Oudercontactavond lj 6 - 22-09-2016

Report
Oudercontactavond
Leerjaar 6
Programma
Welkom en pws
mw. drs. K.H. Hendriks
conrector
Lj 6 en het examen
drs. H.M. Lelieveld
coördinator lj. 5 en 6
LOB
drs. R. Hermsen
decaan lj. 5 en 6
Studeren
Jasmijn
studente, Universiteit Leiden
Informeel met drankje
na afloop in Atrium
Typisch zes
Zwoegen op het profielwerkstuk
Examen
Studiekeuze
Profielwerkstuk Tijdpad
Vr 14 oktober
Helft van het werk af
Vr 28 oktober
2e beoordeling + feedback
Cijfers op Magister
Do 3 november
Werkdag PWS
Evt. tussentijds
Inleveren concept
Do 8 december
Definitieve versie is af
Presentatieavond
Zie vaklokaal pws voor meer informatie
Praktische zaken
Wat nu?
Ziek tijdens een SE-toets
Vooraf, elke dag ziek melden
Ziek tijdens een CE-toets
Idem met doktersverklaring
‘Ng’ in Magister
Zelf actie ondernemen
> 9x te laat of
ongeoorloofd verzuim
Ljc/leerplicht
Niet in staat om mee te gymmen
Aanwezig bij de les
Verlofaanvraag
Ljc
Handelingsdeel niet op tijd af
Herkansing
Wat nu?
Kind 18
Voor ons verandert er
niets
Rij-examen, uitvaart
Mag met melding naar
[email protected] i.p.v. verlofaanvraag
Kind ziek tijdens een toets
Oppeppen
Kind te laat met een
deadline
Mooie les
Belangrijke data
Voor herfstvakantie
SE-cijfers 4V / 5V
27 okt t/m 2 nov
Toetsweek 1
3 nov
PWS dag
4 nov
Novumdag Amsterdam
24 nov
Tafeltjesavond
1 en 2 dec
TalentiKa
8 dec
PWS presentaties + inleveren
12 dec
Studie- en beroepenavond
18 t/m 25 jan
Toetsweek 2
26 jan
Novumdag Snowworld / pract schk
Belangrijke data
27 jan
Novumdag Amsterdam
29 mrt t/m 4 apr
Toetsweek 3
v.a. 4 apr
Examentrainingen
20 april
Controle cijferkaart
1 mei
Uiterste aanmeld-
datum bij Studielink
10-23 mei
Centraal Examen
14 juni
Uitslag tijdvak 1
30 juni
Uitslag tijdvak 2
5 juli
Diplomauitreiking
Startdagen
 Beachdag
 Schooldag
 PWS
 LOB
 Mindfulness
 Examenvoorlichting
Voorlichting centraal examen
Gymnasium Novum 2016-2017
INHOUD







Examenjaar in het kort
Informatie te vinden op de website
Het centraal examen
Slaag- en zakregeling
K&CV en combinatiecijfer
Keuze voor gymnasiumkandidaten
Inhaaltoetsen
Examenjaar in het kort






Drie toets perioden: okt / jan / maart
Luistertoetsen (landelijk, in januari 2017)
Presentaties PWS: 8 december 2016
Woensdag 10 mei: aanvang Centraal Examen
14 juni: uitslag eerste tijdvak
Voorlichting aan examenkandidaten in februari
en in april
Informatie over examen van de school
 Op de website van de school is alle informatie te
vinden (onder “downloads”)
 PTA’s, examenreglement, regels voor SE en
CE, jaaragenda, brieven, deze PPT, etc
Informatie in Magister




Alle SE cijfers staan in Magister
Controle van de SE cijfers
Zo snel mogelijk voor de cijfers uit 4 en 5 vwo
April 2017 eindcontrole SE cijfers
Het Centraal Examen
Voorwaarden deelname CE:
 Profielwerkstuk afgerond
 Alle toetsen die in het PTA zijn omschreven
moeten gemaakt zijn
 Handelingsdelen (L.O. en K&CV) moeten
afgerond zijn
 De rekentoets moet gemaakt zijn
Het Centraal Examen
 Eerste tijdvak: 10 mei t/m 23 mei
 Tweede tijdvak: 19 en 20 juni
 Derde tijdvak (in augustus, op een andere
locatie)
Kandidaten moeten beschikbaar zijn tot en met
het tweede tijdvak!
Vakanties zijn geen excuus voor afwezigheid.
CSE wordt afgenomen in sporthal Essesteyn
CE en SE: regels dyslecten
 Regels over opmaak examens

