Kuntoutusmuodot File

Report
Kuntoutusmuodot
Minna Launonen
Lääkinnällinen kuntoutus

Vastuu terveydenhuollolla, Kelalla

Pyritään parantamaan ja ylläpitämään fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista
toimintakykyä sekä tukea elämäntilanteen hallintaa ja itsenäistä
suoriutumista

Esim. neuvonta, ohjaus, tutkimukset, apuvälineet
Sosiaalinen kuntoutus

Vastuu terveydenhuollolla ja sosiaaliviranomaisilla

Sosiaalisen toimintakyvyn vahvistuminen

Luodaan edellytyksiä sosiaaliseen onnistumiseen

Tuetaan taloudellista turvallisuutta

Helpotetaan asumista ja liikkumista
Ammatillinen kuntoutus

Vastuu työterveyshuollolla, eläkevakuutusyhtiöillä, työvoimahallinnolla,
Kelalla

Tukea vammaisen tai pitkäaikaissairaan työhön pääsyä, palaamista tai
jatkamista

Koulutusta, valmennusta, ohjausta, työolosuhteiden muuttamista jne.
Kasvatuksellinen kuntoutus

Vastuu Kelalla

Vammaisuuden tai pitkäaikaisesti sairaan kehitykselle asettamat esteet

Varhaiskasvatus ja hoito, erityisopetus (lapset)

Aikuisten opinnollinen kuntoutus
Lähteet

Kari O ym. 2013. Kuntoutumisen tukeminen. SanomaPro.

similar documents