Prezentácia programu PowerPoint

Report
Trendy v starostlivosti o zdravie zamestnancov u nás a vo svete
Hotel Holiday Inn Bratislava
Seminár 24.05.2013
Zdravotná starostlivosť
• Rôznorodé stravovacie
zariadenia
• Stravovacia komisia – dbá na
vyváženú stravu pre
zamestnancov
• Príspevok zo socialného fondu
na:
• Klubovú činnosť
• Pre dlhodobo PN
zamestnancov (po 30 dňoch
PN)
• Skupinové teambuildingové
športové aktivity
• Mimofiremné aktivity
(Galandia)
• Športový deň
I.
IV.
Stravovaciezdravotné
služby
Pracovnozdravotné
služby
III.
Finančnézdravotné
činnosti
II.
Technickozdravotné
činnosti
• Preventívne lekárske
prehliadky
• Špeciálne prehliadky
• Distribúcia vitamínov
• Bezplatné očkovanie proti
chrípke
• Darovanie krvi
• Zvýšená hygiena pracovného
prostredia v období chrípky
• Pravidelné čistenie filtrov
klimatizácie
• Zdravotná osveta (podnikový
časopis, nástenka, Dni zdravia,
kútiky zdravia, Intranet)
• Relax zóny, zdravotná izba,
kvety
• Zabezpečený pitný režim
I.
Pracovno-zdravotné služby
Pracovno-zdravotná služba prostredníctvom
spoločnosti Procare
- Praktický lekár od 7.00 do 16.00 hod.
- Dve zdravotné sestry od 6.00 do 22.00 hod.
I.
Pracovno-zdravotné služby
Darovanie krvi
Zamestnanci spoločnosti SESK a ADZ pracujúcich v SESK darujú krv pravidelne pre
nemocnicu v Galante. Príspevky za darovanie nechávame pre potreby nemocnice.
II. Technicko-zdravotné činnosti
Relax zóny, zdravotná izba, kvety
Miestnosť pre tehotné ženy
Kvety
II. Technicko-zdravotné činnosti
Relax zóny - oddychové priestory
Oddychové priestory sa nachádzajú v oboch
výrobných halách. Sú vybavené miestami na
sedenie, mikrovlnnou rúrou, automatmi s nápojmi a
občerstvením, chladničkou, prístupom na internet a
intranet.
II. Technicko-zdravotné činnosti
Zdravotná osveta
Na zdravotnú osvetu v spoločnosti SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. sa používajú rôzne
komunikačné kanály:
- Podnikový časopis,
- Informačné tabule,
- Intranet,
- Kútiky zdravia Union,
- Dni Zdravia.
II. Technicko-zdravotné činnosti
Zdravotná osveta
II. Technicko-zdravotné činnosti
Pitný režim
Pitný režim je zabezpečený v dvoch
režimoch:
- bežný,
- sezónny (zima, leto)
Sezónny pitný režim na jednotlivých
pracoviskách:
- čaj v zime – sklady, pri vonkajšej
teplote menej ako 4°C
- zvýšený prísun minerálok – sklady,
pri vonkajšej teplote viac ako
30°C.
III. Finančné-zdravotné činnosti
Klubová činnosť
Názov klubu
Počet účastníkov
Spoločnosť SAMSUNG Electronics Slovakia
prispieva na klubovú činnosť zo sociálneho
fondu a tak sa stará o telesný vývoj
zamestnancov a ich dobrú fyzickú formu. V
tomto roku sa plánuje vytvoriť športovú plochu
v areáli závodu, aby ju mohli zamestnanci
využívať počas prestávok.
1.
Aerobic club
84
2.
Film club
68
3.
Fitness club
57
4.
Ice Hockey club
40
5.
Tourist club
37
6.
Game club
27
7.
Motocar club
17
8.
Relax and swimming
club
14
9.
Running club
13
10.
Squash club
10
11.
Tennis club
10
Motocar club
12.
Bowling club
10
Relax and swimming club
13.
Box club
10
TOTAL:
384
Aerobic club
Film club
Fitness club
Ice Hockey club
Tourist club
Game club
Running club
Squash club
III. Finančné-zdravotné činnosti
Klubová činnosť
III. Finančné-zdravotné činnosti
Galandia pre zamestnancov SESK
Spoločnosť SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. paušálne prispieva zo sociálneho fondu na
relax svojim zamestnancom v termálnom kúpalisku Galandia v Galante. V cene paušálu je
zahrnutý vstup zamestnanca SESK a 1 rodinného príslušníka na 3 hod. plus sauna.
III. Finančné-zdravotné činnosti
Športový deň
Raz v roku sa koná SAMSUNG Day pre zamestnancov spoločnosti a ich rodinných príslušníkov.
Vtedy sa robia rôzne športové aktivity, do ktorých sa môžu zapájať ako dospelí, tak aj deti.
IV. Stravovacie-zdravotné služby
Stravovacie služby
- Sú zabezpečené v 6 prevádzkach 5 dodávateľmi
- Slovenská strava vrátane šalátobaru
- Vietnamská strava
- Kórejská strava
IV. Stravovacie-zdravotné služby
Stravovacia komisia
- Skladá sa z 9 členov, ktorými sú zamestnanci z rôznych výrobných a administratívnych
oddelení,
- Zasadá minimálne raz za mesiac
Otázky
&
pripomienky?
Ďakujem za pozornosť!
Harmónia v tele, harmónia vo firme...

similar documents