Turku Science Parkin hautomopalvelut - ideasta

Report
menestykseen
Turku Science Parkin hautomopalvelut
– ideasta yritystoiminnaksi
Olli Mankonen
23.11.2010
Idea on, mutta
Mistä
 Rahoitus ?
 Asiakkaita ?
…
Miten
 Tehdään liiketoimintasuunnitelma ?
 Saan yritykseni käyntiin ja vauhtiin ?
…
Eli miten pääsen ideasta eteenpäin?
Hautomoprosessi
Hautomo
Esihautomo
Hankearviointi
Hankearviointi
Hankearviointi
Hankkeen nykytilan ja potentiaalin arviointi
 Toimiala
- liittyy teknologiaan tai korkeaan osaamiseen
- ICT, Bio, muut teknologiat
 Liiketoimintapotentiaali
- markkina- ja kilpailutilanne
- kasvu- ja kehityspotentiaali
 Kehittämistarpeet
Päätökset etenemisestä
 Go
tai
 No Go
Esihautomovaiheeseen
Esihautomo
Esihautomo
Tavoitteet
 Luodaan valmiudet yritystoiminnan käynnistämiselle
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen !!
 Alkurahoituksen hankinta
 Muut käynnistämisen edellytykset
Miten?
 Tavoitteellinen kehittämisprojekti
 Neuvonta, sparraus
 Työkalut liikeidean kehittämiseen
 Ostopalveluja (asiantuntijapalvelut) prosessin tueksi
Liiketoimintasuunnitelma
 Tärkeä työkalu
 Itselle toiminnan suunnittelua ja jäsennystä varten
 Rahoittajalle toiminnan arvioimiseksi ja päätöstentekoa varten
 Hyvä suunnitelma on
 Selkeä ja konkreettinen, ei jätä asioita arvailujen varaan
 Realistinen
 Rakenteeltaan looginen, pysyy otsikon aiheessa
 Hyvää liiketoimintasuunnitelmaa ei voi ostaa konsulttityönä, mutta
asiantuntija-apua kannattaa käyttää sparraukseen ja prosessin
ohjaukseen
Liiketoimintasuunnitelman ohjeellinen sisältö
 Tiivistelmä (kirjoita vasta lopuksi)
 Markkinakuvaus
 Markkinan koko ja luonne, asiakkaat, kilpailutilanne
 Tuotteet
 Konkreettisesti määriteltynä, myös hinnoittelu
 Strategia
 Esim. SWOT, kilpailuedut, ansaintalogiikka
 Operatiivinen toimintasuunnitelma
 Markkinointi ja myynti, tuotekehitys, tuotanto, IPR, henkilöstö
 Taloudelliset laskelmat
 Tulos- ja rahoitussuunnitelma, lyhyen ajan kassavirtalaskelmta
Hyväksyntä hautomoyritykseksi
Hyväksyttävä liiketoimintasuunnitelma

Edellytykset kannattavaan toimintaan
Muut hautomokriteerit

Toiminta alkuvaiheessa
 Toimiala liittyy teknologiaan tai korkeaan osaamiseen
- ICT, Bio, muut teknologiat
 Etusijalla kasvu- tai kehityspotentiaalin omaavat yritykset
Hautomo
Hautomo
Tavoitteet
 Kasvukykyinen, markkinoilla toimiva yritys, joka on tarkoituksenmukaisesti
resursoitu
- asiakkuudet, rahoitus, johtotiimi jne.
Miten?
 Asiantuntijapalvelut: neuvonta, sparraus, koulutus
- yritysstrategia, markkinointi, rahoitus…
- myös ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö
 Yhteistyö ja verkottuminen
- rahoittajat, korkeakoulut, asiantuntijat …
 Toimitilat ja aulapalvelut
- Yrityskeskus DIO (ElectroCityssä)
- Biohautomo (PharmaCityssä)
 Välinehuolto (Biohautomo)
 Hautomotuki ym. rahoitus
 Hautomojakson kesto 1-3 vuotta
Tuloksia
 Yli 180 aloittanutta teknologiayritystä 1989 – 2010
 Onnistumisaste 85 - 90 %
 Pääomasijoituksia yli 40 yritykseen
 Yli 1.000 työpaikkaa hautomoyrityksiin
Kasvuyrityspalvelut
 Pk-yritysten kansallinen kasvuohjelma
 Kehittämis- ja kasvuanalyysit ja -suunnitelmat
 TRIOplus-ohjelma
 Teknologiateollisuustoimiala
 Kehittämis- ja kasvuanalyysit ja -suunnitelmat
 PK-LTS-konsultoinnit
Tiimi
Juha Achrén
Yrityskehitys
ICT-alat
Olli Mankonen
Johtaja
Erik Lehtonen
Minna Syysnummi
Yrityskehitys
Bioalat
Aulapalvelut
Yrityskeskus DIO
Yhteydenotot
Turku Science Park Oy, Olli Mankonen
osoite: Tykistökatu 4 D, 20520 Turku
puh: (02) 410 1701
fax: (02) 410 1710
e-mail: [email protected]
internet: www.turkusciencepark.com
jalostuu tuotteeksi
Kiitos !

similar documents