ELEKTR*KL* ARAÇLAR

Report
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
SELVİN BAYTOK 2009010605080
EMİR ŞENYURT 2009010605031
Hepimizin bildiği gibi benzinli motorlar çok fazla
kullanılmakta , buna bağlı olarak tükenen petrol
kaynakları ve çevre kirliliği ile de karşı karşıya
kalmaktayız. Bunun yerini son dönemlerde
alternatif enerjiler almaktadır. Elektrikli araçlarda
bu uygulamaların başında gelir.
PEKI NEDEN ELEKTRIKLI ARAÇLARI
ALTERNATIF OLARAK GÖRÜYORUZ ?
Çünkü elektriğin kullanımı,işe
dönüştürülmesi,petrol ve diğer enerji
türlerinden daha az maliyetli ve kolaydır.
İLK ELEKTRİKLİ ARAÇ DENEMELERİ
19. yüzyılın son dönemlerine doğru Amerika, İngiltere ve Fransa’da bir
çok şirket elektrikli araç üretmeye başlamıştır. Bu üreticilerden en
önemlisi Morris ve Salomon’un sahibi olduğu Electric Carriage and
Wagon Company adlı şirkettir. Morris ve Salomon 1895 yılında 2 oturma
koltuğu olan Electrobats isimli elektrikli aracı geliştirmişlerdir

Ferdinand Porsche (1975 – 1951). LohnerPorsche Porsche 1900'daki Paris Fuarı'nda,
kendi buluşu olan ve dingillerindeki
elektrik motorlarıyla çalışan otomobili
sergiledi. Taşıt aracını Viyana saray
arabaları yapımcısı Lohner şirketinin
elemanı olarak yaptığı için, bu yeni
otomobil Lohner-Porsche olarak tanındı.
Bunun hemen ardından düşüncesini daha
da geliştirerek elektrik motorlarını bir
benzin motoru aracılığıyla besledi. Bu yeni
tahrik biçimiyle şanzıman dişlisine gerek
kalmıyordu.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN İÇTEN YANMALI
MOTORLA ÇALIŞAN OTOMOBİLLERE GÖRE ÜSTÜN
YANLARI







Elektrik motorunun yüksek torku sayesinde araç
hızlanmasını daha kısa sürede tamamlar.
Daha sessiz çalışır.
Birçok tasarım kısıtlamasının önüne geçilmiş olur.
Frenlemeyle, yokuş aşağı inmeyle, düz yolda ilerlemede şarj olabilme
Aracın çeşitli noktalarına yerleştirilecek güneş panelleri ile şarj edebilme
Vites kutusu, egzoz sistemi, motor bloğu, soğutma,
yağlama gibi kısımlara ihtiyaç duyulmaması.
Periyodik bakım giderlerinin düşük olması.






Sıfır CO2 salınım değeri.
Birçok ülkenin KDV ve MTV gibi vergilerini düşük
tutması, bu araçların satışını desteklemesi.
Motorunun daha ucuz olması, uzun ömürlü olması,
kolay değiştirilebilmesi
Yüksek verimle çalışması.
Var olan aracı yeni teknolojilere sonradan adapte
edebilme.
İçten yanmalı motora adapte edilebilmesi (hybrid).
PEKİ OLUMSUZ YANLARI NEDİR ?







