Tullilaboratorio

Report
Tullilaboratorio
Tullilaboratorio
Tullilaboratorion tehtävät jakautuvat kahteen
pääryhmään:
-perinteisiin ns. tulliteknisiin tutkimuksiin
kuten rikos-, tullaus- ja verotustutkimuksiin
-kuluttajansuojatutkimuksiin
eli elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden
tuoteturvallisuusvalvontaan
Tullilaboratorio 2012:
Henkilöstömäärä - 67 henkilötyövuotta
Tutkittuja näytteitä - 14 923 kpl
Toimintamenot - 5,0 milj. euroa
Tullilaboratorio
Kulutustavaratutkimukset perustuvat mm.
- kuluttajaturvallisuuslakiin 920/2011 koskien
3. maavalvontaa ja 1.1.2012 alkaen
sisämarkkinavalvontaa erän purkamisen ja siihen
liittyvän varastoinnin yhteydessä
- Kemikaalilakiin 599/2013 – REACH-asetus
1907/2006 Liite XVII
Käytännön valvonta toteutetaan Tullin riskiperusteisen
valvontasuunnitelman mukaisesti.
Tullilaboratorio
Valvonta riskiperusteista
•
Valvontasuunnitelma
•
Tullilaboratorion aikaisemmat tutkimustulokset
(hylkäykset ja huomautukset)
CONSUMER ALERT
NOTIFICATION
Category: Cosmetics
Product: Teeth whitening product
"Teeth whitening pen"
Brand: my green
Type/number of model: Unknown
•
Komission RASFF- ja RAPEX-hälytysjärjestelmiin
liittyvät ilmoitukset
•
Komission asetukset ja suojapäätökset, jotka
edellyttävät tiettyjen tuotteiden tehostettua valvontaa
(ml. asiakirjatarkastukset)
•
EU:n yhteiset valvontaohjelmat ja valvontasuositukset
•
EU:lle raportoitavat tutkimusalueet
•
Eviran ja Tukesin valvontapyynnöt
Tullilaboratorio
Description: 1 silver coloured teeth
whitening pen (12.5 cm) attached
to printed cardboard (14 cm x 10
cm) with clear sticky tape.
Country of origin: China
4
Rajavalvonnan menettelyt
• Rajavalvonnassa tutkimuksen kohteiksi valikoidut tavaraerät
pidetään pääsääntöisesti luovutus- ja käyttöönottokiellossa
tutkimusten ajan
• Määräysten vastaiset tuotteet:
- Tutkimusten valmistuttua määräysten vastaisiksi arvioidusta
tuotteista lähetetään toimijalle ennakkotieto kuulemista varten
- Tehdään hallinnollinen kieltopäätös, josta on valitusoikeus
- Määräysten vastaisia tuotteita ei luovuteta markkinoille
- Korjaavat toimenpiteet ovat mahdollisia
- Käyttötarkoituksen muutos
- Palautus ja maasta poisvienti on mahdollista tietyin ehdoin
- Hävitys tullin valvonnassa (hävitystodistus annetaan)
Tullilaboratorio
Kulutustavarat 2012
Tutkitut näytteet
Tutkittu
lkm
Hylätty
lkm
%
Astiat, keittiövälineet, ym
Lelut
Tekstiilit
Ihon kanssa kosketukseen
tulevat esineet
609
749
553
178
65
72
46
27
10,7
9,6
8,3
15,2
Kosmetiikka
Muut
119
155
60
36
50,4
23,2
YHTEENSÄ
2363
306
12,9
Tullilaboratorio
• 1993 akkreditointi, T006
• 2002, ISO 17025
• 2012, noin 80
menetelmää
Tullilaboratorio
SFS-EN 71-1
Vetotesti
Tullilaboratorio
Tullilaboratorio
Tullilaboratorio
Turpoavat materiaalit
Tullilaboratorio
Magneetit
Tullilaboratorio
Ammuslelut
Tullilaboratorio
Lelujen
aiheuttama melu
SFS-EN 71-2
Syttyvyys
Tullilaboratorio
Ftalaattipehmittimet
Tullilaboratorio
SFS-EN 71-3
Eräiden raskasmetallien siirtyminen
Al, Sb, As, Ba, B, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Sr, Sn, Zn
Tullilaboratorio
SFS-EN 14682
Lastenvaatteiden nauhat ja kiristysnyörit
Tullilaboratorio
Kiitos!
Tullilaboratorio

similar documents