PERLIS_PROFIL_JUN 2012

Report
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN
NEGERI PERLIS
Bersama Kita Jayakan
PROFIL NEGERI
Sub Lembangan Sungai Arau @ Lembangan Sungai Perlis
STATUS SEHINGGA : 26 JUN 2012
PETA LOKASI NEGERI PERLIS
Perlis
Bersama Kita Jayakan
PETA MUKIM DAN JUMLAH PENDUDUK
DI NEGERI PERLIS
25,100
orang
Paya
4,800 orang
Abi
4,200 orang
2,500
orang
12,100
orang
28,800
orang
Kechor
4,500 orang
Wang Bintong
3,200 orang
24,100
orang
Bersama Kita Jayakan
17,500
orang
12,000
orang
21,500
orang
18,500
orang
Oran/Ngulang
7,600 orang
Padang Pauh
8,500 orang
21,000
orang
Sungai Adam
9,800 orang
Utan Aji/Seriab
19,936 orang
PETA SEMPADAN PBT DI NEGERI PERLIS
Bersama Kita Jayakan
PETA SEMPADAN KAWASAN PARLIMEN DAN DUN
P1 PADANG BESAR
N1 TITI TINGGI
P1 PADANG BESAR
N2 BESERI
P1 PADANG BESAR
N3 CHUPING
P1 PADANG BESAR
N3 SANTAN
P1 PADANG BESAR
N4 MATA AYER
P2 KANGAR
N6 BINTONG
P2 KANGAR
N9 KUALA PERLIS
P3 ARAU
N11 PAUH
P2 KANGAR
N10 KAYANG
P2 KANGAR
N8 INDERA KAYANGAN
P2 KANGAR
N7 SENA
Bersama Kita Jayakan
P3 ARAU
N12 TAMBUN TULANG
P3 ARAU
N13 GUAR SANJI
P3 ARAU
N14 SIMPANG EMPAT
P3 ARAU
N15 SANGLANG
Maklumat Asas
Negeri Perlis
Keluasan - Jumlah810 km²
Populasi - Anggaran 2010
245,636 orang
Kepadatan - 303.25/km²
Ibu negeri Perlis - bandar Kangar,
manakala Arau merupakan bandar Di
Raja yang terletak 10 km dari
bandar Kangar.
Sungai Perlis merupakan Sungai utama di
Negeri Perlis
Kawasan tadahan merangkumi 310 km2
Bersama Kita Jayakan
AHLI PARLIMEN
Nama Ahli
Parlimen/Parti
Politik
Jawatan disandang Nama/ Keluasan
di dalam Kabinet Kawasan Parlimen
Malaysia
P1 - YB Dato’ Seri
Azmi Khalid (BN)
-
Padang Besar*486 km/persegi
P2 - YB. Dato' Seri
Radzi Tan Sri Sheikh
Ahmad (BN)
P3 – YB. Dato’ Seri
Ismail Kassim
-
Kangar*121.5 km/persegi
Bersama Kita Jayakan
Arau*202.5 km/persegi
AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI
Nama Ahli DUN/ Parti Politik Jawatan disandang di dalam
DUN
N1- Titi Tinggi
YB. Tuan Yip Soon Onn (BN)
N2- Beseri
YB. Dato’ Mat Rawi Kassim (BN)
N3 – Chuping
YB. Tuan Mansor Bin Jusoh (BN)
N4 – Mata Ayer
YB. Tuan Haji Khairi Bin Hassan (BN)
N5- Santan
YB. Tuan Haji Sabry Ahmad (BN)
-tiadaAMMK Tanah, Perhutanan, Alam
sekitar dan Sumber Asli,
Penguatkuasaan
AMMK Hal Ehwal Wanita, Keluarga dan
Masyarakat, Kebajikan, Hal Ehwal
Pengguna, Badan Bukan Kerajaan
Tugas-tugas Khas
-tiada-
AMMK Pertanian, Industri Asas Tani,