Pillerin yüksek ağırlığı.
Suya ve neme karşı etkili koruma ve yalıtım yapma
zorunluluğu.
Şarj edilebilecek noktaların az olması nedeniyle
uzun yol kullanımına uygun olmaması.
Menzilinin şimdilik düşük olması.
Pillerin performansının sıcak ve soğuk iklim
şartlarından etkilenmesi.
Pillerin yüksek maliyeti.
Pillerin kısa ömürlü olması.
BİR ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN TAHRİK SİSTEMİ
TEMEL OLARAK ELEKTRİK ENERJİSİ KAYNAĞI,
ELEKTRİK MOTORU VE KONTROL SİSTEMİNDEN
OLUŞMAKTADIR.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR NASIL ÇALIŞIR ?
Vites kutusu, soğutma sistemi, debriyaj, egzoz
gibi içten yanmalı motor için olmazsa olmaz
kısımlar yoktur.
 Elektrik motoru ihtiyaç duyduğu enerjiyi
akülerden sağlar. Bir elektronik kontrol ünitesi
motora verilecek akımı kontrol ve akım
yönünü kontrol eder. Elektrik motoru
döndürme hareketini diferansiyelli vites
kutusuna iletir. Bu kutu da tekerleklerin
dönmesini sağlar. Bu şekilde araç hareket
ettirilmiş olur.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SİSTEMLERİ
 Tümü-
Elektrik Araçlar
Tümü-Elektrikli Araçların Avantajları
Tümü-elektrikli araçlarda (tümü-EA) tekerlek elektrik motoru
tarafından tahrik edilmektedir. Elektrikli araçta yüksek miktarda
itme kuvvetinin sağlanabilmesi için gerektiğinde birden fazla
elektrik motoru kullanılabildiği çeşitli uygulamalardan
görülmektedir. Elektrik motoruna sağlanan güç ise enerji depolama
sistemlerinden elde edilen elektrik enerjisinden sağlanmaktadır.
Burada gücün elde edilebilmesi için gerekli olan enerji yakıtın
yanmasıyla değil enerji depolama sistemi olan bataryalardan elde
edildiğinden tümü-EA’larda benzin, dizel ya da yanabilen diğer
yakıtlar kullanılmamaktadır. Bu nedenle tümü-EA’larda hiç yakıt
tüketilmediği için emisyon açığa çıkmaz ve bu araçlar “sıfır
emisyonlu araçlar” olarak adlandırılmıştır.
Tümü-EA’larda İYM olmadığı ve elektrik motoru olduğu
için bu araçlar sessiz çalışmaktadır. Rejeneratif frenleme
sayesinde daha uzun fren ömrü vardır ve kinetik enerji
geri kazanılarak elektrik motoru generatör gibi
kullanılarak kinetik enerji elektrik enerjisine
dönüştürülmekte ve bataryaları besleyerek şarj
etmektedir. Yakıt maliyeti de dahil olmak üzere bakım
maliyeti konvansiyonel araçlara göre çok daha düşüktür.
Hareketli elemanlar fazla olmadığı için bunların ayarına
ya da yağ değişikliğine gerek yoktur.
Tümü-Elektrikli Araçların
Dezavantajları
Elektrikli Araç Maliyeti
Tümü-EA üretimindeki yüksek maliyet elektrikli araç pazarının
gelişmesini sınırlamaktadır. Bu araçların pazarda geniş bir
şekilde yayılmasını engelleyen en önemli etken satın alma
maliyetinin çok yüksek olmasıdır. Örneğin General Motors’un
EV1 modeli 33.995 $ iken benzinli Chevrolet Cavalier 13.670 $’e
satılmaktaydı. Fakat tümü EA’ların yakıt maliyeti konvansiyonel
araçlara göre çok daha düşüktür. Örnek olarak küçük bir
konvansiyonel aracın yakıt maliyeti yıllık ortalama 690 $ iken
tümü-EA’ların çok daha düşük olup 390 $ - 480 $ arasındadır.
Tümü-EA’ların yakıt maliyet düşük olduğundan petrol fiyatlarının
artmasıyla bu araçların ön plana çıkması beklenmektedir. Ancak
tümü-EA maliyetinin önemli bir kısmını oluşturan bataryalar gibi
henüz geliştirilme aşamasında olan kritik parçaların mevcut
durum da 3-5 yıl içerisinde yenilenmesi kullanım maliyetinin
arttırmaktadır.
Servis İstasyonları
EA’lar piyasada satışa sunulduğu zaman konvansiyonel
araçlarda olduğu gibi bakım ve onarım için gerekli servis
istasyonları olmalıdır. Önemli sayıda elektrikli araç
pazarda olduğu zaman araç üreticileri tüketicinin
isteklerine cevap verebilecek kadar eğitimli teknik
personel bulundurmalı ve araçta herhangi bir problem
olduğu zaman aracına gerekli bakımını ve onarımını
yaptırabileceği servislere ihtiyaç duyulmaktadır.
Araç Menzili ve Batarya Teknolojisi
Tümü-EA’ların yayılmasını engelleyen bir diğer etken
de araç performansıdır. Taşıtlara tahrik sağlayan
bataryalar oldukça ağırdır ve taşıtın menzili sınırlıdır.
Konvansiyonel yolcu aracı depoyu yakıtla doldurduktan
sonra yaklaşık 500-600 kilometre yol alırken tümüEA’lar şarj edildikten sonra çok daha az yol
alabilmektedirler. Tüm dünyada ileri kurşun-asit
bataryaların geliştirilmesi konusunda yoğun çalışmalar
yapılmaktadır. Bu çalışmalardaki temel amaç
bataryaların enerji yoğunluğunu arttırarak tümü-EA’ların
menzilini arttırmaktır.
Elektrikli aracın gelişimine bir diğer engel olarak
konvansiyonel bir aracın deposunun doldurulmasının
birkaç dakika almasına karşın, bir tümü-EA’ı tamamen
şarj etmenin yaklaşık 5-8 saatlik zaman gerektirmesidir.
Bazı yüksek hızlı şarj cihazları, aracı 3-4 saatte şarj
edebilmektedir. Fakat bu şarj cihazları bataryaların
ömrünü kısaltmaktadır.
HİBRİD ELEKTRİKLİ ARAÇLAR







