slides

Report
‘Hoe schrijf ik mijn beste artikel?’
College 2
MMI
Rogier van Eijk
Schrijven
• Hoe schrijf ik een goed artikel? (richtlijnen)
• Hoe schrijf ik mijn beste artikel? (inspiratie)
-> harde en zachte aspecten vh schrijfproces
Overzicht:
Wetenschappelijke communicatie
1.
2.
3.
4.
5.
publiceren (productie I)
vinden (consumptie I)
schrijven (productie II)
gebruiken (consumptie II)
plagiaat (consumptie III)
Wetenschappelijk schrijven
PUBLICEREN
Soorten publicaties
•
•
•
•
reclame
zakelijk
populair wetenschappelijk
wetenschappelijk
• artikelen:
– nieuwe resultaten
– overzichtsartikelen
populair wetenschappelijk
• informatie gericht op een breed publiek
• goed startpunt voor verder onderzoek
• voorbeelden
– websites
– wikipedia
– collegediktaten, slides van lezingen en colleges
• waarom niet echt wetenschappelijk?
Wetenschappelijke literatuur
• soorten
– boeken
– tijdschriftartikelen (journal papers)
– artikelen in conferentieproceedings
– technische rapporten
– master thesis, PhD thesis
–…
• waarom wel wetenschappelijk?
HET PROCES VAN
WETENSCHAPPELIJK PUBLICEREN
Wetenschappelijke conferenties
•
•
•
•
•
•
bijeenkomst van onderzoekers
lezingen
beoordelingsproces (refereeing, reviewing)
vaak jaarlijks
gespecialiseerd op een onderwerp
papers worden gepubliceerd in proceedings
Proceedings
• boek met een bekort paper voor elke lezing
– paginalimiet (vaak 12 pagina’s)
• series (online)
– Lecture Notes in Computer Science (LNCS)
• http://www.springer.com/computer/lncs
• http://link.springer.com/bookseries/558
– ACM Proceedings:
• http://dl.acm.org/proceedings.cfm
– IEEE Conference Proceedings (vaak duur!!!)
• http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conferences.jsp
Tijdschriftartikelen
• grondig beoordelingsproces
– door editor
– en 2 tot 4 beoordelaars (“referees”)
• laatste en volledige versie van het paper
• tijdschriften met verschillende prestigeniveaus
• voorbeeld:
– http://link.springer.com/article/10.1007/s10849-007-9050-5
WIE MAKEN WETENSCHAP?
Wie maken wetenschap?
•
•
•
•
promovendi
postdocs
docenten
hoogleraren
– http://igitur-archive.library.uu.nl/
• studenten
– http://studenttheses.library.uu.nl/
Onderzoeksmethoden - Zoeken van
wetenschappelijke literatuur
14
Wie maken wetenschap? (2)
• werknemers van onderzoeksinstellingen
– overheid
• werknemers van bedrijven
– vaak: onderzoeksafdelingen van bedrijf
• anderen
– emeriti, vrijwilligers, ...
Onderzoeksmethoden - Zoeken van
wetenschappelijke literatuur
15
Boeken
een belangrijke bron van informatie als
beschikbaar over het onderwerp
-> verschil met artikelen?
Onderzoeksmethoden - Zoeken van
wetenschappelijke literatuur
16
Samenvatting:
Het leven van een paper
•
•
•
•
onderzoeker onderzoekt
technisch rapport / informeel paper
conferentiepublicatie
journal paper
-> zoek de meest volledige / recente versie
Onderzoeksmethoden - Zoeken van
wetenschappelijke literatuur
17
VINDEN VAN LITERATUUR
Waar zoek je?
• door bibliotheek lopen
• boeken
• online catalogus van universiteitsbibliotheek
• zoekmachines
• websites van auteurs
Onderzoeksmethoden - Zoeken van
wetenschappelijke literatuur
20
Sneeuwbalmethode
Sneeuwbalmethode
• als je al een artikel hebt over je onderwerp:
– referentielijst aan het eind
– selectie van referenties
• relevantie op basis van titel, abstract etc.
– referenties van referenties van ….
