Maahanmuttajien neuvonnan yhteispalveluiden yhteistyön

Report
Asiakaspalvelu 2014 ja järjestökeskukset – yhteistyöfoorumi Jyväskylässä 2.10.2014
Maahanmuuttajaneuvoja Maarit Piruzdelan Info Gloriasta
Maahanmuuttajien ja neuvonnan
yhteispalveluiden yhteistyön
mahdollisuudet
KETÄ SUOMEEN MUUTTAA?
1827
TURVAPAIKKA
746
KIINTIÖPAKOLAISET
17 503
1. PERHE,
2. OPISKELU, 3. TYÖ
Mistä Suomeen muutetaan (2013)?
1. VENÄJÄ
4. UKRAINA
3. KIINA
2. INTIA
(työ = sininen, perheside = vihreä, opiskelu = oranssi)
TILASTOJA JA TIETOA
MAAHANMUUTOSTA
 Vuonna 2013 ulkomaan kansalaisten osuus koko Suomen
väestöstä oli 3,8 % ja vieraskielisten (äidinkieli muu kuin suomi,
ruotsi tai saame) 5,3 %
 Suurin osa maahanmuutosta keskittyy pääkaupunkiseudulle
 Jyväskylässä asui vieraskielisiä vuonna 2013 5711, joka on 4,2 %
Jyväskylän koko väestöstä
 Keski-Suomessa on vieraskielisiä 7509 (2, 7% koko KeskiSuomen väestöstä)
 Keski-Suomessa puhutaan äidinkielenä yli 90 eri kieltä
 Suurimmat kansalaisuusryhmät Keski-Suomessa ovat
venäläiset, virolaiset , ruotsalaiset , afganistanilaiset ja
iranilaiset

Tilastokeskus 2012
MAAHANMUUTTAJAT JYVÄSKYLÄSSÄ
 Työlupia Keski-Suomeen (pääasiassa Jyväskylään) myönnettiin
(vuonna 2013) mm. siivoojille, kokeille, maataloustyöntekijöille ja
postityöntekijöille (mm. lajittelijat), yhteensä 75 työlupaa (1.1 –
31.10.2013, lähde: Ely-keskus)
 Jyväskylän yliopistossa n. 1000 kansainvälisiä opiskelijaa 86 eri
maasta ja Jamk:ssa n. 900 (tutkinto- ja vaihto-opiskelijat)
 Ammatillisessa koulutuksessa n. 260 maahanmuuttajataustaista
opiskelijaa
 Jyväskylä vastaanottaa 50 kiintiöpakolaista vuosittain, kaupungin
maahanmuuttajapalvelut vastaa kiintiöpakolaisten vastaanotosta
Syntynyt ulkomailla
Vieraskieliset Jyväskylässä 2013










1. VENÄJÄ
2. ENGLANTI
3. PERSIA
4. RUOTSI
5. KURDI
6. EESTI
7. MUU KIELI
8. KIINA
9. THAI
10. ALBANIA
1472
406
396
291
289
271
264
182
179
163
 Lähde: Tilastokeskus
Info Glorian historiaa ja nykypäivää
• Perustettu keväällä 2011 osana UOKS –
(Ulkomailta osaajaksi Keski-Suomeen)
hanketta Gloriaan
• Nykyisin normaalina Glorian toimintana
• Matalan kynnyksen neuvontapiste, helppo
tulla
• Asiakkaita ollut kaikilla mahdollisia
oleskelulupaperusteilla (perheside, työ,
opiskelu ja pakolaisuus) noin 40 eri maasta
Miksi maahanmuuttajille tarvitaan
omaa neuvontaa?
• Maahanmuuttajan elämän alkuvaiheeseen uudessa maassa liittyy
paljon hyvin erilaisten asioiden hoitamista, ja kun useimmiten
lomakkeet, päätökset, sopimukset ovat suomen kielellä /
sähköisenä  tarvitaan neuvontaa; neuvontapalveluja käyttävien
asiakkaiden tarpeet ovat laaja-alaisia
• Maahanmuuttajan oleskeluluvan peruste vaikuttaa siihen mihin
palveluihin on oikeutta
• Neuvojan tiedettävä asiakkaan sosiaaliturvaan kuuluminen /
kuulumattomuus
• Asiakas ei osaa aina itse kysyä oikeita kysymyksiä
• Neuvontatilanne on aina asiakaslähtöinen
• Neuvonnassa on kyse oikean tiedon antamisen lisäksi kahden
henkilön välisestä kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta
Asiakasprofiileja/Mitä Info Gloriasta
kysytään?
•
Perhe x tullut Suomeen kolmansista maista; vaimo töihin, mies ja lapset
(4v ja 12v) perheenjäseninä; rekisteröitymiset? perheen sosiaaliturva?
päivähoito? koulu? maahanmuuttajakoulutus? terveydenhoito? ”muu
elämä”, harrastukset???? Entäpä myöhemmin , kun perhe haluaa
muuttaa toiseen asuntoon???
•
EU-kansalainen onnistunut tekemään rekisteröitymisen maistraatissa,
mutta tietämättään laittanut väärän ruksin muuttonsa luonteesta
(vakituinen / tilapäinen)
•
Aviossa suomalaisen kanssa, ja elämä ei kuljekaan aina niin ruusuisesti;
ulkomaalainen puoliso joutuu itse yksin löytämään apua esim.
parisuhdeväkivaltaan ja ylipäätänsä selviytymiseen
Mitä Info – Gloriassa on tehty ?
• Info – Gloriasta on kysytty lupa-asioista,
sosiaaliasioista, päiväkoti- ja kouluasioista, asumisesta
• KELA:n päätöksistä kysytään paljon, myös KELA:n
lomakkeiden täyttämisessä tarvitaan apua
• Arkielämän ”helpot asiat” kuten harrastusten pariin
löytäminen tai vaikeat asiat kuten elämään liittyvät
kriisit; miten löytää oikea paikka, josta saa ammattiapua
Yhteispalveluiden ja
maahanmuuttajaneuvonnan yhteistyö
Jyväskylässä
• Tilayhteistyö: Vaajakosken yhteispalvelun tiloissa
aloitettu Info Glorian päivystys (tilat, tietokone,
lomakkeet ym. käytössä)
• Tiedotusyhteistyö: järjestön ja kaupungin kanavien
hyödyntäminen
• Tavoitteena tavoittaa uusia asiakkaita neuvontaan ja
sekä madaltaa kynnystä asioida kaupungin palveluissa
(esim. yhteispalveluissa)
Tulevaisuuden suunnitelmia ja
mahdollisuuksia
• Etäpalveluiden tuomat mahdollisuudet: esim. tarjota
neuvontaa alueen pieniin kuntiin
• Info Glorian kehittämiseen haettu ESR –hanketta
• Osaamisen kehittäminen: yhteistä koulutusta neuvojille
(lakimuutokset esim.) ja kaupungin henkilöstölle
maahanmuuttoon ja monikulttuuriseen asiakastyöhön
liittyvissä asioissa
• Yhden luukun periaate: kaikki palvelut saman katon alla
• Virkainfo Helsingissä: ”Helsingin kaupungilla on selkeät
periaatteet maahanmuuttajien kotouttamisessa.
Kohdennetuilla palveluilla vastataan maahanmuuttajien
erityistarpeisiin, esimerkiksi neuvonnan tarpeeseen
maassaolon alkuvaiheessa. ”
KIITOS!
"My homeland,
I shall build you again
With bricks of my soul.
I shall raise your pillars again
With pieces of my bone"
Simin Behbahani, 2009

similar documents