Model IOS/IOP - PDF

Report
Individueel Opleidingsschema (IOS)
Naam: …………..………………………………………………………………………………………………
Onderdeel
Opleidingsinrichting
Opleider
Startdatum
Onderdeel 1
Onderdeel 2
NTC
Onderdeel
Buitenland
Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
Model IOS en IOP | p.1
Einddatum
Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)
Naam: …………..………………………………………………………………………………………………
Functie (Opleidingsonderdeel): ……………………………..……………………………………
Datum: ………………………………………………………………………………………………….………
Competenties
Doel / Inhoud
Nummer
Waarom?
Hoe te bereiken
IOP
Medisch
handelen
Communicatie
Samenwerking
Kennis &
Wetenschap
Maatschappelijk
handelen
Organisatie
Professionaliteit
Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
Model IOS en IOP | p.2
Afgehandeld
Uitwerking IOP
Nummer leerdoel:
Specifiek:
Meetbaar:
Acceptabel:
Realistisch:
Tijd:
NB
Voor achtergrondinformatie betreffende het IOP, zie
http://www.medischevervolgopleidingen.nl/wpcontent/uploads/2015/11/MMV_toelichtingIOP_201312091.pdf
en/of
http://www.medischevervolgopleidingen.nl/wpcontent/uploads/2015/11/RGS_handleidingIOP_31012013.pdf
Voor bespreken IOP zie document Richtlijn (summatieve beoordelings-) gesprekken
opleiding IGT.
Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde
Model IOS en IOP | p.3

similar documents