Onderzoeksmethoden - Zoeken van
wetenschappelijke literatuur
24
Sneeuwbalmethode (2)
• nadeel van sneeuwbal: alleen omlaag
• kan tegenwoordig ook andere kant op:
kijk naar papers die verwijzen naar een paper
(‘cited by’)
Onderzoeksmethoden - Zoeken van
wetenschappelijke literatuur
25
Zoeken met zoekmachines
• gewone zoekmachines
• google scholar
– http://scholar.google.nl/
• DBLP:
– http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/index.html
• Citeseer:
– http://citeseerx.ist.psu.edu/
Onderzoeksmethoden - Zoeken van
wetenschappelijke literatuur
27
Waarop zoeken?
• onderwerp
– probeer ook synoniemen
• naam auteur
• titel van artikel of woorden uit de titel
• …
Onderzoeksmethoden - Zoeken van
wetenschappelijke literatuur
28
Samenvatting:
zoeken van artikelen
• kost tijd
• niet gevonden? -> probeer op andere manier
• gebruik zoekmachines en sneeuwbalmethode
• gebruik toegang via universiteitsbibliotheek
Onderzoeksmethoden - Zoeken van
wetenschappelijke literatuur
29
HET SCHRIJFPROCES
Karakteristieken van goede schrijvers
• deskundigheid
• creativiteit
• enthousiasme
• wilskracht
Onderwerp
kies een onderwerp waarmee je dergelijke
kwaliteiten naar boven kunt halen / verder kunt
ontwikkelen
DOELSTELLING, PROBLEEMSTELLING EN
VRAAGSTELLING
Doel van artikel
• Overbrengen van idee
• Rapportage van experimenten
• Doel: voor lezer!
• Formuleer de onderzoeksvraag!
– Voor jezelf voordat je begint
– In de inleiding van het paper
Schrijven van paper
34
Veel verwarring
over het verschil tussen probleemstelling en
vraagstelling
-> dat hoort erbij
-> hierbij een poging tot enige verheldering
Situatie
Jan heeft zijn been gebroken.
Probleemstelling
Jan heeft zijn been gebroken.
Hij kan geen boodschappen doen.
Vraagstelling
Jan heeft zijn been gebroken.
Hij kan geen boodschappen doen.
Wat is de beste manier voor Jan om zijn
boodschappen in huis te halen?
Subvragen
Jan heeft zijn been gebroken.
Hij kan geen boodschappen doen.
Wat is de beste manier voor Jan om zijn
boodschappen in huis te halen?
- welke manieren van boodschappen doen zijn er?
- wat betekent ‘beste’ in Jan’s geval?
Andere vraagstelling
Jan heeft zijn been gebroken.
Hij kan geen boodschappen doen.
Wat is het beste restaurant met thuisbezorging?
Probleem-, vraag- en doelstelling
• Probleem is gericht op handelen
– iets kan niet gedaan worden/gebeuren
• Vraag is gericht op kennis
– iets wordt niet geweten / er mist informatie
– meerdere vragen mogelijk bij zelfde probleem
• Doel is het vinden van een antwoord
– zodat het oplossen van probleem wat gemakkelijker is
geworden
Probleem-, vraag- en doelstelling
• Probleem is gericht op handelen
– iets kan niet gedaan worden/gebeuren
• Vraag is gericht op kennis
– iets wordt niet geweten / er mist informatie
– meerdere vragen mogelijk bij zelfde probleem
• Doel is het vinden van een antwoord
– zodat het oplossen van probleem wat gemakkelijker is
geworden
Probleem-, vraag- en doelstelling
• Probleem is gericht op handelen
– iets kan niet gedaan worden/gebeuren
• Vraag is gericht op kennis
– iets wordt niet geweten / er mist informatie
– meerdere vragen mogelijk bij zelfde probleem
• Doel is het vinden van een antwoord
– zodat het oplossen van probleem wat gemakkelijker is
geworden
het doel van een artikel
• artikelen zijn bedoeld om ideeën over te
brengen
• infecteer de gedachtenwereld van de lezer
met jouw idee
‘One ping’
• een artikel zou ‘one ping’ moeten
bevatten: één duidelijk, scherp idee
• lees je artikel opnieuw: Kun je je ‘ping’ horen?
• is in het begin wellicht nog wat onduidelijk
maar aan het eind moet deze glashelder zijn.
THEORIE EN PRAKTIJK
Theorie
• Theorie wordt vaak als lastig gezien
• Theorie is absoluut noodzakelijk
• Leg theorie uit aan de hand van voorbeelden!
