merkezi ortak sınav bilgilendirme sunumu

Report
TEMEL EĞİTİMDEN
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ
UYGULAMA
• 2013 -2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILINDAN İTİBAREN
• 6 TEMEL DERS İÇİN 8.SINIFTA
DÖNEMSEL OLARAK YAPILAN
SINAVLARDAN BİR TANESİ MERKEZİ
OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
MERKEZİ DEĞERLENDİRMEYE
ALINACAK DERSLER
TÜRKÇE
MATEMATİK
FEN VE TEKNOLOJİ
YABANCI DİL
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇLÜLÜK
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
UYGULAMA NASIL OLACAK ?
 Merkezi değerlendirmeler, her dönem iki (2)
okul gününe yayılarak yapılacak ve o
günlerde okullar tatil edilecek.
Her dönem
 iki yazılısı olan derslerden birincisi,
 üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi
merkezi olarak uygulanacak.
MERKEZİ SINAVLAR
SINAVLAR ( 1. ve 2. Dönem olmak üzere)
DERSLER
Performansı
Belirlemeye
Yönelik
Çalışmaların
Ortalaması
1
2
3
Türkçe
Okul
Merkezi
Okul
Okul
Matematik
Okul
Merkezi
Okul
Okul
Fen Ve Teknoloji
Okul
Merkezi
Okul
Okul
Yabancı Dil
Okul
Merkezi
Okul
Okul
İnkılap Tarihi Ve
Atatürkçülük
Merkezi
Okul
Din Kültürü Ve
Ahlak Bilgisi
Merkezi
Okul
Okul
Okul
•
Merkezi sınavlar, akademik takvime göre işlenen
müfredatı kapsayacak.
•
Sorular çoktan seçmeli ( 4 seçenekli ) olacak.
•
Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
• Öğrenciler sınavlara olağanüstü haller
dışında kendi okullarında girecek ancak
görevlendirilecek öğretmenler kendi
okullarından farklı bir okulda görev
yapacaktır.
• Geçerli bir mazeret sebebiyle sınava
giremeyen öğrenciler önceden belirlenen bir
hafta sonunda ve sınav merkezinde sınava
girebilecektir.
SINAV TAKVİMİ
ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ
Mazeret Sınavı
Tarihleri
Sınav
Sonuçlarının
İlanı
Sınıf
Dönem
Sınav
Tarihleri
8.Sınıf
I.Dönem
26-27
Kasım 2014
13-14 Aralık 2014
Ocak 2015
8.Sınıf
II.Dönem
29-30 Nisan
2015
16-17 Mayıs 2015
Haziran 2015
ORTAK SINAVLAR 1.GÜN OTURUMLARI
Ders Adı
Başlama saati
Soru Sayısı
Süresi
TÜRKÇE
09:00
20
40 dakika
MATEMATİK
10:10
20
40 dakika
DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLAK
BİLGİSİ
11:20
20
40 dakika
ORTAK SINAVLAR 2.GÜN OTURUMLARI
Ders Adı
Başlama
Saati
Soru Sayısı
Süresi
FEN VE
TEKNOLOJİ
09:00
20
40 dakika
T.C. İNKILÂP
TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
10:10
20
40 dakika
YABANCI DİL
11:20
20
40 dakika
YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP)
NEDİR ?
• Not ile değerlendirilen tüm derslerin
ağırlıklı yıl sonu puanlarının o dersin
haftalık ders saatiyle çarpımının o sınıfa
ait haftalık ders saatleri toplamın
bölünmesiyle elde edilen puandır.
HAFTALIK
DERS SAATİ
AĞIRLIK
KATSAYISI
YIL SONU NOTU
AĞIRLIKLI YIL SONU BAŞARI
PUANI
TÜRKÇE
5
4
90
5x90=450
MATEMATİK
4
4
85
4x85=340
FEN VE TEKNOLOJİ
4
4
80
4x80=320
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
2
2
95
2x95= 190
YABANCI DİL
4
2
90
4x90=360
DİN KÜLT. VE AHLAK
BİLGİSİ
2
2
100
2x100=200
VATANDAŞLIK VE
DEMOKRASİ EĞİTİMİ
1
90
1x90 = 90
GÖRSEL SANATLAR
1
100
1x100=100
MÜZİK
1
95
1x95=95
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
90
2x90=180
TEKNOLOJİ VE TASARIM
2
90
2x90=180
TOPLAM
28
DERSLER
YIL SONU BAŞARI PUANI: 2441/ 28 =90,3928
2531
AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI
• Ortak sınavlar kapsamında , sınavı
gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar
kendi
ağırlık
katsayısı
ile
çarpılır.
