E-Feedback--Hoe-kan-het

Report
Feedback – Hoe kan het beter?
Landelijke Opleidersdag Interne Geneeskunde
'Beter naar 2013'
Feedback – Hoe kan het beter?
Programma:
- Feedback – waar hebben we het over?
- Fragment
- 3 subgroepen
- Plenaire afronding
Landelijke Opleidersdag Interne Geneeskunde
'Beter naar 2013'
Feedback
Een manier om de leerling te laten profiteren van
het surplus aan kennis en ervaring
bij de leermeester.
Landelijke Opleidersdag Interne Geneeskunde
'Beter naar 2013'
Feedback – technieken
1. Laat de leerling reflecteren op de eigen prestatie.
2. Besteed aandacht aan zowel goede elementen uit de
prestatie als aan verbeterpunten.
3. Geef tenminste 1 tip of toepasbaar advies mee.
4. Controleer of de leerling de inhoud van het gesprek heeft
begrepen.
Landelijke Opleidersdag Interne Geneeskunde
'Beter naar 2013'
Regels volgens Pendleton
1. Vraag de leerling: wat ging goed?
2. De docent zegt wat hij/zij goed vond
3. Vraag de leerling: wat wil je voor de volgende keer
verbeteren en hoe ga je dat doen?
4. De docent geeft enkele adviezen / tips.
5. Leerling vat de goede punten en verbeteracties samen.
Landelijke Opleidersdag Interne Geneeskunde
'Beter naar 2013'
Feedback basisregels voor de inhoud
Wees
CONCREET
Maak het
TOEPASBAAR
Houd het
VEILIG
Landelijke Opleidersdag Interne Geneeskunde
'Beter naar 2013'
Feedback – Hoe kan het beter?
Landelijke Opleidersdag Interne Geneeskunde
'Beter naar 2013'
Feedback – Hoe kan het beter?
Landelijke Opleidersdag Interne Geneeskunde
'Beter naar 2013'
Landelijke Opleidersdag Interne
Geneeskunde 'Beter naar 2013'
Samenhang tussen de toetsinstrumenten
KPB
KPB
KPB
OSATS
KPB
KPB
KPB
OSATS
Overige informatie, bv. CAT, uitslag kennistoets,
verrichtingen, publicaties, enzovoort
Voortgangsgesprek
Overige informatie
KPB
KPB
KPB
OSATS
KPB
KPB
KPB
OSATS
Voortgangsgesprek
Overige informatie
Landelijke Opleidersdag Interne
Geneeskunde 'Beter naar 2013'
Beoordeling
Criteria
1. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de staf
1. Een dynamisch gebeuren. Het kan veranderen
1. Stap voor stap doen
Landelijke Opleidersdag Interne
Geneeskunde 'Beter naar 2013'
Toetsen: voorheen en nu
Voorheen:
meten, waarderen
begeleiden (adviseren en coachen)
Nu:
meten, waarderen
begeleiden (adviseren en coachen)
administreren
Landelijke Opleidersdag Interne
Geneeskunde 'Beter naar 2013'
KPB: de methode
1. Gerichte observatie (meten)
2. Oordeel vormen over de observatie (waarderen)
3. Gesprek met de aios over de observatie
(waarderen + begeleiden)
4. Administratieve afhandeling + nazorg
(begeleiden)
Landelijke Opleidersdag Interne
Geneeskunde 'Beter naar 2013'
Het zweet moet op de juiste rug
Landelijke Opleidersdag Interne
Geneeskunde 'Beter naar 2013'
Landelijke Opleidersdag Interne
Geneeskunde 'Beter naar 2013'

similar documents