PLANNEN EN STRUCTUREREN
Verschillende soorten artikelen
1. Rapportage van nieuwe resultaten
– Nieuw idee / algoritme (theoretisch werk,
ontwerp, ...)
– Rapportage van experimenten
2. Overzichtsartikel
– Op wie gericht?
3. Andere documenten (patentaanvragen,
populair wetenschappelijk artikel, ...)
Schrijven van paper
49
Verschillende lengtes
•
•
•
•
Boek
Afstudeerverslag
Paper / artikel
Extended abstract (kort paper)
Schrijven van paper
50
Opzet van een artikel
• Titel + auteur
• Samenvatting (abstract)
• Optioneel: trefwoorden
1. Inleiding
2. Hoofdtekst (één of meer hoofdstukken)
3. Conclusies
• Referenties
• Misschien, indien gewenst: Appendix
Schrijven van paper
51
Titel
• Titel
– Goed omschrijvend wat er in het paper staat
– Niet te uitgebreid, niet te beperkend
– Eventueel: ondertitel
Schrijven van paper
52
Samenvatting
• Omvang ca. 10 regels (5 – 20)
• Bestemd voor wie niet het hele artikel wil lezen
– niet verwijzen naar onderdelen daarvan
• Namen en technische termen en passant
introduceren
• Soms: na samenvatting een aantal trefwoorden
Schrijven van paper
53
Inleiding
• Hoofdstuk (sectie) 1 van paper
• Bespreek:
– Probleem en onderzoeksvraag
– Opzet van paper
• Uitleg wat in welke sectie zit, samenhang
Schrijven van paper
54
Hoofdtekst
• Maak claims en ondersteun met bewijzen
• Verdeling vanuit onderwerp
– Wat wil je met elke sectie? Hoe hangen ze samen?
• Als je een hoofdstuk of sectie splitst:
– Minstens twee (sub) secties
• Dus niet: 1. – 2. – 2.1 – 3
• Maar: 1. – 2. – 2.1 – 2.2 – 3
Schrijven van paper
55
Conclusies
• Samenvatting van resultaten
– wat is bereikt?
– terugkomen op de onderzoeksvraag
• Plussen en minnen van het onderzoek
• Open problemen
– uitnodiging tot verder onderzoek
Schrijven van paper
56
SCHRIJVEN EN DENKEN
Twee modellen
• Eerst onderzoek doen dan schrijven
• Tegelijkertijd schrijven en onderzoek doen
– dwingt ons gefocused te blijven
– maakt duidelijk wat we nog niet begrijpen
– vergemakkelijkt communicatie met anderen
Twee modellen
• Eerst onderzoek doen dan schrijven
• Tegelijkertijd schrijven en onderzoek doen
– dwingt ons gefocused te blijven
– maakt duidelijk wat we nog niet begrijpen
– vergemakkelijkt communicatie met anderen
Twee modellen
• Eerst onderzoek doen dan schrijven
• Tegelijkertijd schrijven en onderzoek doen
– dwingt ons gefocused te blijven
– maakt duidelijk wat we nog niet begrijpen
– vergemakkelijkt communicatie met anderen
Stijladvies
• Schrijf objectief, informatief, nauwkeurig
–
–
–
–
eenvoudig van structuur, overzichtelijk
zonder clichés en buzzwords
concreet, niet vaag
“saai”: geen grapjes!
• Wees niet overdreven voorzichtig
• Schep niet op
– geen obscure feiten bekend veronderstellen
– niet te snel zeggen dat iets eenvoudig is
Schrijven van paper
61
Pas op voor de Engelse spatie!
• Zelfstandige naamwoorden met spatie
ertussen: wel in het Engels, niet in het
Nederlands
– Engels: compiler construction
– Nederlands: compilerconstructie
• Fout die heel vaak gemaakt wordt...
Schrijven van paper
62
Nog een paar stijlelementen
• Nummer je afbeeldingen, tabellen, ...
• Verwijs in de tekst altijd naar je afbeeldingen
en tabellen.
– In Figuur 1 is te zien dat …
– … mooie resultaten (zie Tabel 2).