Çarpımların
toplamı,
ağırlık
katsayısı
toplamına bölünür. İki dönemin ortalaması
alınır ve 700 üzerinden hesaplama yapılır.
ÖRNEK HESAPLAMA
Dersler
Ağırlık
Katsayısı
Ortak Sınav
I. Dönem
II.Dönem
Türkçe
4
60 - 70
60x4=240
70x4=280
Matematik
4
70 - 75
70x4=280
75x4=300
Fen Ve Teknoloji
4
70 - 80
70x4=280
80x4=320
Yabancı Dil
2
70 - 85
70x2=140
85x2=170
İnkılap Tarihi Ve
Atatürkçülük
2
60 - 70
60x2=120
70x2=140
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
2
70 - 85
70x2=140
85x2=170
Toplam
18
1200/18=66,6666
1380/18=76,6666
I.Dönem Ağırlıklandırılmış Puan : 66,6666/100x700 = 466,6662
II.Dönem Ağırlıklandırılmış Puan : 76,6666/100x700 = 536,6662
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı : 466,6662+536,6662/ 2 = 501,6662
YERLEŞTİRME PUANI( YP)
8.SINIF YBP
90,3928
7.SINIF YBP
80,5200
6.SINIF YBP
85,2365
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı
( AOSP)
501,6662
Yerleştirmeye Esas Puan ( YEP )
( 90,3928+80,5200+85,2365+501,6662)/ 2 =
378, 9077
YERLEŞTİRME NASIL
GERÇEKLEŞECEK ?
• Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan
esasına göre değerlendirilecek ve
yerleştirmeler merkezi olarak elektronik
ortamda gerçekleştirilecektir.
Puan Eşitliği Olması Durumunda
• Tercih önceliği,
• Sırasıyla 8. ,7. ve 6.sınıflardaki yılsonu
başarı puanı yüksekliği
• Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı
dikkate alınacaktır.
ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI
• Ortak sınavlar, ülke genelinde olağanüstü
haller dışında öğrencilerin öğrenim
gördükleri okulda gerçekleştirilecektir.
•
Her oturum sadece bir dersi içerecek , 20
soru sorulacak ve 40 dk süre verilecektir.
Oturumlar arasında 30 dk ara verilecektir.
• Öğrenciler
sınıf
sorumlusu
tarafından
oluşturulan sıra düze3ninde oturacak; oturma
düzeni MEB formuna işlenecektir. belirtilen
sınıf ve sıra numarasında oturacaktır.
• Öğrenciler sınav salonlarına saat fonksiyonu
dışında özellikleri bulunan saat haricinde,
sözlük, hesap makinesi, cep telefonu vb
bilgisayar
özelliği
bulunan
cihazlar
bulunmaksızın alınacaktır.
• Öğrenciler cevap kağıdında yazılı
olan TC Kimlik Numarası , Adı-Soyadı
bilgilerini, dağıtılan sınav kitapçığının
sayfalarını
kontrol edecek , hata
varsa
salon
görevlilerine
söyleyecektir.
• Sınav bitiminden önce gelen tüm
öğrenciler sınava alınacak, sınav
bitmeden
sınıflarından
çıkamayacaktır.
Geç
gelen
öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
• A, B, C ve D olmak üzere dört kitapçık
türü bulunacaktır. Kitapçık türü cevap
kağıdına
doğru
bir
şekilde
işaretlenecektir.
• Cevap kağıdındaki kodlamalar kurşun
kalemle
yapılacak
ancak
imza
tükenmez kalemle atılacaktır.
Sınav Bitiminden Sonra
• Sınav bitiminde öğrenciler cevap
kağıdını görevliye teslim edecek ve
sınav yoklama tutanağına imzasını
atacaktır.
• Sınav kitapçıkları okullarda
kalacak, oturumlar
tamamlandıktan sonra isteyen
öğrencilere verilecektir.
• Daha ayrıntılı bilgilendirme için okulumuz
internet sayfasında “MEB Ortak Sınavlar EKılavuzu”na bakabilirsiniz.
OKULUMUZDA AKADEMİK BAŞARIYI
ARTTIRMAYA YÖNELİK YAPILAN
ÇALIŞMALAR
Okulumuzun sınav sistemleri ile ilgili öncelikli
hedefi her öğrenciyi sınıfının gerektirdiği bilgiler
ile yeterli düzeyde donatmaktır. Bu amaç
doğrultusunda gerekli etüt çalışmaları, soru
çözümler ve takviye dersler yapılmaktadır.
Ayrıca öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları her an
öğretmenlerine ulaşabilmekte, gerekli
duydukları konularda yardım alabilmektedir.
