Idrettens sanksjonssystem

Report
IDRETTENS SANKSJONSSYSTEM STRAFF, SANKSJONER, FORFØYNINGER HVORDAN HENGER DET SAMMEN ?
v/Steinar Birkeland, NIF’s lovutvalg.
1. INNLEDNING.
1.1.
Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv.
2
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
1. INNLEDNING.
1.1.
Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv.
Behov for regler. Overtrer man disse, så risikerer man straff.
3
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
1. INNLEDNING.
1.1.
Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv.
Behov for regler. Overtrer man disse, så risikerer man straff.
En del av regelverket er utformet av idrettsorganisasjonene selv, og
er en nødvendig del av idretten. Idrett uten spilleregler er
meningsløst.
4
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
1. INNLEDNING.
1.1.
Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv.
Behov for regler. Overtrer man disse, så risikerer man straff.
En del av regelverket er utformet av idrettsorganisasjonene selv, og
er en nødvendig del av idretten. Idrett uten spilleregler er
meningsløst.
Brudd på spillereglene kan medføre straff.
5
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
1. INNLEDNING.
1.1.
Idrettens disiplinærsystem i et samfunnsmessig perspektiv.
Behov for regler. Overtrer man disse, så risikerer man straff.
En del av regelverket er utformet av idrettsorganisasjonene selv, og
er en nødvendig del av idretten. Idrett uten spilleregler er
meningsløst.
Brudd på spillereglene kan medføre straff.
Hensikten med å ilegge straff - å begrense den «uønskede adferd».
6
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Men:
Idretten lever imidlertid ikke noe eget liv
adskilt fra samfunnet for øvrig.
7
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Men:
Idretten lever imidlertid ikke noe eget liv
adskilt fra samfunnet for øvrig.
Dersom en idrettsleder begår en straffbar handling mot en
utøver, kan det ha skjedd noe som ikke bare vedrører
idretten, men samfunnet for øvrig. Man risikerer da straff
både fra idrettens disiplinærorganer og våre vanlige
straffedomstoler.
8
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
1.2.
Fire hovedvilkår for straff.
1.21. Det må finnes en straffebestemmelse som passer på handlingen.
1.22. Det må ikke foreligge noen straffrihetsgrunn.
1.23. Gjerningsmannen må ha utvist skyld.
1.24. Handlingen må være foretatt av en tilregnelig person.
Gjelder ikke ved brudd på kamp- og konkurransereglementet.
Ved brudd på spillereglene skal alle behandles likt.
Doper man seg, spiller det ingen rolle om man er over eller under 15 år.
9
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM.
2.1.
Rettskildesituasjonen.
10
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM.
2.1.
Rettskildesituasjonen.
2.11.
Utg.pkt.: NIF’s lov og lovnormer.
11
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM.
2.1.
Rettskildesituasjonen.
2.11.
Utg.pkt.: NIF’s lov og lovnormer.
2.12.
Alle vedtekter (lover) utarbeidet i.h.t. lovnormene, jf. NIF § 1-1
fjerde ledd.
12
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM.
2.1.
Rettskildesituasjonen.
2.11.
Utg.pkt.: NIF’s lov og lovnormer.
2.12.
Alle vedtekter (lover) utarbeidet i.h.t. lovnormene, jf. NIF § 1-1
fjerde ledd.
2.13.
Kamp- og konkurransereglementet (hvis dette er gjort kjent på
forhånd).
13
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
2. NIF’S DISIPLINÆRSYSTEM.
2.1.
Rettskildesituasjonen.
2.11.
Utg.pkt.: NIF’s lov og lovnormer.
2.12.
Alle vedtekter (lover) utarbeidet i.h.t. lovnormene, jf. NIF § 1-1
fjerde ledd.
2.13.
Kamp- og konkurransereglementet (hvis dette er gjort kjent på
forhånd).
2.14.
Alminnelige foreningsrettslige prinsipper (sedvane).
14
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
2.2.
De forskjellige typer disiplinærsaker.
15
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
2.2.
De forskjellige typer disiplinærsaker.
2.21.
Dopingsakene - NIF’s lov kapittel 12.
16
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
2.2.
De forskjellige typer disiplinærsaker.
2.21.
Dopingsakene - NIF’s lov kapittel 12.
2.22.
De øvrige straffesakene - NIF’s lov § 11-3 flg.
17
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
2.2.
De forskjellige typer disiplinærsaker.
2.21.
