Digitaalinen vaino * ilmenemismuodot ja vaikuttavuus - Ensi

Report
Digitaalinen vaino –
ilmenemismuodot ja
vaikuttavuus
Riitta Hannus & Ulla Valtonen
VARJO -hanke
Lähisuhde- ja perheväkivaltaa työssään kohtaavien foorumi
Oulussa 19.-20.9.2013
1
Nykyteknologian mahdollisuudet…
• Helposti saatavilla
• Ei vaadi erityistä teknistä osaamista
• Apuna turvasuunnitelmissa, avun hakemisessa,
yhteydenpidossa, …
• Väärinkäytettynä voi aiheuttaa uhkaa ja vahinkoa
• Osattava epäillä, opastaa, suojautua
- Osaksi turvasuunnitelmia2
Alaseminaarin sisältö
• Mitä kaikkea digitaalinen vaino voi olla?
• Kuinka yleistä se on?
• Milloin on syytä epäillä, että on joutunut
digitaalisen vainon kohteeksi?
• Mitkä ovat digitaalisen vainon vaikutukset?
• Kuinka suojautua ja lopettaa digitaalinen
vaino?
3
Digitaalinen häirintä / seuranta
• Ahdistelua verkossa…
–
–
–
–
Nettihäirintä
Nettikiusaaminen
Vihapuhe
Verkkovaino
• Seurantaa teknisillä laitteilla…
– Kuuntelulaitteet
– Kamerat
– GPS paikannus
• Matkapuhelimen paikannustoiminnot
• Puhelimeen asenettavat seurantasovellukset
• Koirapannat, ym
4
Ilmenemismuotoja (1)
(Jennifer Perry, 2013)
• Sinua ja läheisiäsi tarkkaillaan; mitä viestittelette, minne menet,
kenen kanssa liikut, mitä valokuvia sinusta löytyy
• Puhelimeesi tai tietokoneeseesi asennetaan vakoiluohjelma
(liitetiedosto)
• Saat toistuvia ikäviä ja uhkailevia viestejä
• Sähköpostitilisi, salasanasi ja käyttäjätunnuksesi hakkeroidaan ja
otetaan haltuun
• Sinusta julkaistaan ilkeitä juoruja ja paikkaansa pitämättömiä
väittämiä tavoitteena maineesi tuhoaminen
• Sinusta levitetään hämmentävää tai hävettävää materiaalia
(valokuvia, videoita)
5
Ilmenemismuotoja (2)
(Jennifer Perry, 2013)
• Nimissäsi julkaistaan herjaavia vastauksia, ja
kannanottoja kaikkien nähtäväksi
• Sinusta kerrotaan yksityisiä, asioita joita et ole omaaloitteisesti jakanut
• Luottamustasi ”kalastellaan” - sinut saadaan
luovuttamaan tietoja, joita sittemmin käytetään sinua
vastaan
• Vainoaja tekeytyy sinuksi verkossa, sähköposteissa, jne
• Saat äärettömästi roskapostia
• Vainoaja provosoi sinut (esim. kommentilla)
reagoimaan itseensä
• Vainoaja yllyttää toisia henkilöitä
liittymään kiusaajiisi, ahdistelijoihisi
6
Nettivaino Suomessa
• Björklundin (2010) tutkimuksessa, missä aineisto kerätty
vv. 2004 -2006, netti monimuotoisena vainon välineenä
ei tule vielä esille - vain puhelin ja sähköposti.
• Tieke + Itä-Uudenmaan poliisin kysely
nettirikollisuudesta 2012 (1201 vastaajaa):
– 31,2 % kiusattu netissä pilkkaamalla tai levittämällä
perättömiä juoruja,
– 20,3% kuvia käytetty netissä väärin,
– 30,2% seksuaalista häirintää, ahdistelu, hyväksikäyttöä
netissä => naisista yli puolet.
• Nettipoliisi: tapauksia ilmi viikoittain sosiaalisessa
mediassa, erityisesti parisuhteen päättymiseen liittyen
mustamaalaamista ja häirintää.
7
Parisuhdevaino ja teknologia
• Digitaaliavusteinen vaino eli online-vaino
• Lähes puolet vainotuista ovat kokeneet
myös digitaalista vainoa
• Suuri osa online-vainosta alkaa offlinevainona ja jatkuu sekamuotoisena.
