- Thiết kế web

Report
Những yếu tố cần thiết chuẩn bị xúc tiến
bán hàng qua mạng
Diễn giả : Tuấn Hà
CLB SEO Việt nam – www.vietseo.vn
I. Pháp luật kinh doanh và những trường hợp phát
sinh khi kinh doanh trực tuyến
•
•
•
•
•
•
Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về TMĐT
Thông tư 09/2008/TT-BTC ngày 21/7/2008 của Bộ Công thương về cung
cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử
Thông tư số 46/2010/TT-BCT Bộ Công Thương ban hành về quy định của
các website kinh doanh tại Việt nam.
Thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử phải
đăng ký theo quy định. (bắt đầu từ tháng 6/2011). tiến hành đăng ký theo quy
định trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực
Thông tin về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc quyết
định thành lập của tổ chức phải được công bố rõ ràng trên trang chủ của
website.
Những phát sinh sau khi kinh doanh trực tuyến : Thiết lập quy trình xử lý đơn
hàng, thời gian phản hồi, xử lý các vấn đề tỷ giá, phương pháp thanh toán, xây
dựng mối quan hệ với các đối tác dịch vụ , xác minh đối tác các hợp đồng và
quy định trách nhiệm trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ.
II. Tìm hiểu thị trường internet Việt Nam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gần 30 triệu người sử dụng Internet chiếm 35% dân số
Đứng thứ 7 Thế giới về số người sử dụng Internet
3.1 Triệu thuê bao ADSL và Cable quang
Tốc độ tăng trưởng lớn nhất TG với 10.882% từ năm
2000 – 2009
Đã có 100.000 tên miền .vn được đăng ký
Có trên 50% dân số thành thị sử dụng Internet
33% người dùng là sinh viên, học sinh
10.000 website .vn đang hoạt động
200.000 tên miền Quốc tế đăng ký và 50.000 website
Tiếng Việt hoạt động
Có trên 5000 website về du lịch trong đó 70% là Inbound
Thống kê Website Việt nam 2010 by Vinalink
III. Tìm hiểu về marketing online
• Tiếp thị trực tuyến hay còn gọi là Internet Marketing –
Tiếp thị Internet là một phần lớn nhất của Tiếp thị số
(Digital Marketing) . Trong Digital marketing có 9 cách
tiếp thị thì Tiếp thị trực tuyến chiếm 8 phần và là 8
phần hay sử dụng nhất của Tiếp thị số
• 8 phần của tiếp thị Internet như sau :
• 1. Tiếp thị Mass media nhận diện thương hiệu
số (DIGI BRAND) thông qua truyền thông
Internet (Top hit)
2. Tiếp thị bằng các kênh quảng cáo
CPM/CPC/CPA bán hàng
3. Tiếp thị bằng các hình thức quảng cáo
sponsor chuyên ngành (Classified websites)
Tiếp thị trực tuyến
• 4. Tiếp thị Social media marketing bằng các kỹ
thuật như Viral Marketing – Lan truyền qua SN/
SB/ Blog/Forum/Buzz/ Video shares….
5. Tiếp thị bằng quảng cáo sáng tạo, thiết kế sáng
tạo , ý tưởng sáng tạo và nhân vật sáng tạo
6. Tiếp thị bằng PR trực tuyến , tổ chức sự kiện và
nhân vật tiêu biểu (đại diện hình ảnh)
7. Sử dụng Email Marketing chuyên ngành và bản
tin đặc biệt
8. SEO – Ranking web lên top 1 Google search và
các Search khác
IV. Giới thiệu các công cụ marketing online
• Seach engine (SEM/SEO) – Xem so sánh
SEO và SEM là gì?
• SEO là viết tắt của Search Engine Optimization – Tối
ưu hóa công cụ tìm kiếm bằng cách tối ưu Onpage và
offpage nhằm mục đích đưa website của bạn lên thứ
hạng cao nhất trên khu vực kết quả tự nhiên của
Search engine như Google, yahoo, Bing
• SEM : Search Engine Marketing : Tiếp thị công cụ tìm
kiếm : Sử dụng công cụ quảng cáo Text link của
Google như Adwords hay Yahoo để trả tiền theo click
trên các từ khóa mà bạn muốn website của mình xuất
hiện , đa số các từ khóa là bạn phải Bid giá click để
được xuất hiện hay xuất hiện ở vị trí cao hơn trong
mục SPONSOR – Link tài trợ của các công cụ tìm
kiếm. Nguyên thủy SEM bao gồm cả SEO, nhưng hiện
nay SEM thường hiểu sang Adwords
Hình ảnh minh họa về SEO/SEM
SEO vs Adwords
Top hit display ads
CPC/CPM/CPA long tails
Social Media – mạng xã hội
Email Marketing
Video marketing
Mobile application
Kênh B2B, B2C sites
YP, Directory
Blog/ Forum
Social Bookmark
Maps – địa điểm
Chia sẻ tài liệu
Q&A
PR báo chí
Service reviews
V. Xây dựng thương hiệu trên Internet
(Digital Branding)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nghiên cứu thị trường
Định vị thương hiệu, xây dựng bản sắc riêng
Nhận diện thương hiệu
Đăng ký thương hiệu
Lập kế hoạch phát triển thương hiệu, chọn lựa
phương án, kênh, ngân sách và đối tác truyền thông
CRO – bố cục và design tăng tỷ lệ chuyển đổi
Xây dựng các phương tiện để phát triển thương hiệu
Xây dựng chính sách Policy công ty và đối tác
Lập các chiến dịch ngắn cho các chương trình xúc
tiến phù hợp với các chiến dịch offline
Đo lường KPI và ROI
Thank you
• Câu hỏi ????
• [email protected]
• www.quangbaweb.com
• www.vietseo.vn

similar documents