Bilfinger Maintenance Management System

Report
Bilfinger Industrial Services Norway AS
Bilfinger Maintenance Management System
Infor EAM Enterprise Edition
Presentasjon, 2014
Reidulf Tangen, Projects & Consultancy
Internkontroll på web
Kundebehov
Status presentert i webportal
Internkontroll
Vedlikehold:
• Anlegg
• Utstyr
• Årskontroller
• Branndoku Faste driftsmentasjon
oppgaver
• Tester
• Analyser
• Tillatelser
• Prøver
• Sertifikater
Infor EAM
Andre faste
rutiner
Arbeidsordre
Forbedringsforslag/
Jobbanmodning
Bilfinger
VH-senter
page 2
Bilfinger IS Norway AS
Vedlikeholds- og lagersystem - Infor EAM
Page page
3
3
Hvorfor anskaffe et system for måling og styring av
vedlikeholdet?
1. Få styring og kontroll over bedriftens vedlikehold
2. Status og historikk:
▪ Hva bedriften bruker penger på/hvilke utstyr
▪ Årsaker til at utstyr feiler: forbedringsarbeid
3.
Hvor mye arbeid vi har i bestilling (for eksempel i forhold til budsjett)
▪ Sørge for høy tilgjengelighet på utstyr/ høyest mulig produksjon
▪ Trenger forebyggende vedlikehold
4. Kost-/nytteeffekt, lønnsomhet
5. Ivareta sikkerhetspålegg og dokumentere tiltak:
▪ Kraner, løfteutstyr, sikkerhetsventiler m.m.
6. Definerte arbeidsprosesser
7. Få tilgang til beste praksis vedlikeholdsløsninger
8. Anskaffe tjenester på en enkel måte
page 4
EAM Connector
▪ EAM Connector brukergrensesnitt er spesielt tilpasset vedlikeholdspersonell som bruker Infor
EAM til daglig arbeidsutførelse
▪ Opplæring er normalt ikke nødvendig for å bruke EAM Connector
▪ Relevant informasjon er tilgjengelig med enkle tastetrykk på skjermen
▪ Rapportering utføres på stedet, med høy grad av presisjon
«Like lett å bruke som en mobiltelefon»
page 5
”Infor EAM Enterprise Edition
- et av verdens ledende servicesystemer”
▪ Mer enn 15000 kunder verden over
▪ Enkelt å tilpasse, enkelt å bruke, men omfattende funksjonalitet
▪ Gode integrasjonsmuligheter
 Driftskontrollsystemer, Rapportsystemer, Økonomi- / ERP systemer ++
▪ 100 % webbasert – trenger kun tilgang til internett
▪ Tilrettelagt med Bilfinger IS standard arbeidsprosesser
page 6
Hvordan implementerer vi?
▪ Vår løsning er en standard løsning basert på ”best practice”
▪ Hver kunde får en egen løsning i et felles driftsmiljø
▪ Ytterligere funksjonalitet utover basisløsningen kan legges til etter behov
▪ Ingen lokal installasjon nødvendig
▪ Enkel tilpasning / konfigurering
▪ Egne brukere med egen pålogging
▪ Opplæring i systemet
▪ Dataregistrering / Import av data
▪ Idriftsettelse
page 7
Hvordan bruker vi systemet?
▪ Vi tilbyr to ulike tilganger til løsningen:
 En forenklet tilgang for å melde inn behov, samt se på utstyr og historikk
 En mer omfattende tilgang som inneholder mer funksjonalitet, arbeidsflyt, rapporter og
kpi’er.
page 8
Bilfinger Maintenance Management System
- et fullverdig service- og vedlikeholdssystem
STANDARD MODULER:
Utstyr
Arbeid
Basisløsning
Material & Lager
Innkjøp
Budsjett
Inspeksjon
Prosjekt
Service
Rapporter
Administrasjon
page 9
Roller
Kunde
Vedlikeholdskoordinator
Arbeidsanmodninger
Godkjenner og prioriterer
arbeidsanmodninger
Planlegger
Estimerer og planlegger
arbeidsordre
Arbeidsleder
Vh-tekniker
Fordeler og følger opp arbeid
Utfører arbeidsordre
page 10
Alle brukere har en startside
koblet til sin rolle
Eva Larsen (EVAL)
Vedlikeholdskoordinator
Nils Nilsen (NILSL)
Operatør
Kari Pettersen (KARIP)
Planlegger Bilfinger
Ole Olsen (OLEO)
Arbeidsleder Bilfinger
Sven Svensen (SVENS)
Mekaniker Bilfinger
page 11
Man kan enkelt logge seg på for å
- anmode om arbeid eller service
page 12
- søke opp utstyr og historikk
page 13
-Eller man kan få mer omfattende tilgang for mer
detaljert oppfølging og kontroll
▪ Hver bruker har sin
egen startside med
oversikt over sine
oppgaver – enkelt å
komme igang!
▪ Dobbelklikk for å komme
til liste med relevante
data for deg
▪ Nøkkeltall for bedre
oversikt
▪ Dekker alle behov for
KV/FV på utstyr og
komponenter,
arbeidsordrehåndtering,
HMS, reservedeler,
innkjøp, lager
▪ Gir en enklere hverdag!
page 14
Underlag for kostnader
Kostnader er knyttet til:
1: Implementering av løsningen:
▪ Ferdig konfigurert
▪ Avtalte brukere og roller - tilganger
▪ Målinger/KPI’er
▪ Opplasting av utstyrsregister for avtalte anlegg.
▪ Klar til å skrive Arbeidsordre mot tag-nr
▪ Forbyggende vedlikeholdsprogram må etableres: budsjettpris gis etter
avklaring av forutsetninger
2: Drift
▪ Årlig lisenskostnad
▪ Abonnement for hver bruker og type tilgang
▪ For nye brukere vil det påløpe engangskost for lisens og årlig driftskost
▪ Registrering av nytt utstyr, data, rutiner, reservedeler mm, utføres på
oppdrag etter gjeldende rate
page 15
Takk for oppmerksomheten!

similar documents