irtech ii_elek

Report
Irányítástechnika II.
BEVEZETŐ ELŐADÁS
Tartalomjegyzék
 Bemutatkozás
 Labor rend ismertetése
 Mi is az az irányítástechnika?
 Alapfogalmak áttekintése



Vezérlés és szabályzás fogalma
Átviteli tényező fogalma
Átviteli tagok ismertetése
 Stabilitás vizsgálat


Időtartománybeli vizsgálat
Bode stabilitás vizsgálat
Mi is az az irányítástechnika?
 Irányítástechnika fogalma: magában foglalja azokat az
eszközöket, módszereket, törvényszerűségeket,
melyeknek segítségével az automatizálás előfeltételei
vizsgálhatók, az irányító rendszerek megtervezhetők,
kiválaszthatók és paraméterezhetők. Mindezt az
irányítási feladat teljesítése céljából.
 Mi lehet az irányítástechnika célja?




termelékenység növelése
anyag-, energia-, és élőmunka felhasználás csökkentése
minőség javítása
veszélyes munkahelyeken a kezelő nélküli irányítás megvalósítása
Alapfogalmak áttekintése
Vezérlés és Szabályzás fogalma
 Vezérlés: önműködő irányítási tevékenység, amelynél a
beavatkozás nem közvetlenül a vezérelt jellemző
értékétől, hanem a vezérelt szakaszra ható különböző
érzékelt jellemzők, valamint egyéb feltételek logikai
kapcsolatának eredményeként jön létre. Tehát, a vezérelt
jellemző változása a vezérelt szakaszra csak közvetetten
hat vissza.
 Jellemzői:




Nyílt hatásláncú
Mindig stabil működés
Csak determinisztikus jeleket szűr ki
Döntően diszkrét jelekkel üzemel
Vezérlés és Szabályzás fogalma
 Szabályzás: olyan önműködő
irányítási tevékenység, amelynél a
szakasz irányított jellemzőjében
létrejött változást összehasonlítják
a szabályozás célkitűzésével, és az
eltérés előjelétől és nagyságától
függően diszkréten vagy
folytonosan beavatkoznak az
irányítandó szakasz
folyamatáramaiba azért, hogy az
eltérés minimális mértékűvé,
legjobb esetben zérussá váljon.
 Jellemzői:
 Zárt hatásláncú
 Nem mindig stabil
 Sztochasztikus jeleket is kiszűri
 Döntően analóg,digitális, ritkábban
alkalmazva diszkrét jelekkel is üzemel
Átviteli tényező fogalma
 A bemeneti egységugrás
függvény hatására
létrejött bemenő- és
kimenőjel új, egyensúlyi
értékének hányadosát az
átviteli tag átviteli
tényezőjének nevezzük.
K=Xki/Xbe
Ahol X az adott fizikai jellemző!
K=ym/y
Átviteli tagok ismertetése
 P-tag:

Arányos tag:





Fajtái:


kimenőjele a bemenőjel változásával
arányosan változik.
Az Ap arányos átviteli tényező mondja
meg, hogy a kimenőjel nagyságának
megváltozása hányszorosa a bemenőjel
nagyságváltozásának.
Zavar esetén nem veszíti el
egyensúlyi állapotát, új, véges
értéket vesz fel.
Az arányos szabályozó a zavaró
jellemző hatását maradó
szabályozási eltéréssel szünteti meg.
A maradó szabályozási eltérés annál
kisebb, minél nagyobb a szabályozó
átviteli tényezője.

 I-tag:
1 tárolós arányos átviteli tag
Több tárolós arányos átviteli tag
Integráló tag





Integráló tagok esetében a tag
kimenőjelének sebessége változik
arányosan bemenőjel megváltozásával.
A szabályozási idő hosszú, mert kis
eltérés esetén a kimenőjel csak lassan
változik.
A zavar hatását úgy szünteti meg,
hogy a megváltozott szabályozott
jellemzőt visszaállítja az alapértékre.
Teljesen megszünteti a zavaró
jellemzők hatását.
Hátránya: lassabb és lengésre
hajlamos
Átviteli tagok ismertetése
 D-tag:

Differenciáló tag:




A differenciáló tag kimenőjele a
bemenőjel differenciálhányadosával, azaz
a bemenőjel sebességével arányos.
Az egységugrás bemenőjel hatására a
kimenőjel egy végtelen kicsi pillanat alatt
végbemenő föl- és visszaugrás, ún.
tűfüggvény jön létre.
Differenciáló szabályozó önállóan nem
alkalmazható, mert kimenőjelet csak
akkor ad, ha a bemenőjele megváltozik.
A differenciáló tag gyors
bemenőjel változás esetén
nagymértékű beavatkozással
megakadályozza a nagymértékű
szabályozási eltérés létrejöttét.
 Összekapcsolás:
Stabilitás vizsgálat
Időtartománybeli vizsgálat
Bode stabilitás vizsgálat
 Bode stabilitási tétel kimondja,
hogy:



biztosan stabil a szabályozási kör,
amelynek az amplitúdó görbéje a
nulla dB –es tengelyt -20dB per
dekádos szakaszán metszi
Biztosan instabil működésű az a
szabályozási kör, amelynek az
amplitúdó görbéje a nulla dB –es
tengelyt a -60 dB per dekádos
szakaszán metszi.
Abban az esetben, ha az
amplitúdó görbe a - 40 dB per
dekádos szakaszán metszi a nulla
dB –es tengelyt, akkor feltételesen
stabil működésű a szabályozási
kör. Ez esetben, a fázistartalék,
vagy erősítéstartalék alapján
mondunk ítéletet a szabályozási
kör stabilitásának a szintjéről.
L – Biztosan instabil
H – Kvázi stabil
S – Biztosan stabil
Házi Feladat:
Erősítési tartalék és Fázis tartalék számítása
Bode diagrammon!
Köszönöm a figyelmet!

similar documents