Mobiilijärjestelmät

Report



Mobiilisuus on tietoa paikasta riippumatta
Mobiililaitteella voidaan siis lähettää ja
vastaanottaa tietoa paikasta riippumatta
Nykyään monelle ihmiselle jokapäiväistä
arkea






Matkapuhelimet
Kannettavat tietokoneet, miniläppärit
Kämmenmikrot
Hakulaitteet
Navigaattorit
Ym. Jatkuva kehitys

NMT
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Yhteispohjoismainen matkapuhelinverkko
Ensimmäinen NMT- verkko käyttöön -81
Ensimmäinen matkapuhelinverkko
Heikko suojaus
Ensimmäisenä verkkovierailu
GSM- verkko syrjäytti NMT-verkon kokonaan
vuonna 2002

GSM
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Suomen ensimmäinen GSM- toimilupa -90
Ensimmäinen verkko GSM900
Rinnalle perustettiin nopeasti DCS1800- verkko
DCS1800 – NS. City- verkko
Kahdelle taajuudelle kasitaajuuspuhelimet
UMTS- verkko syrjäyttämässä GSM- verkkoa.
Tullaan sulkemaan kokonaan


Useissa mobiililaitteissa tarvitaan erikseen
käyttöön räätälöity käyttöjärjestelmä
Etenkin matkapuhelimissa, sekä
navigaattoreissa käyttöjärjestelmä on
erityisessä asemassa
◦ Vaikuttaa oleellisesti käytettävyyteen
◦ Matkapuhelinten ja navigaattorien
käyttöjärjestelmät usein valmistajakohtaisia
◦ Nokia Suomessa suosituin


Peruspuhelimissa usein
matkapuhelinvalmistajan itse tuottamat
käyttöjärjestelmät
Älypuhelimissa taas käytetään usein toisen
valmistajan käyttöjärjestelmiä
◦ Symbian OS
◦ Android
Mobiilikäyttöjärjestelmien valmistajien markkinaosuuksia
vuosina 2008 ja 2009

Wlan
◦ Langaton lähiverkkotekniikka
◦ Kotitaloudet, yritykset
◦ Voidaan esim. Liittää mobiililaite langalliseen
laajakaistaan
◦ 802.11g on yleisimmin käytössä oleva standardi

GPS
◦ Käytetään mm. Navigaattoreissa
◦ Perustuu sateelliittien lähettämiin kahteen
taajuuteen; L1 ja L2


GPS- paikanmääritys jaetaan kolmeen osaan
Absoluuttinen paikanmääritys
◦ Yksi vastaanotin lukittuu signaalia lähettäviin
satelliitteihin ja laskee näihin etäisyyden
◦ Vaaditaan vähintään neljä eri satelliittia

Differentiaalinen paikanmääritys
◦ Käyttää differentiaalikorjausta paikanmäärityksen
virheiden pienentämiseen
◦ Korjaukset määritetty tunnettuun pisteeseen, joka
lähettää tiedot vastaanottimeen
◦ Digita, Merenkulkulaitos

Suhteellinen paikanmääritys
◦ Käyttää satelliittiien signaalien kantoaaltoa
◦ Perustuu kahden vastaanottimen koordinaattierojen
määrittämiseen
◦ Vaaditaan kaksi vastaanotinta, joista toisen
koordinaatit ovat tunnettu
GPS- paikanmääritystapojen ominaisuuksia

GSM- verkko
◦ Toisen sukupolven matkapuhelinverkko (2G)
◦ Täysin digitalisoitu verkko
◦ Puhe siirtyy piirikytkentäisenä, data taas
pakettikytkentäisenä
 Puhe siirtyy hitaammin, kuin data

GPRS
◦ Pakettikytkentäinen datayhteys
◦ Yhteydessä huomattavia vaihteluita
kanavanvarauksen ja kilpailun takia
◦ Maksimisiirtonopeus 172,2Kbps
◦ EDGE – ”Jatkojalostettu” GPRS
◦ Maksimisiirtonopeus 473Kbps

UMTS
◦
◦
◦
◦
Kolmannen sukupolven matkapuhelinverkko(3G)
GSM- tekniikan seuraaja
Maksimisiirtonopeus 384Kbps
Suunnittelun lähtökohtana tavoite saada äänen
laatu ja palvelut kiinteän verkon tasolle

HSPA
◦
◦
◦
◦
Laajentaa UMTS- verkon suorituskykyä
Kaksi standardia; HSDPA ja HSUPA
HSDPA:n maksimisiirtonopeus on 14,4Mbps
HSUPA:n maksimisiirtonopeus on 5,76Mbps

TCP- protokollaa EI ole suunniteltu
käytettäväksi langattomissa verkoissa!!
◦ >Ongelmia

Laitevarkaudet
◦ Kännykkäkin on pieni tietokone
◦ Laitevarkaudet hyvin yleisiä
◦ Mobiililaitteissa usein hyvin paljon riskialtista tietoa

Suojautuminen
◦ Mobiililaitteen käynnistys salasanasuojattu
◦ Etäyhteyden avaus mobiililaitteesta suojattava
◦ Yrityksessä mobiililaitteille yhtä hyvät yhtenäiset
suojausmenetelmät, kuin muillekkin laitteille



Mobiililaitteet ovat tulleet jäädäkseen
Vapauttaa resursseja yrityksissä
Ehkä tulevaisuudessa langallisuus on
historiaa
Kiitoksia!

similar documents