Veronumerorekisteri

Report
Työmaa-avain ja Työmaarekisteri
Läpinäkyvyyttä työmaille
ja helpotusta viranomaisraportointiin
12.4.2013
Mika Huhtamäki
Varatoimitusjohtaja
Suomen Tilaajavastuu Oy
+358 400 616 252
[email protected]
Johdanto
Tulossa olevat lakimuutokset tulevat lisäämään
kiinteistöjen ja rakennustyömaiden hallinnollista
taakkaa.
Kuutamourakoinnin torjunta on kaikkien rehellisten
yritysten etu.
Torjunnasta aiheutuvien velvollisuuksien helppo
käytännön hoitaminen on keskeinen osa onnistunutta
harmaan talouden torjuntaa.
Velvollisuudet
Lakimuutokset hyväksytty eduskunnassa 11.4.2013
• Verotusmenettelylain muutosten nojalla tilaajalla on
velvollisuus raportoida urakkaa koskevat hinta- ja
maksutiedot Verohallinnolle
• Velvollisuus koskettaa jokaista alihankintaketjussa
toimivaa tilaajaa ja raportti on laadittava
työmaakohtaisesti
• Samassa yhteydessä työturvallisuuslain muutokset
edellyttävät työmaan päätoteuttajaa listaamaan
työmaalla työskentelevät henkilöt ja raportoimaan ne
Verohallinnolle
• Ilmoitukset on raportoitava kuukausittain
Maksujen raportointi tilaajaketjussa
Muutoksen haasteet
• Hallinnollinen taakka tulee lisääntymään
• Raportoinnin yrityskohtainen yksilöllinen toteutus
tulee kalliiksi
• Kasvavat velvollisuudet ovat etenkin pienemmille
tilaajille ja päätoteuttajille vaikeita tehtäviä
• Vaadittujen velvoitteiden jalkauttaminen koko
tilaajaketjuun ja kentälle on työlästä
• Rehellisten yritysten on monesti vaikea osoittaa
ulkopuolisille, että he hoitavat velvoitteensa kunnolla
Yhteinen Työmaarekisteri helpottaa
Yhteinen rekisteri työmaista
ja niissä toimivista yrityksistä
• Poistaa turhan hallinnollisen
työn hoitamalla tilaajien
raportoinnin
automaattisesti
• Auttaa viranomaisia
kohdentamalla raportit
paremmin
• Lisää työmaan
läpinäkyvyyttä kaikille
osapuolille tarjoamalla osan
tiedoista myös julkisesti
Työmaa-avain yhdistää
Työmaa-avain on ensimmäinen työmaan
yhteinen tunniste alkaen
rakennuttajasta päättyen koko
tilaajaketjuun ja viranomaisiin
•
•
•
•
•
Tilaajien yhdenmukaiset käytännöt
vaikeuttavat kuutamourakoitsijoiden
toimintaa
Raportointi kohdentuu oikein kaikilta
tilaajilta
Työmaan yhteiset tiedot jaetaan koko
tilaajaketjussa
Auttaa viranomaisia kohdentamaan
selvitykset ja tarkastukset
aikaisempaa paremmin
Työmaan perustiedot tulevat
avoimesti myös muiden sidosryhmien
saataville (esimerkiksi lähialueen
asukkaat)
Tilaajayritys
Päätoteuttaja
Rakennuttaja
Viranomainen
Asukas tai asianosainen
Työmaa-avain on myös laskuissa
Työmaa-avain ohjaa laskut
oikealle raportille
• Työmaa-avain toimii myös
laskuissa viitetietona
• Työmaa-avaimella jokainen
tilaaja voi automatisoida
oman raportointinsa
• Työmaa-avaimen käyttö on
helppoa myös toimittajille,
riittää kun lähetetyissä
laskuissa on mukana
Työmaa-avain
Työmaa-avain auttaa raportoinnissa
Yhteenveto
Työmaarekisteri yhdistää Työmaa-avaimella kaikki työmaan toimijat alkaen
rakennuttajasta ja päättyen koko tilaajaketjuun
• Työmaa-avain on ensimmäinen yhteinen työmaan tunniste
– Tunniste mukaan jo laskua lähetettäessä
– Helpottaa raskasta raportointia automatisoimalla rutiineja
– Raportoinnista tulee yhdenmukaista koko tilaajaketjussa
• Auttaa rehellisiä yrityksiä osoittamaan, että he hoitavat velvoitteensa
kunnolla lisäämällä läpinäkyvyyttä työmaille
• Helpottaa viranomaisten valvontatyötä ja auttaa kohdentamaan
tarkastukset paremmin tilaajaketjussa
– Epäilyttävät toimijat voidaan tunnistaa paikantaa aikaisempaa tarkemmin
– Vähentää turhia tarkastuksia
• Vaikeuttaa harmaan talouden toimintaa ja edistää rehtiä kilpailua
• Lisää avoimuutta jakamalla työmaan tietoja myös muiden saataville
(esimerkiksi lähialueen asukkaat)
Kiitos!
Yhteystiedot:
Mika Huhtamäki puh. 0400 616 253
[email protected]
Asiakaspalvelu 0600 301339 (1,51€/min + pvm)
[email protected]
LISÄTIETOJA LYHYESTI
Ilmoitusvelvollisuudet
• Ilmoitusvelvollisuutta ym. koskeva lainsäädäntö –
sisältö ja voimaantulo
• Työturvallisuuslakiin uusi 52b §
– Päätoteuttajalla velvollisuus pitää luetteloa työmaalla työskentelevistä
työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista
– Kulkulupaluetteloon merkittävä kaikki, joilla tulee olla veronumero
yhteisellä työmaalla työskenneltäessä
– Ajantasainen – tarkastushetkellä kaikki työmaalla työskentelevät tulee
löytyä kulkulupaluettelosta
13
Ilmoitusvelvollisuudet
•
Verotusmenettelylakiin uudet 15b, 15c ja 15d §:t
– 15b: Työmaan päätoteuttajan ilmoitettava työmaalla työskentelevät
henkilöt verottajalle
– 15c: Tilaajan velvollisuus antaa urakkaa koskevia tietoja verottajalle
– 15d: Luonnollisen henkilön ilmoitettava tarpeelliset tiedot verottajalle
14

similar documents