Hibrid elektrikli aracın alt elemanları aşağıda belirtilmiştir.
İYM
Transmisyon
Elektrik motoru
Güç elektroniği
Yakıt tankı
Bataryalar
HONDA CIVIC HİBRİD OTOMOBİLİN ÇALIŞMA PRENSİBİ
1) SERİ HİBRİD SİSTEMİ





Seri hibrid araçta hibrid güç ünitesi iym ve generatörden oluşmaktadır.
İYM+generatör grubu yakıtın kimyasal enerjisini önce mekanik sonrasında
elektrik enerjisine dönüştürmektedir.
Araç çalışırken bataryalar hem iym-generatör grubu tarafından hem de
rejeneratif frenleme ile şarj edilmektedir. Aynı zamanda şarj cihazları ile
özellikle geceleri yaklaşık 5-8 saat içinde şarj edilir.
Seri hibrid sistem, yakıt pilli araca en yakın elektrikli araç konfigürasyonudur.
Araç bu sayede sadece bataryalarını kullanarak hareket edebilmektedir.
Ayrıca elektrik motorunun kendisi tekerlekleri tahrik edebilmektedir.
Seri tahrik sisteminin bir dezavantajı paralel tahrikte olmayan elektrik
enerjisi üretmek amacıyla kullanılan generatördür. Generatör taşıt ağırlığını
arttırmakta ve sisteme ek maliyet getirmektedir.
2)PARALEL HIBRID SISTEMI




Paralel hibrid elektrikli araçta, İYM ve elektrik motorunun aynı mil üzerinde
tekerleklere doğrudan mekanik bağlantı ile tahrik vermektedir.
Paralel hibrid araçlara örnek olarak, Honda Insight ve Honda Civic verilebilir.
Paralel tahrik sistemleri mekanik olarak seri hibrid sistemlere göre daha
karmaşıktır. Örneğin İYM’nin tekerleklere tahrik verebilmesi için bir transmisyona
ihtiyaç vardır. Tüm bu elemanların birlikte düzgün bir şekilde çalışabilmesi için
kontrolör seri hibride göre ilave özelliklere ihtiyaç duymaktadır. Paralel tahrikli
taşıtlarda konvansiyonel taşıtlara göre daha küçük İYM kullanılır. Toplam güç
ihtiyacı, çalışma verimine bağlı olarak kontrolör hangi kaynaktan ne kadar güç
çekeceğini belirler. Kontrolör; yakıt ekonomisi, performans, emisyon ve menzil için
optimize edilmiştir.
Daha küçük elektrik motoru ve bataryaların kullanılması paralel hibrid sistemin
fiyatını seri hibrid sisteme göre daha düşük kılmaktadır. Burada içten yanmalı
motor direkt olarak tekerleklere bağlı olduğu için seri hibrid sisteme göre toplam
enerji dönüşüm verimi daha yüksektir. Ayrıca hem İYM hem de elektrik motoru
aynı anda güç sağladığı için taşıtın gücü daha fazladır.
3)SERİ / PARALEL HİBRİD SİSTEMİ