Dopingsakene - NIF’s lov kapittel 12.
2.22.
De øvrige straffesakene - NIF’s lov § 11-3 flg.
2.23.
Brudd på kamp- og konkurransereglementet, NIF’s lov § 11-2.
18
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
2.2.
De forskjellige typer disiplinærsaker.
2.21.
Dopingsakene - NIF’s lov kapittel 12.
2.22.
De øvrige straffesakene - NIF’s lov § 11-3 flg.
2.23.
Brudd på kamp- og konkurransereglementet, NIF’s lov § 11-2.
2.24.
Alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1.
19
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3. DISIPLINÆRORGANENE.
3.1.
I straffesakene, NIF’s lov § 11-11.
20
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3. DISIPLINÆRORGANENE.
3.1.
I straffesakene, NIF’s lov § 11-11.
Utg.pkt.:
NIF’s doms- og appellutvalg (§ 11-11 første ledd).
21
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3. DISIPLINÆRORGANENE.
3.1.
I straffesakene, NIF’s lov § 11-11.
Utg.pkt.:
NIF’s doms- og appellutvalg (§ 11-11 første ledd).
Velges på Idrettstinget, NIF’s lov § 3-4 første ledd bokstav q.
22
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3. DISIPLINÆRORGANENE.
3.1.
I straffesakene, NIF’s lov § 11-11.
Utg.pkt.:
NIF’s doms- og appellutvalg (§ 11-11 første ledd).
Velges på Idrettstinget, NIF’s lov § 3-4 første ledd bokstav q.
Visse krav om juridisk kompetanse.
23
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3. DISIPLINÆRORGANENE.
3.1.
I straffesakene, NIF’s lov § 11-11.
Utg.pkt.:
NIF’s doms- og appellutvalg (§ 11-11 første ledd).
Velges på Idrettstinget, NIF’s lov § 3-4 første ledd bokstav q.
Visse krav om juridisk kompetanse.
Idrettsstyret har ingen instruksjonsmyndighet, jf. NIF’s lov § 4-6
fjerde ledd.
24
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3. DISIPLINÆRORGANENE.
3.1.
I straffesakene, NIF’s lov § 11-11.
Utg.pkt.:
NIF’s doms- og appellutvalg (§ 11-11 første ledd).
Velges på Idrettstinget, NIF’s lov § 3-4 første ledd bokstav q.
Visse krav om juridisk kompetanse.
Idrettsstyret har ingen instruksjonsmyndighet, jf. NIF’s lov § 4-6
fjerde ledd.
Unntak:
Særforbund kan i visse tilfeller ha egne domsorgan
(§11-11 andre ledd).
25
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.
26
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.
Utg. pkt.:
Organisasjonsleddets styre.
27
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.
Utg. pkt.:
Organisasjonsleddets styre.
Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer
for deres arbeid.
28
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.
Utg. pkt.:
Organisasjonsleddets styre.
Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer
for deres arbeid.
Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel.
29
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.
Utg. pkt.:
Organisasjonsleddets styre.
Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer
for deres arbeid.
Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel.
Styret kan fritt begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 112. Det bør i så fall opplyses i reglementet hvilke sanksjoner
utvalget kan benytte.
30
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.
Utg. pkt.:
Organisasjonsleddets styre.
Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer
for deres arbeid.
Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel.
Styret kan fritt begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 112. Det bør i så fall opplyses i reglementet hvilke sanksjoner
utvalget kan benytte.
Styret oppnevner og entlediger medlemmene av utvalget.
31
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.
Utg. pkt.:
Organisasjonsleddets styre.
Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer
for deres arbeid.
Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel.
Styret kan fritt begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 112. Det bør i så fall opplyses i reglementet hvilke sanksjoner
utvalget kan benytte.
Styret oppnevner og entlediger medlemmene av utvalget.
Unntak:
Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller
årsmøte.
32
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.2. Ved sanksjoner etter kamp- og konkurransereglene, NIF § 11-2.
Utg. pkt.:
Organisasjonsleddets styre.
Styret kan opprette egne disiplinærutvalg, og gi retningslinjer
for deres arbeid.
Ingen krav om juridisk kompetanse, men en klar fordel.
Styret kan fritt begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 112. Det bør i så fall opplyses i reglementet hvilke sanksjoner
utvalget kan benytte.
Styret oppnevner og entlediger medlemmene av utvalget.
Unntak:
Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller
årsmøte.
