Složitá souvětí - Stránky Základní školy v Domažlicích, Komenského

Report
Název školy
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1989
Název projektu
„EU Peníze školám ZŠ Domažlice“
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada
VY_32_INOVACE_16_02_13
Název materiálu
Jméno
vyučujícího
Složitá souvětí
Třída
9.A
Mgr. Eva Dékányová
Předmět
Český jazyk
Datum vytvoření
1.3..2013
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura
Tematický okruh: Jazyková výchova
Určeno: pro 9.ročník ZŠ
Anotace: žáci si v hodině mluvnice prakticky procvičí složitá
souvětí
-grafické znázornění složitých souvětí
-v hodině použita kompetence k řešení problému
Časová dotace 20 minut
Složitá souvětí –úvod
Přepiš souvětí a vytvoř graf
HClO4 je ještě silnější než velmi silná kyselina
sírová,proto by se mohlo zdát,že tato reakce je v
rozporu s obecně platným pravidlem,podle kterého
je slabší kyselina vytěsňována ze svých solí kyselinou
silnější.
Složitá souvětí - řešení
HClO4 je ještě silnější než velmi silná kyselina
sírová,proto by se mohlo zdát, že tato reakce je v
rozporu s obecně platným pravidlem,podle kterého
je slabší kyselina vytěsňována ze svých solí kyselinou
silnější .
proto
1.VH
2.VH
s.s.
poměr
že 3.VV podmětná
důsl.
podle kterého
4.VV přívlastková
Složitá souvětí- příklad
Na rozdíl od chemických reakcí,které se týkají
elektronů v obalu atomu, dochází při jaderných
reakcích ke změně počtu protonů ,neutronů nebo
nukleonů v jádrech atomů a tyto přeměny jsou
provázeny mnohem většími energetickými změnami
než změny v elektronových obalech atomů.
V daném souvětí vyznač přísudky a vytvoř graf,urči
VH a VV ,druh souvětí a druh VV
Složitá souvětí- příklad- řešení
Na rozdíl od chemických reakcí,které se týkají
elektronů v obalu atomu, dochází při jaderných
reakcích ke změně počtu protonů ,neutronů nebo
nukleonů v jádrech atomů a tyto přeměny jsou
provázeny mnohem většími energetickými změnami
než změny v elektronových obalech atomů.
1.VH a
1.VH b + 3.VH
2.VV
přívlastková
s.s.
Zdroje
ANIMACE zdroj Microsoft office_2010, licence
zakoupena školou v roce 2011
Vlastní zdroje autorky prezentace

similar documents