Pembangunan Koperasi
AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI
Nama Ahli DUN/ Parti Politik Jawatan disandang di dalam
DUN
N6- Bintong
YAB. Dato’ Seri Dr. Md Isa Bin Sabu
SPMP., DPMP., SMP (BN)
N7- Sena
YB. Tuan Abdul Jamil Saad (BN)
N8- Indera Kayangan
YB. Dr. Por Choo Chor (BN)
N9- Kuala Perlis
YB. Tuan Mat Bin Hassan (BN)
Menteri Besar
AMMK Pentadbiran dan Kewangan,
Perancangan Keselamatan dan
Ketenteraman Awam, Kemudahan
Awam, Pendidikan dan Pengajian
Tinggi,Penerangan, Kemajuan
Masyarakat
AMMK Belia & Sukan, Kebudayaan,
Kesenian & Warisan, Sumber Manusia,
Perpaduan, Pengangkutan
AMMK Perumahan & Kerajaan
Tempatan, Kawasan Pertumbuhan &
Bandar Baru
-tiada-
AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI
Nama Ahli DUN/ Parti Politik Jawatan disandang di dalam
DUN
N10- Kayang
YB. Tuan Ahmad Bakri @ Ahmad Zakri
B. Dato’ Ali (BN)
N11- Pauh
YM. Dato’ Seri Diraja (BN) Syed Razlan
Ibni Almarhum Syed Putra Jamalullail
(BN)
N12- Tambun Tulang
YB. Dato’ Seri Dr. Shahidan Kassim (BN)
AMMK Pelancongan
Kesihatan
Pembangunan Luar Bandar
AMMK Pelaburan, Perdagangan dan
Industri, Sains dan Teknologi,
Pembangunan Usahawan
Hubungan Antarabangsa
-tiada-
N13- Guar Sanji
AMMK Agama Islam, Jawatankuasa
YB. Tuan Haji Jafperi Bin Othman (BN) Hadhari, Pembangunan As-Sunnah
N14- Simpang Empat
YB. Tuan Rus’sele Bin Eizan (PAS)
N15 – Sanglang
YB Tuan Haji Hashim Jasin (PAS)
-tiada-tiada-
PETA LEMBANGAN DI NEGERI PERLIS
Keluasan Tadahan Sungai
Perlis - 310 km²
Keluasan Negeri Perlis 810 km²
Bersama Kita Jayakan
KRITERIA PEMILIHAN SUB
LEMBANGAN
Taburan Aduan:
30
25
20
JPS Careline
Surat
Email
Telefon
Laman Web JPS
15
10
5
0
2009
2010
2011
KRITERIA PEMILIHAN SUB
LEMBANGAN
Aduan daripada:
25
20
Individu
15
Komuniti
10
Agensi Kerajaan
(BPA)
Lain-lain
5
0
2009
2010
*Data sehingga Januari 2011
2011
KRITERIA PEMILIHAN SUB
LEMBANGAN

Jenis Isu/Aduan:
18
Banjir
16
Sungai
14
Saliran Bandar
12
Pengairan
10
8
Sumber Air
6
Pantai
4
Ramalan &
Amaran Banjir
Lain-lain
2
0
2009
2010
2011
KUMULATIF ADUAN
Peratus
Banjir
Sungai
33%
Saliran Bandar
Pengairan
Sumber Air
15%
Pantai
Ramalan Banjir
Lain-lain
0%
18%
15%
19%
RUMUSAN ADUAN
Majoriti aduan yang diterima adalah tidak berkaitan dengan JPS.
Walau bagaimanapun, aduan tertinggi berkaitan JPS adalah
berkenaan Saliran Bandar iaitu 19% daripada kumulatif aduan yang
diterima dari Januari 2009 hingga Disember 2011.
