Temporary migration and Development Mika Raunio

Report
Temporary migration
and Development
Mika Raunio
Center for Knowledge, Science, Technology and
Innovation Studies // TaSTI
School of Social Sciences and Humanities
Advanced
economies
Mika Raunio, Marjaana Korhonen & David M. Hoffman
(2010) Kannattaako kansainvälistyä? Suomen yliopistot
kansainvälisinä akateemisina ympäristöinä
Developing countries
Transnationalization
TiE Global
Fostering Entrepreneurship Globally
Institutionalization?
International innovation co-operation of large
firms and SMEs 2006-2008 (OECD 2011)
KIITOS!
TAUSTAA
• Muuttoliiketutkimus keskittynyt pääosin pysyvään
muuttoon
• Tilapäinen siirtyminen maasta toiseen jäänyt
vähemmälle huomiolle
• Ihmisten ylirajainen liikkuvuus kasvava trendi
maailmanlaajuisesti
• Rajat ylittävä liikkuvuus hyvin monimuotoista
• California – China, sinagpore, Hongkong, Taiwan:
kehitys
• Liikkuvuuden rooli – transnationalisaatio, yhteisöt,
instituitonaalinen muutos
• Juuri lyhyt aikaiset on tärkeimpiä…(esim kysely
yliopistojen vetäjill)
• Vrt EU-Aasia?
• Suomen transnationaalit rakenteet kiinassa ym? FinChi,
xx xx –mutta ihmisten kuljettema tietoa ja rakentamat
verkostot vasta luo sisällön tälle yhteydelle, hyvän tai
huonon,
EURA-NET
• Toteutus ajalla 1.2.2014 - 31.1.2017
• Rahoitus 2,5 milj. euroa
• Rahoittaja Euroopan komissio (tutkimuksen 7.
puiteohjelma)
• Koordinaattori Tampereen yliopisto (kasvatustieteiden
yksikkö)
• Tutkijoita 12 Euroopan ja Aasian maasta
• Jokaisessa maassa kansallinen ohjausryhmä
• Hankkeella myös kansainvälinen ohjausryhmä
SUOMEN OHJAUSRYHMÄ
• Yliopistolehtori Marja Alastalo, Itä-Suomen yliopisto
• Hankeasiantuntija Stina Boedeker, Tampereen yliopisto
• Johtaja, FT Kielo Brewis, Euroopan
muuttoliikeverkosto/Maahanmuuttovirasto
• Vastaava asiantuntija Irma Garam, Kansainvälisen
liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
• Yliaktuaari Matti Saari, Tilastokeskus
• Hallitusneuvos Olli Sorainen, Työ- ja elinkeinoministeriö
• Professori Tuomas Takala, Tampereen yliopisto/EDU
KANSAINVÄLINEN OHJAUSRYHMÄ
• Dr. Ryszard Cholewinski, International Labour Organization
(ILO)
• Mr. William Gois, Migrants Rights International (MRI)
• Ms. Michele LeVoy, Platform for International Cooperation
on Undocumented Migrants (PICUM)
• Dr. Dilip K. Ratha, World Bank
• Mr. Federico Soda, International Organization for Migration
(IOM)
• Dr. Raul Delgado Wise, International Migration and
Development Network
HANKKEESSA TUTKITAAN
• Ihmisten ylirajaista liikkuvuutta Euroopan ja Aasian välillä
• Liikkuvuuden kansallista ja kv. hallinnointia Euroopassa
ja Aasiassa
• Vaikutuksia lähtömaissa, läpikulkumaissa ja
vastaanottavissa maissa
• Ylirajaisen liikkuvuuden ja kehityksen yhteyksiä
TUTKIMUSKONSORTIO
•
•
•
•
•
•
Tampereen yliopisto (koordinaattori)
Centre for European Policy Studies (Belgia)
Pekingin normaaliyliopisto (Kiina)
Bielefeldin yliopisto (Saksa)
Makedonian yliopisto (Kreikka)
Economic Research Institute-Budapest (Unkari)
TUTKIMUSKONSORTIO (jatkuu)
•
•
•
•
•
•
Centre for Development Studies (Intia)
Maastrichtin yliopisto (Hollanti)
Scalabrini Migration Center (Filippiinit)
Mahidol yliopisto (Thaimaa)
Koc yliopisto (Turkki)
Ukrainan kansallinen tiedeakatemia (Ukraina)
TAMPEREEN TUTKIMUSRYHMÄ
•
•
•
•
•
•
•
Professori Pirkko Pitkänen (hankejohtaja)
KT Virve Kallioniemi-Chambers (projektimanageri)
YTT Mari Korpela (tutkijatohtori)
KM Jaakko Hyytiä (suunnittelija/tutkija)
YTM Pekka Rantanen (asiantuntija)
YTL Mika Raunio (asiantuntija)
YTM Tiina Vaittinen (asiantuntija)
YLIRAJAISEN LIIKKUVUUDEN MUOTOJA
• Työperusteiset muuttajat (kausityöntekijät,
lähetetyt työntekijät, tutkijat/asiantuntijat jne.)
• Opiskelijat
• Elämäntapamuuttajat
• Humanitaariset muuttajat (turvapaikanhakijat)
• Perheperusteiset muuttajat
• Paperittomat
• Paluumuuttajat

similar documents