Gebruik laptop bij toetsen en centraal examen

Extra tijd: 10 minuten per klokuur
Oefenen voor het examen
 Op school bij de vakken
 Meest recente examenbundels
 Examentrainingen (RUL, TUD, Lyceo)
Slaag- en zakregeling
Eindcijfers
Geslaagd ja/nee
Alles voldoende
Ja
Eén 5
Ja
Eén 4 of twee 5-en
Ja, indien gemiddeld
tenminste 6.0
Eén 4 en één 5
Ja, indien gemiddeld
tenminste 6.0
èn…….
Slaag- en zakregeling
Voor alle gevallen geldt:
 Bij de vakken Engels, Nederlands, wiskunde én
de rekentoets mag maar één 5 als eindcijfer
behaald zijn.
 Centraal examens gemiddeld minimaal 5,50
Cijfers van alle extra vakken komen ook op de
cijferlijst
Cum Laude
Indien:
 Het gemiddelde eindcijfer minimaal een 8,0
(incl. het combinatiecijfer)
en
 Voor de rekentoets en alle examenvakken
minimaal een 7 is behaald.
K&CV
Gymnasium:
Eindcijfer K&CV wordt verwerkt in het eindcijfer
Latijn of Grieks (zie PTA)
Atheneum:
Eindcijfer K&CV is onderdeel van het
combinatiecijfer
samen met anw, maatschappijleer en het
profielwerkstuk
Combinatiecijfer
Het combinatiecijfer bestaat uit de vakken:
Voor de gymnasium:
Anw, maatschappijleer en het pws
Voor atheneum:
Anw, maatschappijleer, K&CV en het pws
De cijfers worden eerst afgerond op hele
cijfers en vervolgens gemiddeld en nogmaals
afgerond tot een eindcijfer
Keuze voor gymnasiasten, april 2017
 Grieks of Latijn verplaatsen naar de vrije ruimte
 Nodig om te kunnen slagen als
atheneumleerling
 Mogelijk indien ook Frans, Duits of Spaans
gevolgd wordt
Inhaaltoetsen
 Inhalen van toetsen (uit toetsuren en toetsweek)
vindt plaats op één door de school gekozen
moment
 Kun je dan niet, vervalt je recht op herkansing
 Dit moment is in principe tijdens de volgende
toetsweek (en dus na de herkansing).
Deze informatie staat in het Examenreglement dat
op de website gepubliceerd is.
Loopbaanoriëntatie
LOB
LOB op Novum / regelgeving / jullie rol
• Tweedelijns decanaat
• Loopbaancompetenties
• Activiteiten
– Septemberadvies: 10/11
– Meelopen / proefstuderen
– Studie en beroepenavond: 12/12
LOB op Novum / regelgeving / jullie rol
• Per 17/18: geen centrale loting
– Inschrijving vervroegd naar 15 januari, uitslag is
op 15 april
– Inschrijven voor 2 lotingsstudies is toegestaan
– CV en motivatie zijn belangrijk
• Matching / keuzecheck
• Studielink / DigiD
LOB op Novum / regelgeving / jullie rol
LOB op Novum / regelgeving / jullie rol
• Praat thuis over de studiekeuze
– aanknopingspunten zijn:
• Interessetests / studiekeuze tests: icares
• Verslagen van studiekeuze activiteiten
• Toon interesse en stel veel open vragen.
LOB op Novum / regelgeving / jullie rol
http://gymnasiumnovum.helpmeebijlob.nl
Oudercontactavond
Leerjaar 6
Eventueel extra informatie
Studiekeuzetraject
Waar & wanneer
Op het Gymnasium Novum
Op donderdag 10 november
.
Wie
Door professionele
studiekeuzecoaches van
September Advies
Waarom




15 januari 2017 vervroegde deadline lotingsstudies
35% Uitval na 1e jaar
50% is na studie ontevreden over studiekeuze
Onderzoek NIBUD: gemiddelde kosten 1e jaar studeren: €13.318,(collegegeld, boeken, huisvestiging, eten, etc.)
Een bewuste studiekeuze is belangrijk!
Hoe





Naar jezelf kijken
Interactieve training
Persoonlijke gesprekken
Ouders betrokken bij traject
Kritisch studies bekijken
Resultaten September Advies
September Advies vertelt leerlingen niet wat ze moeten gaan studeren.
Leerlingen kunnen aan het einde van het traject juist zelf vertellen wat
hun keuze is en hoe ze tot deze keuze zijn gekomen. Na het traject
ontvangen de leerlingen een eindrapport met hun studiekeuze.
 97,33% Van de deelnemers beveelt het traject aan
 8,4
Gemiddelde beoordeling van deelnemers
 +1500 Mensen begeleid
 92%
Stroomt door het 2e jaar (landelijk 65%)
Praktische zaken
•Aanmelden kan via de site, u ontvangt hiervoor een mail van de decaan.
•Kosten per leerling: € 275,- voor het facultatieve traject
• Groepsgewijze trainingsdag: donderdag 10 november
• Individuele gesprekken: 24 november & 8 december
Direct inschrijven?
Mail: [email protected]
Tel: 030 265 7658
www.septemberadvies.nl | [email protected]

similar documents