• Netti, GSM, GPS, ym. tekniset laitteet
yhdistettynä fyysiseen vainoamiseen
mahdollistavat laajan, uhria kontrolloivan
systeemin
8
Hälytysmerkit (1)
(Jennifer Perry, 2013)
• Kumppanisi seuraa sinua jo suhteen aikana ja pyrkii
kontrolloimaan puheluitasi, tekstiviestejäsi, sähköpostejasi
• Sinua vaaditaan varmistamaan olinpaikkasi ja / tai jos hän tietää
missä olet, vaikket ole sitä kertonut
• Saat vihaisia, ahdistelevia tai uhkaavia viestejä
• Perheeltäsi, ystäviltäsi, jne. pyritään saamaan tietoja sinusta ja
olinpaikastasi
• Ihmissuhteitasi pyritään vahingoittamaan
• Salasanasi vaihtuvat tai lakkaavat toimimasta,
puhelimen akku tyhjenee epätavallisen
nopeasti, puhelin käynnistyy itsestään
• Sinusta aletaan levitellä juoruja tai
sosiaaliseen median ilmestyy sinua koskevia
ilkeämielisiä ja häpäiseviä kommentteja
9
Hälytysmerkit (2)
(Jennifer Perry, 2013)
• Vainoaja tietää sinusta asioita, joita et ole hänelle kertonut: missä
nettisivuilla olet vieraillut, kenen kanssa olet puhunut
sosiaalisessa mediassa, kenelle olet lähettänyt sähköposteja…
• Sinulle tullut sähköposti on merkattu luetuksi, vaikka et itse ole
sitä vielä lukenut. Sähköposti häviää heti lukemisen jälkeen.
• Sähköpostitililtäsi on lähetty viestejä, joita et itse ole lähettänyt.
• Verkkopankistasi häviää rahaa tai nimissäsi on tilattu online
ostoksia.
• Tietokoneeltasi on kadonnut tietoja, kuten esim. yhteystietoja,
tiedostoja, jne.
• Tietokoneen Web-kamera käynnistyy itsestään.
• Huomioi myös, että ex-kumppanisi voi tekeytyä
tuntemattomaksi ja pyrkiä läheisyyteesi
väärennetyn profiilin kautta!
10
Digivainon seurauksista
• Monimuotoisia niin kuin väkivallassa
yleensäkin:
– Sairastuvuus lisääntyy
– Vaikeudet sosiaalisessa elämässä
– Taloudelliset ongelmat
– PTSD ja komplisoitu PTSD
– ….
11
Digivaino on erityisen
traumatisoivaa, koska…
(Riitta Hannus 2013)
… se on usein pitkäkestoista.
… siltä suojautuminen on erittäin vaikeaa.
… tarkkailu ja seuraaminen rikkovat pahoin yksityisyyden
rajat – ”turvapesä” katoaa. Samankaltaista rajojen
rikkomista kuin seksuaalisessa väkivallassa.
… voi olla, että kukaan ei usko sen olemassaoloon tai
vähättelee sitä.
Vrt. koulukiusaamisen aiheuttama trauma.
… voi olla, että itsekkään ei oikein usko, onko todellista –
alkaa epäillä omaa psyykkistä eheyttään.
12
Suojautumiskeinoja (1)
(Jennifer Perry, 2013)
– Käytä vain turvallista tietokonetta – jos epäilys, että
koneellesi on asennettu vakoiluohjelmia, käytä vain kaverin
tai esim. kirjaston konetta ja vie koneesi puhdistettavaksi.
– Hanki uusi sähköpostiosoite: älä käytä osoitteessa omaa
nimeäsi, äläkä kutsumanimeäsi tai mitään,
minkä ex-kumppanisi voisi tunnistaa.
– Poista KAIKKI online-tilit. Et voi tietää, mille tilille exkumppanillasi on pääsy, joten poista kaikki ja luo uudet,
anonyymit tilit (Facebook, Twitter. LinkedIn, verkkokaupat,
sähköposti, ym.) ja käytä kirjautumisessa uutta
sähköpostiosoitettasi
13
Suojautumiskeinoja (2)
(Jennifer Perry, 2013)
– Puhelimiin voi asentaa vakoilu- ja paikannusohjelmia. Jos epäilet tätä: sulje
virta (Android-puhelimesta poista akku). Hanki uusi puhelin ja numero
(rinnakkaispuhelin), sulje paikannustiedot ja käytä näppäinlukitusta!
Virusturvaohjelma ei estä vakoiluohjelman lataamista!