Etüt Çalışmaları
•
Salı ve Perşembe günleri olmak üzere
haftanın iki günü ders saatine ek olarak bir
saatlik etüt çalışması yapılmaktadır.
• Salı: Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültür
ve Ahlak Bilgisi
• Perşembe: TC İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük, Türkçe ve Yabancı Dil etütleri
yapılmaktadır.
Kazanım Kontrolü
• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınana
karar doğrultusunda konu değil kazanım
değerlendirmesi yapan bir sınav
uygulanmaktadır. Bizler de
öğrencilerimizin eksik olan kazanımlarını
tespit edip en kısa sürede
tamamlamaları içi “Kazanım Takip
Formu”nu kullanarak öğrencilerimize
gerekli desteği sağlıyoruz.
Seviye Grupları
• Öğrencilerimizin ders bazında konu
eksikleri belirlendikten sonra, etütlerden
en iyi şekilde yararlanmaları için seviye
grupları oluşturularak gerekli akademik
destek verilmektedir.
Deneme Sınavları
Deneme sınavı uygulamaları ile öğrencilerimizin eksik
olduklar kazanımları görmeleri, sınav atmosferini
yaşamaları, sınav stresini yenme konusunda
deneyim elde etmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca
sınav sonrasında hatalı yapılan ya da yapılamayan
sorular sınıfta çözülerek o konu ile ilgili eksikleri
tamamlama çalışmaları yapılmaktadır.
Ödev Takibi
• Verilen ödevlerin yapılıp yapılmadığı;
ödevin hangi başarı düzeyinde olduğu
öğretmenlerimiz tarafından düzenli
şekilde takip edilerek uygun formlara
kaydedilmektedir. Böylece eksik
çalışmalar en kısa sürede
tamamlanmakta; gerekli bilgiler
velilerimize daha sağlıklı şekilde
iletilmektedir.
Ödev takip formu örneği
ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:
DERS
ÖDEV İÇERİĞİ
TESLİM TARİHİ
SONUÇ
Sınav Takibi
•
Öğrencilerimizin yalnız okul sınav başarıları değil dershane
başarıları, yapılan deneme sınav sonuçları ve ek uygulama
sonuçları da öğretmenlerimiz tarafından sistematik bir
şekilde takip edilmekte; hazırlanan formlara işlenmektedir.
Sınav takip formu örneği
DERS
SONUÇ 1
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
Öğrenci
ORTALAMA
SONUÇ 2
SONUÇ 3
SONUÇ 4
SONUÇ 5
Akademik Danışmanlık Uygulaması
• Öğrencilerimizin akademik sorunlarını daha
kısa sürede çözebilmek için, her
öğrencimizin istediği zaman danışıp bireysel
yardım alabileceği akademik danışman
öğretmeni bulunmaktadır. Akademik
danışman öğretmenlerimiz, danışmanı
olduğu öğrencimizin her türlü sınav, ödev ve
başarı takibini yaparak gerekli
yönlendirmeleri yapmakta; daha sistemli
şekilde ilerlemesini sağlamaktadır.
Note ME Sistemi Üzerinden Yapılan
Paylaşım ve Bilgilendirmeler
• Öğretmenlerimiz tarafından gerekli
görülen bilgilendirmeler ve dersle ilgili
paylaşımlar Note Me sistemi üzerinden
yapılarak tüm öğrencilere anında ulaşım
sağlanmakta, dönüt alınabilmektedir.
Rehberlik Desteği
• Öğrencilerimiz istedikleri zaman bireysel
ya da akademik problemlerini rehberlik
birimimiz ile paylaşarak gerekli yardımı
alabilmektedir. Bunun için
öğrencilerimize uygun saatlerde randevu
verilmekte ve bireysel psikolojik
danışma yapılmaktadır.
Rehberlik Uygulamaları
Öğrencilerimizin kendilerini daha iyi
tanıyabilmeleri, gelecekle ilgili daha sağlam
kararlar alabilmeleri adına rehberlik
servisimiz tarafından çeşitle envanterler
uygulanmaktadır. “Sınav Kaygısı Ölçeği”,
“Öğrenme Stilleri Envanteri”, “Akademik
Benlik Kavramı Ölçeği” bu uygulamalardan
bazılarıdır. Uygulama sonuçları hem öğrenci
ile hem de veli ile paylaşılmakta, gerekli
destek verilmektedir.
Başarılı Bir Eğitim Yaşantısı Dileğiyle…
TED ALİAĞA KOLEJİ REHBERLİK
SERVİSİ

similar documents