Bu seri/paralel tasarım paralel sisteme benzemektedir.
Burada İYM direkt olarak tekerleklere bağlıdır. Tasarımın
özelliği İYM’nin transmisyon ile bağlı olmayıp seri tahrik
sisteminde olduğu gibi generatör ile bağlı olmasıdır. Sonuçta
İYM optimum verimde çalışabilmektedir. Düşük hızlarda araç
seri hibrid sistemde olduğu gibi çalışmaktadır. Yüksek
hızlarda ise İYM devreye girerek tekerleklere güç verir ve
seri tahrikteki gereksiz enerji dönüşümleri ile kaybedilen
enerji en düşük seviyeye indirilir.
Toyota Prius’da bu sistem kullanılmıştır. Burada amaç hem
paralel hem de seri sistemin avantajlarını kullanarak İYM’nin
en verimli noktada çalışmasını sağlamaktır. Bundan sonra
Japonya’da kısa bir süredir satılan Nissan Tino Hibrid
geliştirilmiştir.
Hibrid Elektrikli Araçların Avantajları
Tümü-EA’ların bazı dezavantajlarını gidermek amacıyla hibrid elektrikli araçlar
(HEA) geliştirilmiştir. Tümü-EA’lara İYM eklenerek aracın menzili ve gücünün
arttırılması için HEA’lar geliştirilmiştir. HEA’lar, konvansiyonel araca nazaran
kirletici emisyonları azaltmakta ve yakıt verimini arttırmaktadır. HEA’lar birden
fazla güç kaynağına sahip araçlar olarak da adlandırılır. HEA’lar iki ya da daha
fazla enerji dönüşüm teknolojilerini (İYM, yakıt pilleri, generatörler ya da elektrik
motorları) bir veya daha fazla enerji depolama teknolojileri (batarya,
süperkapasitörler ya da volan) ile birleştirmektedir
HEA’ların konvansiyonel araçlara göre bazı üstünlükleri vardır. Bunlar:
• Rejeneratif frenleme yeteneği enerji kaybını en aza indirir ve taşıt durduğunda ya
da yavaşladığında kullanılan enerjiyi geri kazandırarak bataryaları besler.
• İYM’lar pik yükü değil ortalama yükü karşılayacak şekilde boyutlandırıldığından
motorun ağırlığı azalmaktadır.
• Yakıt verimi büyük ölçüde artmaktadır.
• Emisyonlar önemli oranda azalmaktadır.
• HEA’lar alternatif yakıtlarla da çalıştığı için fosil yakıtlara çok fazla bağımlı
değildirler.
HEA’ların yukarıdaki avantajlara ek olarak bazı ek avantajları daha vardır. Araç
durduğunda İYM çalışmaz ve titreşim veya motor gürültüsü oluşmaz. HEA’ların
boşta çalışma kayıpları yok denecek kadar düşüktür.
Seri sistemin dezavantajları :
• Bu sistemde İYM, generatör ve elektrik motoru olmak üzere üç
tahrik ekipmanına ihtiyaç duyulur :
• Elektrik motoru gerekli olan azami gücü karşılayacak şekide,
özellikle yüksek eğimler için tasarlanır. Fakat araç çoğunlukla
azami gücün altında çalışmaktadır.
• Tahrik ekipmanları, batarya kapasitesinin birinci seviyede
dikkate alınarak menzil ve performans için azami gücü
karşılayacak şekilde boyutlandırılır.
• Güç sistemi ağır ve maliyeti daha yüksektir.
Paralel hibrid sistemin dezavantajları :
• Gerekli olan güç iki farklı kaynaktan sağlandığı için burada
enerji yönetimi önem arz eder.
• İYM ve motordan gelen gücün tahrik tekerlerine düzgün olarak
iletilebilmesi için karmaşık mekanik elemanlara ihtiyaç duyulur.
• Sessiz çalışma modu sağlamamaktadır
YAKIT PİLLİ ELEKTRİKLİ
ARAÇLAR


