Celorganellen.ppt

Report
Celorganellen
Endoplasmatisch reticulum (ER)
• Opgebouwd uit cisternen
(eenheidsmembraan)
• Ruw ER bevat ribosomen ad buitenkant en
zorgt voor de synthese van proteïnen
• Glad ER heeft geen ribosomen en zorgt voor
de synthese van lipiden
• Vormt het celkernmembraan met de
celkernporiën
Golgi-apparaat
• Bestaat uit dictyosomen (stapeltjes cisternen)
en Golgi-blaasjes (die zich kunnen afsnoeren)
• Zorgt voor het transport binnen de cel en via
endo- en exocytose buiten de cel
• Zorgt voor de celwandsynthese
• Werkt de eiwitten en de vetten vh ER af
Lysosomen
• Enkel in dierlijke cellen
• Zorgt voor de afbraak van stoffen d.m.v.
verteringsenzymes
»
»
»
»
Versmelting met endocytoseblaasjes
Afbraak van celeigen materiaal
Vorming van restlichaampjes (onverteerbaar materiaal)
Verwijdering via exocytose
Mitochondriën
•
•
•
•
•
Energiecentrales (ademhaling)
Vorming van ATP
Dubbel buitenste membraan
Geplooid membraan binnenin = cristae
Opgevuld met de matrix
Plastiden
• Bladgroenkorrels of chloroplasten
• Fotosynthese (plantencel)
• Opgebouwd uit een dubbel
eenheidsmembraan, granum, thylakoïden en
stroma
• Andere: leukoplasten, chromoplasten, …
Vacuole
• Omsloten door de tonoplast
(eenheidsmembraan)
• Opslag van vloeibare en vaste deeltjes
• Geeft stevigheid aan de cel (turgordruk)
• Zorgt voor de celstrekking (groei)
• Enkel in plantencellen
Ribosomen
• Op het RER
• Bestaat uit een groot en een klein deel
• Speelt een belangrijke rol tijdens de
eiwitsynthese (het vertaalt de genetische code
zodat eiwitten worden aangemaakt)
Cytoskelet + centriolen
• Vervorming en beweging van de cel
• 2 centriolen in het celcentrum (9x3)
• Bestaat uit microtubuli (buisvormige
eiwitstructuren)
Celkern
• Dubbel eenheidsmembraan (ER) met poriën
• Nucleolen of kernlichaampjes (donker) zorgen
voor de aanmaak van RNA
• Chromatinedraden (chromosomen) bestaande
uit DNA en eiwitten

similar documents