PowerPoint - Rukous.net

Report
Viikon teema:
Yhteisen rukouksen voima
6-10.9.2010
Aiheena tänään:
Toisten kuormien kantaminen
– Seurakuntalaiset siunaavat toisiaan
Yhteisen rukouksen tarkoitus:
 Yhteinen ylistys ja kiitos - Seurakunta kunnioittaa
Jumalaa
 Toisten kuormien kantaminen – Seurakuntalaiset
siunaavat toisiaan
 Voiman moninkertaistaminen – Seurakunta kantaa
yhteisiä rukousprojekteja
Yhteiset askelet hengen maailmassa - Seurakunta
etsii yhdessä Jumalan tahtoa, tekee parannusta ym.
Rukoilemme toistemme puolesta:
Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan,
rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään
kaikkien ihmisten puolesta (1. Tim 2:1)
-- rukoillen joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen
kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien
pyhien puolesta (Ef. 6:18)
Seurakunnan kokous ja Jumalan
ilmoitus siellä on tarkoitettu
yhteiseksi rakentumiseksi.
---------
Yhteinen rukoustilanne antaa tilaisuuden
rukoilla toinen toistemme puolesta
- että kaikki saisivat apua ja lähtisivät
kokouksista pois
vahvistuneina ja vapautuneina.
”Kantakaa toistenne kuormia. ” Gal 6:2
Miksi on rukoiltava toisten puolesta?
Miksei Jumala aina suoraan kohtaa
avun tarpeessa olevaa?
Rukouksen tarpeellisuus perustuu
Jumalan säätämykselle,
että Hän toimii maan päällä yhteistyössä
ihmisen kanssa.
Esirukous on Jumalan säätämys.
Jumalan ja ihmisen yhteistyö kulkee
punaisena lankana läpi Raamatun:
Jumala tarvitsi uskollisia miehiä ja naisia
kansan, jonka kautta toimia
profeettoja
tuomareita
ihmiseksi syntyneen Messiaan
Jumala tarvitsee ihmisen käsiä
laitettaviksi sairaiden päälle, ihmisen äänen
julistamaan, ihmisen jalat toimittamaan
asioitaan.
Joskus rukouksemme on välttämätöntä,
että Herra voi toimia. Siksi Hän antaa
armolahjojakin, esim. sairaiden
parantamisen lahjoja.
Joskus Jeesuksen tekemän liiton siunaukset
pääsevät luoksesi sitä kautta,
että veljet ja sisaret ja tulevat avuksesi ja
rukoilevat puolestasi.
Jaak. 5:14-16: Konkreettinen kehotus rukoilla
toistemme puolesta
Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä
seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen
edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.
Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen
nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne
annetaan hänelle anteeksi.
Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa
toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan
rukous voi paljon, kun se on harras.
Jeesus rukoili opetuslastensa puolesta:
Luuk. 22:31-32
”Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä
valtaansa, seuloakseen teitä niinkuin viljaa; mutta
minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun
uskosi raukeaisi tyhjään.”
Jeesus opetti meitä rukoilemaan, että Jumalan
valtakunta tulisi ja että Hänen tahtonsa tapahtuisi.
Raamatun tilanteita, joissa rukous
toisen puolesta tuo avun:
• Apt. 28:8 Publiuksen isä makasi sairaana kuumeessa ja
punataudissa; ja Paavali meni hänen luoksensa, rukoili ja pani
kätensä hänen päälleen ja paransi hänet.
• Apt. 9:40 Mutta Pietari -- laskeutui polvilleen ja rukoili; ja hän
kääntyi ruumiin puoleen ja sanoi: "Tabita, nouse ylös!" Niin
tämä avasi silmänsä, ja nähdessään Pietarin hän nousi
istumaan.
• 1. Moos. 20:17 Mutta Aabraham rukoili Jumalaa, ja Jumala
paransi Abimelekin ja hänen vaimonsa ja hänen orjattarensa,
niin että he synnyttivät lapsia.