Bir yakıt pilli EA; yakıt depolama sistemi,
yakıt pili-kontrol ünitesi, güç işlemci
ünitesi-kontrolü ve tahrik sisteminden
(elektrik motorları, vb) oluşmaktadır.
Yakıt depolama sisteminde depolanan
hidrojen direkt olarak veya fosil kökenli
yakıtların, yakıt işleme prosesine tabi
tutulması ile elde edilen hidrojen yakıt
piline beslenir. Bir yakıt pil biriminin
çıkış gerilim değeri 0,7 Volt
mertebesindedir. Bu nedenle birkaç yakıt
pil birimi seri olarak bağlanarak çıkış
gerilimi arttırılır.
Yakıt pili ve elektrik motoru arasındaki
güç elektroniği devresi, gerilim değerinin
yükseltilmesi amacı ile için DC
motorlarda DC/DC çeviricisine, AC
motoru için DC/AC eviricisine, kontrol
için mikroişlemci/dijital sinyal işlemcisin,
aşırı yükleme şartları ve rejeneratif
frenleme için batarya depolama
sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.
Yakıt Pilli Araçların Avantajları
EA’larda yakıt pillerinin kullanılmasının sağlayacağı temel
avantajlar aşağıda listelenmiştir:
Normal ve kısmi yüklerde yüksek çalışma verimi,
Direkt enerji dönüşümü,
Düşük emisyon değerleri (CO, SO2, NOx),
Düşük bakım tutum maliyetleri,
Düşük gürültü seviyesidir.
Yakıt Pilli Araçların Dezavantajları
Özellikle sıfır emisyon ve yüksek verim gibi önemli
avantajların yanında seri üretime geçme öncesinde
bir takım teknik ve ekonomik sorunların aşılması
gerekmektedir. Otomotiv ve enerji sektöründeki
yatırımlar ile gelişimini sürdüren yakıt pilli
teknolojisinde, maliyet etkin çözümler henüz
üretilememiş durumdadır. Genel olarak, üretim,
işletme ve altyapı maliyetlerinin düşürülmesi
(özellikle katalizörler), elektriksel stabilite, yakıt
sistemleri, güvenirlilik, bakım, hidrojen depolama
sistemi ve güvenlik teknolojileri geliştirilmeye açık
alanlar olarak tanımlanmaktadır.
PİLLER