– Luo täysin uudet salasanat. Ahdistelija pääsee usein kohteensa tietoihin
käsiksi, koska he tietävät tai arvaavat salasanat – erityisesti, kun kohteena
on ex-puoliso. Älä käytä turvakysymyksiä, ex-puoliso arvaa oikeat
vastaukset.
• Sosiaaliset verkostot eivät ole turvallisia. Älä käytä ollenkaan suosituimpia
nettiyhteisöjä, ne vainoajasi tarkistaa ensin. Jos luot nettiprofiilin, käytä
tekonimeä, älä laita omaa kuvaasi, eikä muitakaan todellisia tietoja
itsestäsi
14
Suojautumiskeinoja (3)
(Jennifer Perry, 2013)
– Ystävien ja perheenjäsenten kautta leviää
tiedostamatta paljon uhria koskevaa tietoa!
– Selitä kavereille, perheenjäsenille ja
yhteistyökumppaneille, että olet vaarassa ja
pyydä heitä määrittämään facebookiin, ym.
sosiaalisiin verkostoihin
yksityisyysasetuksena ”vain kaverit” taso.
– Läheistesikin täytyisi pidättäytyä täysin online
kommunikoinnista tuntemattomien kanssa.
– Tee selväksi, ettei sinun kuviasi tai sinua
koskevia tietoja saa missään nimessä jakaa
verkossa!
15
Suojautumiskeinoja (4) (Jennifer Perry, 2013)
• Vältä julkisia päivityksiä, käytä yksityisiä viestejä
• Jos julkaiset, pidä salassa
– omat, sekä läheisten olinpaikat- missä olet / olit, minne
menet
– tunteet - onnellinen, onneton, surullinen, yksinäinen,
– ihmissuhteet– uusi tuttavuus,
seurustelun aloitus
– tavoitteet, vuosipäivät, juhlat
– kaikki yhteystiedot, omat ja läheisten
– kaikki koodit, ym. numerotiedot, jotka
voivat personoida sinut
– valokuvat – metatiedot
16
Vainon kriminalisointi
• Lakialoite 3/-11
• Oikeusministeriö asetti työryhmän (10/-11 - 4/-12) arvioimaan
edellyttääkö Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja
torjumisesta (CETS 210) 34 artiklan velvoite säätämään
vainoaminen rangaistavaksi, sekä arvioimaan rikoslain
muuttamista ja onko tällaiselle muutokselle kansallisia
perusteita?
• Työryhmän lausunto: Vainoamiseen syyllistyisi se, joka
toistuvasti uhkaa, seuraa, tarkkailee, ottaa yhteyttä tai muuten
näihin rinnastettavalla tavalla vainoaa toista siten, että se on
omiaan aiheuttamaan vainotussa pelkoa tai ahdistusta.
• Hallituksen esitys 3/-13
• Voimaan 2014
• Ei edellytä lähestymiskieltoa
• Max. 2v. vankeutta
17
Lakimuutos ja teknologia
• Oikeusministeriön työryhmän selvitti, minkä tyyppistä
ykistyisyyteen kohdistuvaa häirintää ja ilkivaltaa
viestintävälineillä voidaan aiheuttaa ja minkälaisia
oikeussuojakeinoja tällaista menettelyä vastaan laissa on ja
olisiko niitä syytä tehostaa
• Viestintärauhan rikkomiseen syyllistyisi se, joka
häirintätarkoituksessa toistuvasti lähettää toiselle viestejä
tai soittaa siten, että teko on omiaan aiheuttamaan
huomattavaa häiriötä tai haittaa
• Max. ehdollista vankeutta 6 kk
• Nopeasti kehittyvä teknologia edellyttää lakien ahkeraa
päivitystä!
18
Kerää todistusaineistoa
(Jennifer Perry, 2013)
• Tallenna kaikki verkkokeskustelut ja tekstiviestit,
kuvaa tekstiviestit ja tallenna tietokoneellesi,
tallenna sähköpostit otsaketietoineen (headers)
• Nauhoita ääniviestit, kirjaa aika ja päivä
• Print screen
• Pidä itse päiväkirjaa kaikesta digitaalisesta
häirinnästä
19
Lopuksi
– Kysy neuvoa laitteiden valmistajilta ja
markkinoijilta
– Ilmoita poliisille, Internet-palveluntarjoajille,
sivustojen ylläpitäjille, puhelin operaattorille
– Perry, Jennifer (2013): Digital Stalking: A guide to
technology risk for victim http://www.digitalstalking.com/
– www.varjohanke.fi tulossa opas digivainosta
suomeksi
20

similar documents