Paavali pyysi seurakunnilta esirukousta
Paavalin rukousaiheita:
• Varjelus: Rukoilkaa -- puolestani, että en Juudeassa
joutuisi epäuskoisten käsiin (Room. 15:30)
• Käytännön asiat, johdatus: Rukoilkaa, -- että lahja, jonka
vien Jerusalemiin, olisi pyhille mieluinen (Room. 15:30)
• Menestys, armoitus, rohkeus ja taito julistustyöhön
Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa,
rukoillen meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille
sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta,-- että
minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua (Kol
4:2-4)
Paavali rukoili itse toisten puolesta
Rukousaiheina seurakuntien ja yksilöiden puolesta
• Hengellisen tiedon ja ymmärryksen kasvu
-- emme ole lakanneet teidän edestänne
rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen
hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä
viisaudessa ja ymmärtämisessä (Kol. 1:9)
• Hengellisen armoituksen kasvu
Yötä päivää me rukoilemme kaikesta sydämestämme,
että voisimme antaa teille sen, mitä uskostanne vielä
puuttuu. (1 Tess. 3:10)
Paavali rukoili itse toisten puolesta
• Hengellisen toiminnan kasvu
-- me aina rukoilemme teidän puolestanne, että -Jumala katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja
voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän
halunne hyvään ja teidän uskonne teot
(2.Tess. 1:11)
• Lujuus ja kestävyys uskossa
...Epafras -- aina taistelee rukouksin teidän
puolestanne, jotta pysyisitte lujina ja nuhteettomina
ja vankkumatta noudattaisitte kaikessa Jumalan
tahtoa. (Kol 4:12)
Jumalan ja ihmisen yhteistyön malli
rukoillessamme toistemme puolesta
Meidän tehtävämme rukoilijoina ei ole
vapauttaa, vaan uskoa Vapahtajaan
– ei parantaa, vaan uskoa Parantajaan.
Jaamme Jeesuksen hankkimia
siunauksia.
Ei tarvitse itse tuottaa mitään.
Jumalan ja ihmisen yhteistyön malli
rukoillessamme toistemme puolesta
JEESUS
Jeesus on voittaja.
Jeesus on Lunastaja.
Jeesuksen työ antaa
meidän rukouksillemme
arvovallan.
Jeesus on tuottaja.
ME
Me olemme voiton
toimeenpanijat.
Me päästämme lunastetut
vapaiksi
Meidän rukouksemme
vapauttavat Jeesuksen työn
vaikutuksen.
Me olemme levittäjiä,
jakelijoita.
Yksinkertaisen rukouksen
syvempi merkitys:
”Isä, vahvista Mikkoa ja paranna hänet”.
Tämän rukouksen merkitys syvemmin ilmaistuna:
”Isä, salli meidän nyt toimia papillisessa välimiehen
roolissa ja vahvistaa ja toimeenpanna Jeesuksen voitto
tässä asiassa, jakaa Mikolle Jeesuksen aikaansaaman
liiton siunauksia.
Salli meidän yhdessä Jeesuksen kanssa asettua Mikon
viereen, ottaa kantaaksemme tämä hänen heikkoutensa
ja kantaa se pois. Isä, pyydämme tätä Jeesuksen nimessä,
sen perusteella, kuka Hän on ja mitä Hän on tehnyt."
Jumalan suunnitelma
tavallisille ihmisille:
1. Että sinä ja minä kokosydämisesti
uskomme Golgatan voittoon ja
Jeesuksen täytettyyn työhön,
2. Astumme tehtäväämme Jeesuksen
lähettiläinä, Voittajan valtuutettuina
edustajina – myös rukoilijoina toinen
toistemme puolesta!
Rukousaiheita tänään
Seurakuntalaisia, jotka ovat sairaina eivätkä pääse kokouksiin
Eila Horstia - selkäsairaus
Annikki Heiskanen – vaikea syöpä
Matti Puharinen – sairaalassa loukkaantuneena kaatumisen vuoksi
Toini Puharinen - huono näkö
Aarne Väisänen - Kaunialassa, ei pysty kävelemään
Kaisa Colliander - vaikeasti sairas
Maria Karttunen – korkea ikä, heikko kunto
Aimo Hammar - palvelutalossa
Pirkko Kujo - ollut vaikeasti sairaana, ei vielä jaksa tulla kokouksiin
Anelma Blomqvist - iäkäs monia sairauksia, hankala liikkua
Risto Ikonen - erittäin sairas, ei jaksa käydä kokouksissa
Pyytäneet puolestaan esirukousta
Maila Saarela – polvi
Markku Saikkonen – toinen käsi ajoittain tunnoton, joutuu tutkimuksiin
Henry Nyman – edessä leikkaus, rukoillaan koko perheen puolesta
Hilda Räikkönen – toipumassa sairaudesta, pyytänyt esirukousta
Tarja Parviainen - selkäsairaus
Pyydetty esirukousta seuraavien
henkilöiden puolesta:
Jukka – työtön pappi, menetti viran evankeliumin julistuksen takia
Ilpo - kieltänyt Jumalan
Antti - masennus
Anna - masennus, anoreksia
Markus - huumeongelma, itsetuho
Esko – sairaalassa Turkissa. Rukoillaan, että pääsisi kotiin

similar documents