Elektromobillerde batarya
bloğu kullanılmaktadır. Çünkü
pil grubunun bakımı bu
şekilde kolay olmakla birlikte,
fabrika üretimi olmamakla
kullanıcılar ihtiyaçlarına
uygun şekilde batarya bloğu
imal edebilmektedir.
Elektrikli Retro otomobil Takayanagi Miluira'nın pil grubu
Elektromobillerde genel olarak Nikel
ihtiva eden pil çeşitleri
kullanılmaktadır. Nikel me-tal hidrit
piller (NiMH), Lityum iyon piller (li-on)
ve Lityum polimer piller (Li-Polimer).
NiMH Pil Örneği
AKÜ ŞARJ ÜNİTESİ
Elektromobilin en önemli karakteristik elemanlarından birisi de şarj ünitesidir.Şarj
ünitesi temelinde adaptördür. Şebeke elektriğini pillerin ihtiyacı olan gerilim
seviyesine düşürürler. Bu şekilde aracın pilleri şarj olur. Ancak elektrikli araçların
pilleri şebeke elektriği ile şarj edilmek istenildiğinde dolum süresi 8-12 saat gibi
uzun bir zaman alabilmektedir. Buna çözüm olarak hızlı şarj üniteleri geliştirilmiştir.
Bu üniteler 30 dakika –3 saat gibi bir zaman aralığında pilleri doldurabilmektedir.
Ayrıca elektrikli araçların başka dolum metotları da vardır. Bunlardan biri aracın frenlemesi,
frensiz yavaşlaması, yokuş aşağı inmesi durumlarındaki kinetik enerjiyi elektrik enerjisine
çeviren sistemlerdir. Günümüzün seri üretim elektrikli araçlarının birçoğunda bu sistem
sunulmaktadır. Diğer şarj yöntemi ise araca yerleştirilen güneş panelleridir. Genellikle aracın
tavan kısmına yerleştirilen güneş panelleri pil dolumu için etkili olabilmektedir. Ancak
maliyetinin çok yüksek olması, kaza esnasında kırılabilmesi gibi olumsuz yanlarından ötürü
pek tercih edilmemektedir.
Intelligent (Akıllı Şarj Sistemi)
Akıllı şarj sistemi olarak bilinen
bu sistem elektrikli araçlar için
en uygun olan sistemdir. Pilin
durumuna bağlı olarak optimum
değerlerde şarj eder. Şarj
esnasında pilin zarar
görmemesi için pilin sıcaklığına
göre maksimum düzeyde voltaj
gönderir. Pilin dolduğunu algılar
ve akımı keser. Ni-Cdve NiMH
pil türleri için uygundur. 1-3 saat
arasında pilin %85 gibi bir
bölümünü doldurabilir.
Fast (Hızlı Şarj)
Akıllı şarj sisteminin bir gelişmiş versiyonu hızlı şarjdır. Bu
sistemde aracın bataryaları 30 dakikada dolabilmektedir. Elektrikli
araçların yaygınlaşmasıyla birlikte hızlı şarj istasyonlarının
sayısının artmasını beklenmektedir.
Solar Şarj
Güneş enerjisi ile pilleri şarj edebilen bu sistem gelecekte elektromobillerde
yer alacak. Yüksek maliyetleri nedeniyle şimdilik sadece elekrikli teknelerde
tercih edilmektedir.
Takas Yöntemi(Dolu Aküyle Boşu Değiştirme)
Bu sistemde aracın boşalan aküsü sökülerek yerine dolu olan bir yenisi
yerleştirilir. 3 dakika gibi kısa bir sürede yapılan bu operasyon şarj
istasyonlarında gerçekleştirilebilmektedir. Elektrikli otomobillerin yanı sıra F-16
savaş uçaklarının bomba atar mekanizmasının pilleri de bu yöntem ile
değiştirilmektedir. Boş akü daha sonra şarj istasyonunda uygun dolum yöntemi
ile şarj edilmektedir.
Frenleme ve Yavaşlama ile Şarj Olma
Modern seri üretim elektrikli otomobillerin hemen hemen hepsinde bu
sistem sunulmaktadır. Aracın frenlemesi veya gaz pedalına basılmaması
durumunda tekerleklere yerleştirilen jeneratörlerden devreye girmektedir.
Bu şekilde kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmektedirler.
VERİMLİLİK
Elektrikli araçların içten yanmalı motorlara göre en büyük avantajlarından birisi
de yüksek verimliliğe sahip olmalarıdır. İçten yanmalı motorların verimleri
soğutma suyu ile attıkları enerji, egzoz ile attıkları enerji, yanmanın tam verimle
gerçekleşmemesi, sürtünen parça sayısının çok olması gibi nedenlerle dolayı
düşüktür. Ancak elektrikli araçlarda bu olumsuz yanlar yoktur. Elektrik motorların
verimlerinin yüksek olması bu araçların verim değerlerini de yükseltir. Elektrikli
araçların verimlerini düşüren temel unsurlar şunlardır;
§ Aracın aerodinamik yapısından kaynaklanan sürtünme katsayısı,
§ Yolun sürtünme direnci,
§ Mekaniksel sürtünmeler,
§ Yuvarlanma direnci,
§ Diğer etkenlerdir.
Elektrikli Araç Verimi
Elektrik motorunun ihtiyaç duyduğu enerjisi kimyasal enerji
deposu olan piller saklar. Lityum-iyon piller yüksek enerji
yoğunluğu nedeniyle bu araçlarda kullanılır. Bu pillerde kimyasal
enerjinin elektrik enerjine dönüşme oranı %90 seviyelerindedir.
Elektrik motorunun verimi de %90-95 seviyelerindedir. Genel
olarak elektromobiller %80 seviyelerinde verimle çalışırlar ki
bu değer içten yanmalı bir motorun veriminin iki katından fazladır.
Hybrid ve Plug-in Hybrid Motorlu Araçların Verimi
Hybrid –melez araçların verimi içten yanmalı araçlardan yüksektir
ancak sadece elektrikle çalışan araçlardan düşüktür. Çünkü bu
araçlarda özünde içten yanmalı bir motora sahiptir. Bu araçlar sadece
elektrik motorunu kullandıkları safhada verimleri yüksektir ancak içten
yanmalı motor devreye girdiğinde verim düşüktür. Çünkü içten
yanmalı motor ortalama verimi düşürmektedir.
Renault Fluence Z.E
Avrupadaki satış fiyatı 21.300 Euro olan
Elektrikli Renault Fluence ,100 km’de 2.70 TL.
elektrik harcıyor.
105 beygirlik dizel Fluence’ın fiyatı Türkiye’de 45
bin 800 lira ile 56 bin 300 lira arasında.Neredeyse
Bu rakam Elektrikli Renault Fluence ‘nin Fiyatıyla
dizel fiyatına eşdeğer olduğunu gösteriyor.
Aylık Abonman sistemi ile 79 Euro civarında bir
ücret ödenerek Arabanın bataryası
kiralanıyor.Batarya evdeki 220 voltluk prizle 6
saatte şarj ediliyor. Sanayi tipiyle ise bataryası 20
dakikada dolduruluyor. Araç tam şarjla 160 km yol
katediyor.
ELEKTRİKLİ ARACA DÖNÜŞÜM







