Työpalveluohjaaja Anu Toivolan esitys 15.5.2013

Report
Anu Toivola
Työpalveluohjaaja
[email protected]
 Jokaisen erän 2. ja 4. maanantai on varattu työnhakua
varten
 Käydään läpi perusasioita:




Työhakemuksen teko
CV:n teko
Portfolio
Miten palveluspaikkoja lähestytään
 Puhelinsoitto
 Sähköposti
 Miten haastatteluun valmistaudutaan sekä miten
haastattelussa toimitaan
 Mistä löydän palveluspaikat
 www.sivarikeskus.fi -> Avoimet palveluspaikat
 Omat tavoitteet
 Millaisista asioista pitää? Onko valmiutta mennä oman
mukavuusalueen ulkopuolelle?
 Itsetuntemus
 Tunnetko kykysi ja osaamisesi? Omien odotusten
sovittaminen todellisuuteen
 Omat vahvuudet
 Miten katkaista kierre?
 ”Kun ei ole kokemusta, ei saa työtä. Kun ei saa työtä, ei
saa kokemusta”
 Opinnot, harrastukset ym. avuksi
 Ajan tasalla olevat yhteystiedot
 Tietojen päivittäminen silloin kun asiaa hoitava henkilö
muuttuu
 Kuvaus työtehtävistä
 Mitä osaamista työssä toivotaan/vaaditaan?
 Tarvitaanko ajokortti?
 Onko tarjota majoitus? Millainen?
 Mainokseen kannattaa panostaa
 Toimintaa voi tulla esittelemään joka erän 2. tai 4.
maanantai klo 9-16
 Tähän mennessä käyneet ovat saaneet mukaansa
vähintään kiinnostuneiden yhteystiedot, jotkut ovat
jopa haastatelleet sekä kirjoittaneet
sitoumuslomakkeet samalla reissulla
 Erittäin tehokas keino saada nopeasti sivari töihin
 Yhteydenotot Anu Toivolaan
 [email protected]
 Puh. 044-720 8673

similar documents