Összefoglalás - II. világháború

Report
1939.szept.1
Lengyelország lerohanása/ II. világháború kezdete
1940.ápr.
Norvégia és Dánia megszállása
1940. máj.
Franciaország megtámadása a semleges
Belgiumon és Hollandián keresztül
1940 nyár
Anglia elleni légi csata
1940 ősz
Olasz támadás Görögország és Egyiptom ellen
1941. márc.
Jugoszláviát lerohanják a németek, Balkán
megszállása
1941. jún.22
Szovjetunió megtámadása
1941. szept.
Leningrád, Kijev német megszállása
1941. dec. 7
Pearl Harbor elleni japán támadás
1941. dec.
Moszkvai csata, német vereség
1942 eleje
USA, SZU, Anglia szövetsége→ Szövetségesek
1942
Német támadás új célpontja: Sztálingrád
1942/43 tél
Sztálingrádi csata /43. febr. német vereség
1943. júl.
Kurszki tankcsata
1943 nyár
Szicíliai partraszállás/ olasz fasiszta rendszer
bukása
1943 vége
TEHERÁNi konferencia
1944.jún.6
D-nap, normandiai partraszállás
1944. dec.
A szövetségesek elérik a német határt
1945.febr.
JALTA: Európa felosztása a győztesek között
1945.máj.9
Német feltétel nélküli kapituláció
1945. júl.
POTSDAM
1945. aug.6
Hirosima
1945.aug.9
Nagaszaki
1945.szept.2
Japán aláírta a fegyverszünetet
1.
2.
3.
1939. szeptember 1. ●
● D-nap
1945. szeptember 2. ●
● Barbarossa-terv
1944. június 6. ●
● A II. világháború vége
1941. június 22. ●
● Teheráni konferencia
1943 vége ●
● A II. világháború kezdete
1941. Június 27. ●
● Magyarország belépése a
háborúba
…. Angliai légi csata
…. Nyugat-Európa, Furcsa háború
…. Csendes-óceáni térség
…. Német támadás Szovjetunió ellen
…. Lengyelország lerohanása
…. Nyugat-Európa, második szakasz
…. Szovjet-finn háború
…. Balkán, Afrika
…. 1943 júniusában brit csapatok szálltak partra
Szicíliában.
…. Quisling norvég miniszterelnök, áruló volt.
…. Németország a tengelyhatalmak közé
tartozott Olaszországgal és Japánnal együtt.
…. 1943 nyarán megtörtént az első sikertelen
merénylet Hitler ellen.
…. A Barbarossa terv, vagyis a Szovjetunió
megtámadásának terve 1940 decemberében
született meg.
Hitler ●
Sztálin ●
Roosevelt ●
Churchill ●
Attlee ●
Hirohitó ●
Mussolini ●
Quisling ●
Truman ●
● Szovjetunió
● Anglia
● Németország
● USA
● Olaszország
● Norvégia
● Japán
a)
b)
c)
d)
19..
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
a) Japán megtámadja
az USA-t
b) Magyar megszálló
csapatok érkeznek
Jugoszláviába
c) Német támadás a
Szovjetunió ellen
d) Magyarország belép
A háborúba
e) A moszkvai csata,
Hitler első szárazföldi
Veresége

similar documents