Lees hier het hele verhaal - Studenten

Report
Thijs naar de Verenigde Naties
Wie ben ik?
Ik ben Thijs Toonen, 20 jaar oud en ik studeer Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit
Utrecht. In de toekomst wil ik mij specialiseren in mensenrechten. Naast mijn studie
werk ik als winkelmedewerker in de Albert Heijn en daarnaast ben ik vrijwilliger bij
Vluchtelingenwerk Nederland, waar ik kwetsbare jongeren bijsta in hun asielprocedure.
Dit doe ik door het bijwonen van asielgehoren, juridische bijstand te verlenen en
vluchtverhaalanalyses af te nemen.
Mijn vrienden omschrijven mij als een sociaal bewogen persoon, een harde werker en
verbinder. Tevens heb ik ambities om voor de VN te werken. Ik ben geschikt als
jongerenvertegenwoordiger omdat ik een breed sociaal netwerk heb van jongeren uit
verschillende doelgroepen (studenten – asielzoekers).
Thijs als jongerenvertegenwoordiger
Als jongerenvertegenwoordiger vorm ik de schakel tussen jongeren en politici. Jongeren
zijn niet alleen de toekomst van de wereld, maar dienen nu al te worden betrokken bij
het oplossen van (internationale) problemen. Met hun jonge, frisse, creatieve, ‘online’ en
‘open-minded’ denkwijze zijn ze van grote waarde bij het bedenken van oplossingen.
Daarom hebben jongeren nu al een stem nodig in de politiek, zowel op nationaal als op
internationaal niveau.
Aanpak
Ik wil jongeren vertegenwoordigen door te luisteren naar de stem van zoveel mogelijk
jongeren uit Nederland. Door middel van gastlessen en workshops op scholen met
jongeren wil ik in gesprek gaan over wat de VN inhoudt, waar de VN zich mee bezig
houdt en hoe de VN van invloed is op het dagelijkse leven van jongeren. Door discussies
en debatten op te zetten wil ik er achter komen wat jongeren belangrijke onderwerpen
van de VN-agenda vinden en wat zij graag anders willen zien. Met de input die ik hieruit
verzamel wil ik de stem van jongeren luid en duidelijk laten klinken bij politici, zoals de
Minister van Buitenlandse Zaken en de Secretaris-Generaal van de VN. Uiteindelijk zal ik
in New York tijdens de Algemene Vergadering van de VN een speech geven over alle
input die ik heb verzameld van zo veel mogelijk jongeren uit Nederland.
Middels social media denk ik een grote groep jongeren te kunnen bereiken. Hier wil ik
een groot online forum opzetten waar jongeren over de hele wereld met elkaar kunnen
praten over belangrijke VN-onderwerpen.
Focus
Ik wil me specifiek focussen op het onderwerp educatie en het recht op onderwijs.
Educatie en onderwijs zijn de perfecte manier om jongeren bewuster te maken van de
rol van de VN en de dagelijkse beïnvloeding door mensenrechten. Specifieke
onderwerpen die behandeld moeten worden zijn: vrede, gelijkheid, milieu,
gezondheidszorg, tolerantie, cultuur en culturele diversiteit.
Onderwijs moet zich niet alleen richten op kennis, maar moet zich ook focussen op
‘imagination’ (inleving). Albert Einstein: ‘’Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited, imagination encircles the World!’’ Dit wil ik bij beleidsmakers
duidelijk gaan maken.
Verkiezingen
Vanaf 14 oktober t/m 24 oktober vinden de verkiezingen plaats tussen één andere
kandidaat en ik. Degene die de meeste stemmen krijgt, zal de
jongerenvertegenwoordiger naar de VN worden. Ben je er ook van overtuigd dat ik
geschikt ben om jongeren te vertegenwoordigen? Vergeet dan niet op mij te stemmen.
Stemmen kan via SMS en/of e-mail. Op maandagavond 24 oktober, op de nacht van de
VN wordt de winnaar bekend gemaakt in Pakhuis de Zwijger, te Amsterdam (Piet
Heinkade 179). Het belooft een leuke avond worden en ALS JE HIERBIJ AANWEZIG
BENT, TELLEN DE STEMMEN DUBBEL!
Dit is een link naar mijn Facebookpagina waar alle informatie staat over mijn campagne
en verdere info over waar er precies gestemd kan worden:
www.facebook.com/ThijsNaarDeVN.

similar documents