Dersom valg av domsorganets medlemmer har
skjedd på årsmøtet.
33
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1.
34
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1.
Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre.
35
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1.
Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre.
Styret kan beslutte å opprette egne disiplinærutvalg, og gi
retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse,
men en klar fordel.
36
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1.
Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre.
Styret kan beslutte å opprette egne disiplinærutvalg, og gi
retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse,
men en klar fordel.
Styret kan begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 11-1.
Bestemmelsen angir hvilke sanksjoner som er det maksimale som
kan utmåles.
37
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1.
Utg. pkt.: Organisasjonsleddets styre.
Styret kan beslutte å opprette egne disiplinærutvalg, og gi
retningslinjer for deres arbeid. Ingen krav om juridisk kompetanse,
men en klar fordel.
Styret kan begrense sanksjonsfriheten etter NIF’s lov § 11-1.
Bestemmelsen angir hvilke sanksjoner som er det maksimale som
kan utmåles.
Styret oppnevner og entlediger medlemmene av utvalget.
38
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1, forts.
Visse sanksjonsmuligheter følger vervet, eks. trener/leder som
bortviser utøver.
39
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1, forts.
Visse sanksjonsmuligheter følger vervet, eks. trener/leder som
bortviser utøver.
Unntak:
Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller
årsmøte, kan det bare endres av tinget/årsmøtet.
40
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1, forts.
Visse sanksjonsmuligheter følger vervet, eks. trener/leder som
bortviser utøver.
Unntak:
Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller
årsmøte, kan det bare endres av tinget/årsmøtet.
Det samme gjelder dersom valg av
disiplinærutvalgets medlemmer har skjedd på
tinget/årsmøtet.
41
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
3.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1, forts.
Visse sanksjonsmuligheter følger vervet, eks. trener/leder som
bortviser utøver.
Unntak:
Dersom sanksjonsreglementet er vedtatt av ting eller
årsmøte, kan det bare endres av tinget/årsmøtet.
Det samme gjelder dersom valg av
disiplinærutvalgets medlemmer har skjedd på
tinget/årsmøtet.
Anbefaling:
Styret bør ta initiativ til at det opprettes
disiplinærutvalg i org.leddet.
42
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN.
4.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-12.
43
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN.
4.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-12.
Ubetinget krav om skriftlighet.
44
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN.
4.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-12.
Ubetinget krav om skriftlighet.
Absolutt vilkår at begjæringen er inngitt av et påtaleberettiget
org.ledd., og at den kommer som resultat av et vedtak i
organisasjonsleddets styre.
45
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN.
4.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-12.
Ubetinget krav om skriftlighet.
Absolutt vilkår at begjæringen er inngitt av et påtaleberettiget
org.ledd., og at den kommer som resultat av et vedtak i
organisasjonsleddets styre.
Påtaleberettigelsen gjelder både mot egne og andre org.ledds
medlemmer.
46
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4. KORT OM SAKSBEHANDLINGEN.
4.1. I straffesakene, NIF’s lov § 11-12.
Ubetinget krav om skriftlighet.
Absolutt vilkår at begjæringen er inngitt av et påtaleberettiget
org.ledd., og at den kommer som resultat av et vedtak i
organisasjonsleddets styre.
Påtaleberettigelsen gjelder både mot egne og andre org.ledds
medlemmer.
Et styrevedtak om påtale forplikter domsutvalget til å behandle
saken.
47
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4).
48
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4).
Intet absolutt krav om skriftlighet.
49
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4).
Intet absolutt krav om skriftlighet.
Intet krav om anmeldelse fra et påtaleberettiget organisasjonsledd.
50
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4).
Intet absolutt krav om skriftlighet.
Intet krav om anmeldelse fra et påtaleberettiget organisasjonsledd.
Kun krav om en «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens
art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet».
51
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4).
Intet absolutt krav om skriftlighet.
Intet krav om anmeldelse fra et påtaleberettiget organisasjonsledd.
Kun krav om en «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens
art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet».
Jo mer alvorlig – jo strengere krav
52
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4).
Intet absolutt krav om skriftlighet.
Intet krav om anmeldelse fra et påtaleberettiget organisasjonsledd.
Kun krav om en «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens
art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet».
Jo mer alvorlig – jo strengere krav
Jo mindre alvorlig – jo større krav til hurtighet.
53
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.2. Ved brudd på kamp- og konkurransereglene, NIF’s lov § 11-2 (4).
