Nemzetközi pénzügyi ügyletek

Report
A nemzetközi bankári tevékenység jellemzői, a
bankkapcsolatok formái, a bankok közötti levelező
kapcsolat lényege, létesítése, szerepe. A bankok
közötti számlavezetői kapcsolat létesítése, szerepe
a nemzetközi fizetések lebonyolításában.
Készítette: Tajti Evelin
A nemzetközi bankári tevékenység
jellemzői
A nemzetközi bankrendszer a II. vh. óta jelentős változásokon
ment keresztül. A határokon átnyúló tőkeáramlás és a
kommunikációs technika fejlődésnek köszönhetően alakulhattak
ki világszerte a bankrendszerek.
Lehetővé teszi, hogy:
 A világ bármelyik tájára
 Bármilyen pénznemben
 Rövid időn belül teljesíthetőek legyenek a fizetések
(pénzküldemények indítása/fogadása)
A pénzügyi tranzakciók lebonyolítása többféle formában
valósulhat meg:
 Tulajdoni összefonódás révén (bankokon belül)
 Üzleti kapcsolat formájában (bankok között)




A tulajdoni összefonódás nélkül a bankok közötti
együttműködés eltérő mélységű:
Vannak, akik csak üzenettovábbító (postás) szerepet vállalnak
Míg más bankok (levelező bankok) hajlandóak nostro számlát
vezeti
Szorosabb együttműködés esetén a bankok egy-egy naos
technikai hitelt is nyújtanak egymásnak
Az is előfordulhat, hogy a felkért bank semminemű
együttműködésre nem hajlandó
A bankok közti levelező kapcsolat
 A deviza és a külföldre irányuló forint fizetési forgalom
lebonyolításához a a bankok kétoldalú levelező banki
kapcsolataikat használják fel.
 A levelező banki szolgáltatlások nyújtására elsősorban
nemzetközi viszonylatban kerül sor, de az intézmények
közötti kacsolatokban belföldi viszonylatban is ismertek.
 A levelező bank (correspodent bank) egy másik bank
részére, megbízás alapjánpénzforgalmi bankszámlát vezet.
A megbízó által kezdeményezett fizetési megbízásokat az
elszámolási rendszerbe továbbítja ill. az onnan érkezőket
részére jóváírja.
 A levelező bankok közvetítésével elérhetőek olyan piacok
is, amelyek egyébként nem állnak rendelkezésre vagy a
kapcsolatrendszer olyan kiterjedt, hogy a helyi bankok
segítségét igényli.
 A hitelintézetek között létesített levelezői kapcsolat azt
jelenti, hogy a megbízó hitelintézete valamely más
hitelintézet pénzforgalmi szolgáltatását veszi igénybe, a
másik hitelintézetnél számlát nyit, és erről a
bankszámláról utalja át a fizetési megbízás összegét a
jogosultnak.
A levelező bankok feladatai:
1.
2.
3.
4.
5.
Kétirányú információ áramlás
Bankári átutalások teljesítése
Ellenőrző okmányok cseréje
Nostro/loro számlák vezetése
Folyószámla-hitelek nyújtása
A nemzetközi fizetési forgalom
 A pénz és tőkeforgalom változatos fizetési technikákkal és
fizetési módokkal mehet végbe.
 A pénzmozgásokat előidézhetik:
 pénzügyi befektetések
 Spekulációs ügyletek
 Hitelfelvételek
 Kölcsöntörlesztések
 Cégalapítások
 Adófizetések
 Külkereskedelem stb.
 A pénzforgalom fogalmába beletartozik :
 a készpénzforgalom
 a bankszámlákat érintő készpénz be és kifizetési
forgalom
 készpénz nélküli fizetést lehetővé tevő pénzforgalmi
szolgáltatások, amelyek nyújtására már nem csak a
bankok, hanem más pénzforgalmi szolgáltatók is
jogosultak.
 A valuta és devizaforgalom azon fizetési műveletek
összessége, amikor a tartozás nem magyar forintban kerül
kiegyenlítésre.
 A nemzetközi fizetési forgalom azon fizetési műveletek
összessége, amelyek keretében vagy a megbízó
intézményen, vagy a jogosult intézményen a Magyar
Köztársaság határain kívül nyújtja a pénzforgalmi
szolgáltatást.
 Két részre bontható:
 Európai Gazdasági Térségen belüli fizetési műveletek
 Európai Gazdasái Térségen kívüli
A megkülönböztetés azért fontos, mert a fizetések
lebonyolítása során más más szabályok érvényesülnek.
A szigorú „szabványosított” előírások az Európai
Gazdasági Térségen belüli fizetésekre vonatkoznak.
EGT-en belüli fizetési művelet, az a fizetési művelet,
amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a
teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT
területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a
pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy
euróövezeten kívüli EGT-állam pénznemében történik.
Köszönöm a figyelmet!

similar documents