Turun Psykiatria, Aikuisten avohoito, Syömishäiriöpotilaiden

Report
Turun Psykiatria
Aikuisten avohoito
Syömishäiriöpotilaiden tutkimus ja
hoito
Yl Erkki Äärelä
Mitä hoidamme?
• Aikuisten 18 – 64 v psykiatrinen tutkimus, hoidon
suunnittelu ja hoito
• Vaikea anoreksia, jossa tarvitaan paljon myös
somaattista erikoissairaanhoitoa, on keskitetty
TYKSiin
• Bulimiapotilaat ja sekamuotoisesta
syömishäiriöstä kärsivät hoidetaan
yleispsykiatrian poliklinikoilla
• Anoreksiapotilaat hoidetaan joko akuutti- tai
yleispsykiatrian poliklinikalla tilanteen mukaan
Kuinka paljon?
• Ei ole tilastoa, josta tarkat määrät kävisivät
ilmi
• Akuuttipoliklinikan kartoituksessa löytyi n. 20
potilasta, joilla anoreksia oli pääasiallinen
diagnoosi
• Potilailla on usein muita psykiatrisia ongelmia
tai syömishäiriö on osa monimuotoisempaa
sairaudenkuvaa
Ikä ym.
• Anoreksia alkaa usein nuoruusiällä, bulimia ja
sekamuotoinen jnkv myöhemmin
• Hoito alkaa nuorisopsykiatrialla ja jatkuu usein
yli 18 v iän
• Meidän potilaistamme suurin osa on nuoria
aikuisia, 25 – 35 vuotiaita
• Potilaat tulevat nuorisopsykiatrialta ja
yleislääkäreiltä
Hoito
• Hoito toteutuu pääosin omana toimintana
moniammatillisessa työryhmässä ja
yhteistyössä somaattisen sairaanhoidon
kanssa
• Meillä ei ole erikoistunutta
syömishäiriötyöryhmää – siihen Turku on liian
pieni
• Suunnitelmia on yhteistyössä
sairaanhoitopiirin kanssa

similar documents