Intet absolutt krav om skriftlighet.
Intet krav om anmeldelse fra et påtaleberettiget organisasjonsledd.
Kun krav om en «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens
art og alvorlighet, graden av skyld og sanksjonens strenghet».
Jo mer alvorlig – jo strengere krav
Jo mindre alvorlig – jo større krav til hurtighet.
NB: Saken må dreie seg om egne medlemmer eller særforbundets
egne organisasjonsledd.
54
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1 (2).
55
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1 (2).
Krav om «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art
og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet».
56
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1 (2).
Krav om «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art
og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet».
Lite behov for saksbehandling i bortvisningstilfellene.
«Der og da» - avgjørelser.
57
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1 (2).
Krav om «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art
og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet».
Lite behov for saksbehandling i bortvisningstilfellene.
«Der og da» - avgjørelser.
Samme hensyn ellers som i § 11-2 sakene.
58
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.3. Ved alminnelige disiplinærforføyninger, NIF’s lov § 11-1 (2).
Krav om «forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art
og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet».
Lite behov for saksbehandling i bortvisningstilfellene.
«Der og da» - avgjørelser.
Samme hensyn ellers som i § 11-2 sakene.
Men husk:
Alm. disiplinærforføyninger gis bare overfor egne
medlemmer og andre som nevnt i NIF’s lov § 11-3
første ledd.
59
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene.
60
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene.
-
Saksbehandlingen skal være betryggende for alle involverte.
61
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene.
-
Saksbehandlingen skal være betryggende for alle involverte.
-
Rettssikkerheten må ivaretas.
62
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene.
-
Saksbehandlingen skal være betryggende for alle involverte.
-
Rettssikkerheten må ivaretas.
-
Saksbehandlingen bør være rask, jo mindre alvorlig, desto
raskere.
63
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene.
-
Saksbehandlingen skal være betryggende for alle involverte.
-
Rettssikkerheten må ivaretas.
-
Saksbehandlingen bør være rask, jo mindre alvorlig, desto
raskere.
-
Saksbehandlingen skal være hensynsfull overfor alle de
involverte.
64
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
4.4. Fellesregler for all saksbehandling i disiplinærsakene.
-
Saksbehandlingen skal være betryggende for alle involverte.
-
Rettssikkerheten må ivaretas.
-
Saksbehandlingen bør være rask, jo mindre alvorlig, desto
raskere.
-
Saksbehandlingen skal være hensynsfull overfor alle de
involverte.
-
Saksomkostningene må stå i forhold til de interesser saken
gjelder.
65
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
5. VALG AV SANKSJON.
66
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
5. VALG AV SANKSJON.
5.1. Alternativene er uttømmende angitt i NIF’s lov Kap. 11.
67
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
5. VALG AV SANKSJON.
5.1. Alternativene er uttømmende angitt i NIF’s lov Kap. 11.
Det kan ikke gis andre sanksjoner en de som er positivt angitt.
68
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
SANKSJONSSKJEMA.
Sanksjon
Straff § 11-7
K/K § 11-2
69
ADF § 11-1
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
SANKSJONSSKJEMA.
Sanksjon
Straff § 11-7
K/K § 11-2
ADF § 11-1
a) irettesettelse
ja
ja
ja
70
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
SANKSJONSSKJEMA.
Sanksjon
Straff § 11-7
K/K § 11-2
ADF § 11-1
a) irettesettelse
ja
ja
ja
b) bot
ingen begrensning
max 50.000 pers.
max 5.000 pers.
max 500.000 org.l.
max 25.000 org.l.
hvis bekjentgjort
skriftlig regelverk
71
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
SANKSJONSSKJEMA
Sanksjon
Straff § 11-7
K/K § 11-2
ADF § 11-1
nei
nei
c) inndragning av
fordel vunnet ved
ja
straffbar handling
72
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
SANKSJONSSKJEMA
Sanksjon
Straff § 11-7
K/K § 11-2
ADF § 11-1
c) inndragning av
fordel vunnet ved
straffbar handling
ja
nei
nei
d) tap av rett til å ha
valgte eller oppnevnte
tillitsverv
ja
nei
nei
(årsmøte/styre)
(årsmøte/styre)
73
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
SANKSJONSSKJEMA
Sanksjon
e) utelukkelse, helt
Straff § 11-7
ja
eller delvis
K/K § 11-2
ADF § 11-1
max 3 mnd. eller
max 1 mnd.