Schrijven van paper
63
En dan nog dit:
• Controleer je tekst op:
– Juistheid
– Duidelijkheid
– Spelling: zowel met als zonder
spellingscorrectieprogramma
– Zinsbouw
– Consistentie en correctheid van referenties (als je
ze overneemt van het internet: maak de stijl
uniform!)
Schrijven van paper
64
Samenvatting: Schrijfproces
• laat je inspireren
• denk heel goed na over de onderzoeksvraag
• plan aan de hand van de hoofdstukindeling
• ken de richtlijnen voor correct schrijven
• wacht niet met schrijven
GEBRUIKEN VAN LITERATUUR
Literatuurlijst
• lijst van referenties:
– relevante papers en boeken over het onderwerp
– alles wat je gebruikt hebt om je paper te maken
– niets vergeten!
• zorg voor een nette en uniforme stijl
• naar elke referentie ook ergens in de tekst
verwijzen
Schrijven van paper
67
Referentie naar boek
• Voorbeeld
T.C. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and
C. Stein, Introduction to Algorithms (2nd
edition), MIT Press, 2001.
Schrijven van paper
68
Referentie naar boek (2)
• Auteurs, titel boek, uitgever, (plaats van
uitgave), jaartal.
• T.C. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and
C. Stein, Introduction to Algorithms (2nd
edition), MIT Press, 2001.
• Of:
– T.C. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C.
Stein, Introduction to Algorithms (2nd edition),
MIT Press, Cambridge, Massachusetts, US, 2001.
Schrijven van paper
69
Referentie naar journal paper
• Voorbeeld
R.K. Ahuja, J. B. Orlin, and R. E. Tarjan.
Improved time bounds for the maximum flow
problem. SIAM Journal on Computing, 18
(1989) 939-954.
Schrijven van paper
70
Referentie naar journal paper (2)
• Auteurs, titel, tijdschrift naam, volume
nummer, jaartal, paginanummers
• R.K. Ahuja, J. B. Orlin, and R. E. Tarjan.
Improved time bounds for the maximum flow
problem. SIAM Journal on Computing, 18
(1989) 939-954.
• Issue number?
• Variaties in stijl: OK, maar zorg voor
consistentie
Schrijven van paper
71
Referentie naar artikel in proceedings
• Voorbeeld
– Clautiaux, F., Carlier, J., Moukrim, A., Négre, S.:
New lower and upper bounds for graph treewidth.
In: Jansen, K., Margraf, M., Mastrolli, M., Rolim,
J.D.P. (eds.) 2nd International Workshop on
Experimental and Efficient Algorithms WEA 2003.
Lecture Notes in Computer Science vol. 2647, pp.
70–80. Springer, Heidelberg (2003)
Schrijven van paper
72
Referentie naar artikel in
proceedings(2)
• Naam auteurs, naam artikel, editors van proceedings,
naam conferentie, uitgever (plaats van uitgifte), jaartal,
paginanummers
– Editors als aanwezig / bekend
• In geval van deel van reeks: reeksnaam +
volumenummer in reeks
– Clautiaux, F., Carlier, J., Moukrim, A., Négre, S.: New lower
and upper bounds for graph treewidth. In: Jansen, K.,
Margraf, M., Mastrolli, M., Rolim, J.D.P. (eds.) 2nd
International Workshop on Experimental and Efficient
Algorithms WEA 2003. Lecture Notes in Computer Science
vol. 2647, pp. 70–80. Springer, Heidelberg (2003)
– Variaties in stijl, ... : steeds consequent toepassen!
Schrijven van paper
73
Referentie naar rapport
• Voorbeeld
A. Thomas. Games on Graphs – The
Complexity of Pure Nash Equilibria. Technical
Report UU-CS-2011-024. Utrecht University,
Utrecht, the Netherlands, 2011.
Schrijven van paper
74
Referentie naar rapport (2)
• Naam auteurs, naam rapport, wat voor soort
rapport, (rapportnummer?), wie publiceert,
(plaats,) jaartal
– A. Thomas. Games on Graphs – The Complexity of
Pure Nash Equilibria. Technical Report UU-CS2011-024. Utrecht University, Utrecht, the
Netherlands, 2011.
Schrijven van paper
75
Referentie naar proefschrift
• Voorbeeld
Gisteren, A.P.M. van, Waarom ICT de toekomst heeft. Thesis,
Eindhoven University of Technology, 1988.
