Isi tuli! Vastuullista isyyttä tukeva vertaistukiryhmä

Report
Mika Värränkivi
Miika Peltonen
Lyömätön Linja Espoossa ry
Lyömätön Linja Espoossa ry:n järjestämä ja
heidän tiloissaan toteutettava
vertaistukiryhmä
 Suunnattu päihdekuntoutuksessa oleville
isille
(Helsingin Ensikoti ry:n yksiköt, Helsingin
Diakonissalaitoksen PYY-hoito)
 Sisältää 10 ryhmäkertaa, kerran viikossa
 Käynnissä neljäs ryhmäohjelma (toiminta
aloitettu syksyllä 2012)


Laadittu ensisijaisesti asiakkaiden tarpeista
käsin
◦ Tietoisuuden lisääminen omasta roolista osana
perhettä
◦ Hyvien kasvatukseen liittyvien toimintamallien ja
työkalujen jakaminen
◦ Oman hyvinvoinnin tukeminen
◦ Tietoisuuden lisääminen lähisuhdeväkivallasta
◦ Väkivallan ennaltaehkäisy (ristiriitatilanteiden
väkivallattomaan käsittelemiseen tukeminen)
◦ Vanhempien väliseen tasavertaisuuteen liittyvien
asenteiden vahvistaminen








Muodostetaan yhdessä ryhmäläisten kanssa
”Uusi” ja ”vanha” elämä
Miehen roolit
Isyys; kokemus isyydestä, vaiheet, roolit,
vahvuudet, tunteet ym.
Vanhempien yhteistyö
Parisuhde
Riidat ja väkivalta
Oma hyvinvointi


Ammatillisesti ohjattu vertaiskeskustelu
Keskustelun virikkeeksi toiminnallisia
menetelmiä, kuten
◦ Askartelu
◦ Itsenäisiä kirjoitus- ja pohdintatehtäviä
◦ Draamaharjoituksia


Kokemusasiantuntijan vierailu ryhmässä
Video- ja muu materiaali










Ryhmään mukava tulla, lähtee hyvällä mielellä
Palauttava kokemus
Ryhmää odotettu jo päiviä ennen ryhmää
Ei painostava eikä kiireen ilmapiiri
Hämmentävän positiivinen vaikutus
Sitoutuminen tärkeää ryhmän toimivuuden kannalta
Juttuja joita ei tulisi muuten käsiteltyä
Saanut pohtimaan oman hyvinvoinnin tärkeyttä ja
keinoja ylläpitää sitä
Saa jutella muiden miesten kanssa
Oppii tunnistamaan oman uhkaavan käytöksen ja
mitä silloin voi tehdä





Isäksi tuleminen elämän kohokohta ja suunnan
muuttaja
Vastuu omasta lapsesta koetaan positiiviseksi vastuuttoman elämänvaiheen jälkeen
Myös omista heikkouksista, epävarmuudesta ja
hankaliksi mielletyistä teemoista puhutaan
avoimesti ja rohkeasti
Siinä, että ryhmässä on vain miehiä, on ”jotain”
tärkeää ja arvokasta
Ryhmätoiminta on isä- , päihde- , väkivalta- ja
miestyötä samanaikaisesti, ja teemat ovat vahvasti
sidoksissa toisiinsa

similar documents