer informatie.
POVO
We organiseren een informatieavond speciaal over POVO (Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs) op 26
september aanstaande. Nadere informatie volgt nog. Je ontvangt voor de kerstvakantie het definitieve
schooladvies voor je kind.
Gym
De kinderen gymmen op dinsdag en donderdag. Op dinsdag krijgen ze les van Rieke en
Op donderdag van Loes, de vakleerkracht gym. De gymlessen worden gegeven in één van
de twee gymzalen in ons gebouw. Op dinsdag nemen de kinderen hun gymkleding mee
naar school. De kinderen moeten hun gymtas op donderdag weer mee terug naar huis
nemen. De gymkleding bestaat uit een gymbroek, een shirt en soepele gymschoenen met
een stevige, stroeve zool. Wil je even kijken of de huidige gymschoenen nog de juiste
maat hebben? Om redenen van hygiëne en veiligheid moeten lange haren tijdens de
gymles met een elastiekje of stoere haarband bij elkaar gebonden worden.
Contact
Als je contact met ons wilt opnemen buiten de geplande 10-minutengesprekken om, verzoeken wij jullie ons te
mailen. Wij streven ernaar binnen 5 werkdagen te antwoorden. Dringende zaken kun je voor schooltijd
doorbellen of je kunt een briefje aan je kind meegeven.

similar documents