Bersama Kita Jayakan
MAKLUMAT KAJIAN SEDIADA
Bil
Nama Kajian
Pelan Induk Saliran
1 Bandar Padang Besar,
Arau & Kangar
Pelan Pengurusan
2 Lembangan Sungai
Bersepadu
Bersama Kita Jayakan
Nama Perunding
Tahun
Kajian
Catatan
G & P Consult
Sdn. Bhd
2009
Siap
RPM Engineers
Sdn. Bhd
2010
Siap
MAKLUMAT LEMBANGAN SUNGAI
Bilangan
sungai
1
Nama sungai
Panjang Sungai
Keluasan sub(km)
lembangan (hek)
2
Sg. Tasau
3
Sg. Mata Ayer
4
Khlong Wang Rua
5
Sg. Batu Telintong
6
Sg. Teratap
7
Sg. Museh
8
Sg. Jarum
6.40
9
Sg. Chuchoh
4.80
10
Sg. Pelarit
8.00
11
Sg. Tasoh
9.60
12
Sg. Siran
6.35
Sg. Seratak
MAKLUMAT LEMBANGAN SUNGAI
SUNGAI PELARIT
Bersama Kita Jayakan
SUNGAI JARUM
MAKLUMAT LEMBANGAN SUNGAI
SUNGAI PELARIT
MAKLUMAT LEMBANGAN SUNGAI
SUNGAI JARUM
MAKLUMAT LEMBANGAN SUNGAI
Bilangan sungai
Nama sungai
13
Sg. Abi
Panjang Sungai
(km)
12.50
14
Sg. Besar/Kechor
6.50
15
Sg. Korok
16.75
16
Sg. Santan
9.45
17
Sg. Chuping
6.15
18
Sg. Repoh
4.45
19
Sg. Batu Pahat
8.00
20
5.65
21
Sg. Kurong
Batang
Lencongan Utara
22
Sg. Jernih
8.00
23
Sg. Buluh
4.80
24
Sg. Ngolang
3.75
5.50
Keluasan sublembangan (hek)
2,533.23
MAKLUMAT LEMBANGAN SUNGAI
Bersama Kita Jayakan
MAKLUMAT LEMBANGAN SUNGAI
Bilangan sungai
Nama sungai
25
Sg. Temenggong
26
Sg Wang Kelubi
27
Sg. Tok Nin
28
Sg. Perlis
9.55
29
Sg Mentaloon
4.80
30
Sg. Arau
9.60
31
Sg. Gial
7.00
32
Sg. Panggas
8.00
Bersama Kita Jayakan
Panjang Sungai
(km)
6.40
Keluasan sublembangan (hek)
INVENTORI LEMBANGAN SUNGAI PERLIS
Maklumat Asas Lembangan Sungai
Lembangan Utama
Keluasan Keseluruhan
Senarai Sub-lembangan
Sungai Perlis
Bil
Sub-lembangan
Panjang (km)
Lebar (Julat m)
1
Sungai Korok
16.75
50.0
2
Sungai Arau
9.60
10.0
Inventori Lembangan Sungai Utama
Bil
Struktur
Jumlah
1
Rumah Pam
28
2
Jambatan
3
Stesen Hidrologi
- Stesen Telemetri
- Stesen Paras Air
- Stesen Curahan Hujan
7
3
12
4
Kolam Takungan
6
5
Pembetong
Tiada rekod
Tiada rekod
MAKLUMAT LEMBANGAN SUNGAI
Bersama Kita Jayakan
MAKLUMAT LEMBANGAN SUNGAI
KOLAM KG
SENA
TASIK
MERANTI
KOLAM SG
SERAI
KOLAM
PANGGAS
LIMAU
TASIK
MELATI
Bersama Kita Jayakan
KOLAM KG
KOK KLANG
KEKUATAN KAKITANGAN TEKNIKAL
Pengarah
Timbalan Pengarah
Pen. Jurutera
Juruteknik Kanan
Juruteknik
Jumlah
Bersama Kita Jayakan
1
1
1
3
2
8
orang
orang
orang
orang
orang
orang
AGIHAN KAKITANGAN
TEKNIKAL
Pengarah
Ir. Nishad Mohamed Bin Hj Mohd Shaffy
Penolong
Pengarah
Penolong
Jurutera
En. Zahid Bin Zainal Abidin
En. Pan A/L Din Niam
Lembangan
Sg. Perlis
En. Azmi B. Ibrahim
SubLembangan
Sg. Korok
En. Abu Hassan B.
Disa
En. Ahmad Kamel B.
Ibrahim
Cik Nur Hamiza Bt
Abd Rashid
SubLembangan
Sg. Arau
En. Sahludin B.
Saad
Bersama Kita Jayakan

similar documents