Schrijven van paper
76
Referentie naar proefschrift (2)
• Naam auteur, titel proefschrift, “Ph.D. Thesis”,
universiteit, (plek), jaartal
– Gisteren, A.P.M. van, Waarom ICT de toekomst heeft. Ph.D.
Thesis, Eindhoven University of Technology, 1988.
Schrijven van paper
77
Referenties in de tekst
Gebruik nummers of auteursnamen + jaartal
– In de optiek van de Graaf [3] …
– Volgens de theorie van de grote aantallen (de
Graaf, 2014) …
Schrijven van paper
78
Referenties in de tekst
Gebruik verwijzingen als annotatie, niet als
zelfstandig naamwoord.
– Volgens Peters [25] is het begrip ‘informatie’ …
– …maatschappelijke gevolgen [13, 21, 30].
– dus niet: In [45] wordt beschreven …
Schrijven van paper
79
Referenties in de tekst
• Vermijd waar mogelijk ontoegankelijke referenties.
• Gebruik et al. in de tekst, niet in de literatuurlijst.
– Voor artikelen met drie of meer auteurs
• Jansen and Jansens [21] ...
• Aramis et al. [22] ...
• Variaties in stijl: afhankelijk van waar je e.e.a.
publiceert, smaak…
Schrijven van paper
80
plagiaat
CORRECT EN INCORRECT GEBRUIK
Origineel
• Michael Negnevitsky schrijft in Artificial
Intelligence: A Guide to Intelligent Systems
(2011, p. 14): ‘Both genetic algorithms and
evolutionary strategies can solve a wide range
of problems. They provide robust and reliable
solutions for highly complex, non-linear search
and optimisation problems that previously
could not be solved at all (Holland, 1995;
Schwefel 1995).’
Kandidaat A
• Volgens Negnevitsky (2011) zijn genetische
algoritmen breed toepasbaar, vooral voor
moeilijke optimalisatieproblemen die
voorheen onoplosbaar waren.
Kandidaat B
• Zowel genetische algoritmen als evolutionaire
strategieën kunnen een groot aantal
problemen oplossen. Ze leveren robuste en
betrouwbare oplossingen voor zeer complexe,
niet-lineare zoek- en optimalisatieproblemen
die voorheen niet opgelost konden worden
(Holland, 1995; Schwefel 1995).
Kandidaat C
• Volgens Negnevitsky (2011, p. 14) leveren
genetische alogoritmen ‘robust and reliable
solutions for highly complex, non-linear search
and optimisation problems that previously
could not be solved at all’.
Kandidaat D
• Volgens velen zijn genetische algoritmen met
name geschikt voor lastige
optimalisatieproblemen waar vroeger geen
oplossingen voor bestonden.
Plagiaat
• Inleveren van werk door auteur gedaan door
iemand anders
– In geval van wetenschap ook een vorm van fraude
• Overnemen van teksten of ideeën zonder
juiste manier van bronvermelding
90
Wat is fraude / plagiaat?
• In komende slides:
– Wat is citeren?
– Wat is refereren?
– Wat is kopiëren?
– Wat is klonen?
91
Citeren en kopiëren
92
• Letterlijk overnemen
van tekst van een bron
in je eigen werk
• Bevat altijd een
verwijzing naar de bron
• I.h.a. geaccepteerd,
met enkele
kanttekening
(auteursrecht)
• Letterlijk overnemen
van tekst van een bron
in je eigen werk
• Geen (duidelijke)
verwijzing naar de bron
• Vorm van plagiaat
Voorbeeld van citeren
Before we go on, we recall the definition of the class NP
given by Cormen et al. [1, Section 34.2, p. 981]:
The complexity class NP is the class of languages that
can be verified by a polynomial-time algorithm.
Door inspringen is
....
duidelijk dat dit
een citaat is!
References
[1] T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R. L. Rivest, C.
Stein. Introduction to Algorithms, 2nd ed., MIT
Press, 2001.
93
Voorbeeld van kopiëren
Before we go on, we recall the definition of the class
NP. The complexity class NP is the class of languages
that can be verified by a polynomial-time algorithm.
-> NB: dit mag dus niet…
94
Over citeren
• Kies bij voorkeur een bron die makkelijk te
vinden is door de lezer
• Geef bladzijde en/of hoofdstuknummers bij de
citatie
• Bronnen op het internet kunnen makkelijk
veranderen
• Ook als je afbeeldingen of tabellen
overneemt!