Şu anda LPG'li araç ortalama 32 kuruş, dizel araç
27 kuruş, benzinli araç ise 40 kuruş yakmaktadır.
Araçtan aşağıda belirtilen parçalar bir daha
kullanılmamak üzere sökülmektedir.
İçten yanmalı motor
Radyatör sistemi
Marş dinamosu
Yakıt deposu
Egzoz sistemi
Sökülen parçalar satılarak gelir elde edilmektedir
Sökülen bu parçaların yıllık bazda yüksek tutarlarda olan
bakım maliyetleri elektrikliye dönüştürülmüş araçta ortadan
kalkmaktadır.
Elektrikli araca takılan elektrik motorunun yok denecek kadar
bir bakımı, araca takılan Lithium Akülerin en az 3000 kere şarz
ömrü bulunmaktadır.
220 Volt ile çalışan 70 Amperlik şarz cihazı ile 90 dakikada
aracın Aküleri şarz olabilmektedir.
Bu işlem için yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak
dönüşüm işleminin maliyetinin ise 3-4 bin lirayı bulacağı
düşünülmektedir.
Maliyete gelirsek 100
kilometreyi bir dizel
araçta 25-30
liraya giderken elektrikl
i araçla 2,5 liraya
gidebiliriz.
NEDEN SATILAMIYOR?
Elektrikli aracın satışlarının düşük olmasının nedenleri
saymakla bitmiyor. Menzilinin kısa olması, şarj istasyonlarının
yaygınlaşmaması, aylık pil kira bedelinin olması, fiyatının dizel
bir araçtan daha pahalı olması asıl nedenleri olarak ortaya
çıkıyor.
Aracın menzili en tasarruflu şekilde kullanıldığında 180
kilometreye kadar çıkabiliyor. Ancak şehir içinde sürekli dur
kalk yapan aracın menzilinin kaç kilometre olduğu
belirtilmiyor. Elektrik motorları kalkış esnasında fazla güce
ihtiyaç duyduğu için şehiriçi trafiğinde aracın pili çok kısa
sürede bitecektir.
Şarj istasyonlarının olmaması, sınırlı sayıda kapalı otoparkta
şarj istasyonunun bulunması, şehirler arası yollarda şarj
imkanının olmaması, konutların otoparklarında da gerekli
altyapı olmaması nedeniyle elektrikli araçlar tercih edilmiyor.
Ayrıca otomobilin şarjı biterse pillerin tekrar şarj olması için
normal prizde 6 saat, istasyonda ise 30 dakika beklenilmesi
gerekiyor.
TEŞEKKÜRLER…

similar documents