et antall kamper/
konkurranser
74
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
SANKSJONSSKJEMA
Sanksjon
e) utelukkelse, helt
Straff § 11-7
ja
eller delvis
K/K § 11-2
ADF § 11-1
max 3 mnd. eller
max 1 mnd.
et antall kamper/
konkurranser
f) eksklusjon
ja
nei
75
nei
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
SANKSJONSSKJEMA
Sanksjon
g) tap av arrangørrettigheter
Straff § 11-7
K/K § 11-2
ja
nei
76
ADF § 11-1
nei
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
SANKSJONSSKJEMA
Sanksjon
g) tap av arrangørrettigheter
Straff § 11-7
K/K § 11-2
ja
nei
h) tap av premier,
ja, hvis handlingen
mesterskap, poeng, har hatt betydning
plassering
nei
ja, plassering/
resultat/poeng
77
ADF § 11-1
nei
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
SANKSJONSSKJEMA
Sanksjon
Straff § 11-7
i) tap av hedersbevisning
ja
78
K/K § 11-2
ADF § 11-1
nei
nei
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
SANKSJONSSKJEMA
Sanksjon
Straff § 11-7
K/K § 11-2
ADF § 11-1
i) tap av hedersbevisning
ja
nei
nei
j) bortvisning
nei
nei
ja
79
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
5.2.
Kumulasjon.
80
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
5.2.
Kumulasjon.
Flere sanksjoner kan idømmes samtidig. Eks. eksklusjon + tap av
hedersbevisning.
81
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
5.2.
Kumulasjon.
Flere sanksjoner kan idømmes samtidig. Eks. eksklusjon + tap av
hedersbevisning.
Utg.pkt.:
Full anledning til kumulasjon.
82
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
5.2.
Kumulasjon.
Flere sanksjoner kan idømmes samtidig. Eks. eksklusjon + tap av
hedersbevisning.
Utg.pkt.:
Full anledning til kumulasjon.
Mulig unntak: Bøtetilfellene i straffesakene.
83
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
5.2.
Kumulasjon.
Flere sanksjoner kan idømmes samtidig. Eks. eksklusjon + tap av
hedersbevisning.
Utg.pkt.:
Full anledning til kumulasjon.
Mulig unntak: Bøtetilfellene i straffesakene.
Vær varsom med kumulasjon av max-tilfellene i §§ 11-1 og 11-2.
84
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
5.2.
Kumulasjon.
Flere sanksjoner kan idømmes samtidig. Eks. eksklusjon + tap av
hedersbevisning.
Utg.pkt.:
Full anledning til kumulasjon.
Mulig unntak: Bøtetilfellene i straffesakene.
Vær varsom med kumulasjon av max-tilfellene i §§ 11-1 og 11-2.
Jo sterkere preg av straff, jo større grunn til å behandle saken som
en straffesak.
85
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
5.3.
Dobbeltstraff – synspunktet.
86
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
5.3.
Dobbeltstraff – synspunktet.
Gjør seg bare gjeldende i begrenset grad, evt. som straffutmålingsmoment.
87
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
5.3.
Dobbeltstraff – synspunktet.
Gjør seg bare gjeldende i begrenset grad, evt. som straffutmålingsmoment.
Eksempel: Spiller slår ned dommer i kamp.
88
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
5.3.
Dobbeltstraff – synspunktet.
Gjør seg bare gjeldende i begrenset grad, evt. som straffutmålingsmoment.
Eksempel: Spiller slår ned dommer i kamp.
Kan få:
Sanksjon for brudd på kamp- og konkurransereglementet
89
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
5.3.
Dobbeltstraff – synspunktet.
Gjør seg bare gjeldende i begrenset grad, evt. som straffutmålingsmoment.
Eksempel: Spiller slår ned dommer i kamp.
Kan få:
Sanksjon for brudd på kamp- og konkurransereglementet
Straff etter påtalebegjæring til DU fra dommerens klubb
90
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
5.3.
Dobbeltstraff – synspunktet.
Gjør seg bare gjeldende i begrenset grad, evt. som straffutmålingsmoment.
Eksempel: Spiller slår ned dommer i kamp.
Kan få:
Sanksjon for brudd på kamp- og konkurransereglementet
Straff etter påtalebegjæring til DU fra dommerens klubb
Straffesak i sivil domstol etter anmeldelse fra fornærmede
91
© Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

similar documents