95
Klonen
• Variant op kopiëren: tekst wordt overgenomen
met kleine variaties
–
–
–
–
Zelf vertaald
Woorden worden vervangen door synoniem
Typografische veranderingen
Veranderen van volgorde van woorden, zinnen of
paragrafen
– Toevoegen van extra woordjes zoals
• Natuurlijk, of course, bovendien etc.
• Geen citatie naar bron
• Voorbeeld van plagiaat!
96
Verwijzen (refereren)
• Parafrase van tekst uit andere bron, met een
verwijzing naar die bron
• Zorg dat je altijd zelf begrijpt wat je opschrijft!
• In je eigen woorden
• Citatie is nodig:
– Onderscheiden je eigen gedachten met die van je bron
– Stellen lezers in staat te controleren of je “het goed
gedaan hebt”
– Weglaten zou de indruk wekken dat je meer gedaan
hebt dan werkelijk zo is
97
Voorbeelden van verwijzen
• Although the worst case complexity of
MergeSort is asymptotically better than that
of QuickSort (compare sections 2.3.2 and
7.4.1 of Cormen et al. [1]) , the latter is usually
preferred in practice, because ...
• This section explains the QuickSort algorithm,
and is largely based on the exposition in
Cormen et al. [1]. ... rest of section ...
Verwijzing gaat over
de hele sectie!
98
Wie is de mol? (reprise)
• Michael Negnevitsky schrijft in Artificial
Intelligence: A Guide to Intelligent Systems
(2011, p. 14): ‘Both genetic algorithms and
evolutionary strategies can solve a wide range
of problems. They provide robust and reliable
solutions for highly complex, non-linear search
and optimisation problems that previously
could not be solved at all (Holland, 1995;
Schwefel 1995).’
Wie is de mol: Kandidaat A
• Volgens Negnevitsky (2011) zijn genetische
algoritmen breed toepasbaar, vooral voor
moeilijke optimalisatieproblemen die
voorheen onoplosbaar waren.
• Refererentie: parafrase met
bronvermelding
Kandidaat C
• Volgens Negnevitsky (2011, p. 14) leveren
genetische alogoritmen ‘robust and reliable
solutions for highly complex, non-linear search
and optimisation problems that previously
could not be solved at all’.
• Citatie met bronvermelding
Kandidaat D
• Volgens velen zijn genetische algoritmen met
name geschikt voor lastige
optimalisatieproblemen waar vroeger geen
oplossingen voor bestonden.
• parafrase van een
algemene opvatting
Kandidaat B
• Zowel genetische algoritmen als evolutionaire
strategieën kunnen een groot aantal problemen
oplossen. Ze leveren robuste en betrouwbare
oplossingen voor zeer complexe, niet-lineare
zoek- en optimalisatieproblemen die voorheen
niet opgelost konden worden (Holland, 1995;
Schwefel 1995).
• Plagiaat:
Kloon zonder bronvermelding
Samenvatting plagiaat
• Vermijd plagiaat
• Wees gematigd met letterlijk citeren
• Parafraseer in eigen woorden, vermeld bron!
MEDEDELINGEN
Overzicht:
Wetenschappelijke communicatie
1.
2.
3.
4.
5.
publiceren (productie I)
vinden (consumptie I)
schrijven (productie II)
gebruiken (consumptie II)
plagiaat (consumptie III)
Teamindeling
• Elk team heeft een nummer bestaande uit
– getal tussen 1 en 80
– en letter (A, B, C of D)
• Vermeld dit nummer op en in alles wat je
inlevert
A
Bram Knols
(BBG 083)
B
C
Rebecca Latukolan
(BBG 083)
Thien Ly Nguyen
(BBG 079)
indeling van teams
D
Patricia van Eijk
BBG 075)
Komende deadlines
• Schrijfopdracht
– Schrijf 1: dinsdag 16 sept 23.59
– Schrijf 2: dinsdag 23 sept 23.59
• Leesopdrachten
– Lees 1: donderdag 16 sept 23.59
– Lees 2: donderdag 23 sept 23.59
Veel succes!
http://www.cs.uu.nl/docs/vakken/b1imm/

similar documents