Kontrolling- Eredménytervezés

Report
Eredménytervezés
Fedezeti összeg számítás:
Értékesítés árbevétele
- Közvetlen költségek
Fedezeti összeg
- Közvetett költségek
Eredmény
Eredménytervezés
A módszer alkalmazása során elvégzendő
feladatok:
• Elfogadott megrendelések árbevételének és
hozzá kapcsolódó közvetlen költségeknek a
meghatározása
• Megrendelések hatása a kapacitásokra
• További megrendelések esetén az erőforrások
leggazdaságosabb felhasználási módjának
meghatározása
Eredménytervezés
Az eredmény, a jövedelmezőség alakulását illetően
kérdések megfogalmazása:
• Milyen tényezők hatnak a jövedelmezőségre?
• Milyen mértékben tér el a várható és a tényleges
nyereség
• Hogyan hatnak a jövedelmezőségre külső tényezők?
• Megfelel-e a jövedelmezőség a tulajdonosok
elvárásainak?
• Mennyiben javítják az eredményt különböző
intézkedések?
• Hogyan hatnak ez eredményre a portfolió változásai?
A vállalkozási eredmény elemzése
Működés alapkövetelménye:
 Jövedelmező gazdálkodás (kivéve: nonprofit szervezetek).
Ez biztosítja:
 Tulajdonosok osztalékelvárását,
 Bővülő működési feltételeket,
 Erőforrások beszerzésének lehetőségét,
 Fejlesztési lehetőségeket.
Jövedelmezőség = értékesítési árbevétel, egyéb, pénzügyi és
rendkívüli bevétel meghaladja a értékesítés költségeit és
ráfordításait  AEE > 0
Eredmény alakulásában szerepet játszik:








Piacszerző-, marketingtevékenység,
K + F,
Termelésszervezés, -irányítás és végrehajtás,
Szellemi és termelőkapacitások kihasználása,
Elvégzett munka minősége,
Munka termelékenységének szintje,
Termelési erőforrásokkal (anyag, energia, emberi
erőforrás, technika) való takarékos gazdálkodás,
Vállalkozástól független tényezők (közgazdasági
szabályozások, energiaforrások ára).
Eredmény…
Eredmény a mérlegben:
• Vállalkozási vagyon gyarapodása vagy csökkenése
 MSZE
• AEE  Részei: 1. társaságiadó-fizetés, 2. osztalékfizetés, 3. vállalkozásnál maradó rész (csak ebből lesz
vagyon, ET)
Eredmény az eredménykimutatásban:
• Eredménykategóriák: A-G; FÖ
(Fedezeti összeg = ÉNÁ – Értékesítés közvetlen költsége)
Eredményelemzés szakaszai
I. Tervezés
Cél: optimális terv (döntés-előkészítés), komplex terv
része, vezérlő elvű, elvárásokat mutat
II. Végrehajtás
Cél: A kitűzött cél teljesítésének biztosítása, elemzés,
ellenőrzés már év közben (controlling)
III. Utólagos elemzés
Cél: A gazdálkodás eredményességének utólagos
értékelése
I. Tervezés szakasza és módszerei
1. Nagyvonalú
a) minimális nyereségkövetelményt meghatározó;
b) nyereségre ható tényezők várható hatásainak elemzése.
2. Optimális tervezést segítő számítások
a) Gyártmány-karakterisztika;
b) Operációkutatás.
3. Részletes, a komplex terv tartalmára épített
a) Termékek, tevékenységek szerint ÁKF struktúrában;
b) Önelszámoló egységek (ktghelyek) szerinti tervezés;
c) Teljes ÁKN tervezés;
d) Költségnemek szerinti vezetés.
4. Üzleti terv értékelése, bírálata
II. Várható eredmény évközi folyamatos
elemzése és módszerei
1. Élő rendelésállomány fedezeti összegének évközi
folyamatos vizsgálata
2. Szabad kapacitások folyamatos vizsgálata
3. ÁKN struktúra évközi elemzése számviteli adatok
alapján
III. Utólagos elemzés szakasza és
módszerei
1. Az eredmény változását előidéző fő tényezők utólagos
nagyvonalú elemzése,
2. Az eredmény változását előidéző fő tényezők utólagos
részletes elemzése,
3. Az anyagi érdekeltség színvonalának elemzése:
• Tulajdonosi• Vezetői• Dolgozói• Kollektív érdekeltség szempontjából.
Szükséges információk
I. Tervezés
Előző évek tényszámai: Á, K, N
Eredmények
Cash flow
ÉCS
Jövőre vonatkozó információk: piacról, gyártási
erőforrásokról, gazdaságosságról, közgazdasági
szabályozókról
Költségtervek, tervkalkulációk, résztervek
Szükséges információk
II. Várható eredmény évközi folyamatos elemzése
Rendelés-nyilvántartások
Á, K, F
Éves eredményből: fedezeti pont, tervezett fedezeti összeg
Meghatározó erőforrások és azok leterheltsége
Évközi mérleg és eredménykimutatás
Fedezeti pont: olyan nagyságú árbevétel vagy fedezeti
összeg, melynél a vállalkozás eredménye pontosan
nulla.
Szükséges információk
III. Utólagos elemzés
Bázisévi tényszámok
Eredmény- és költségtervek
Éves beszámoló, üzleti jelentés
Az eredménytervezés módszerei
1. Nagyvonalú eredménytervezés
a) Minimális nyereségkövetelményt meghatározó
módszer
Mekkora az a minimális AEE, amiből a kívánt osztalékot ki
tudom fizetni?
Minimálisan mekkora AEE-t kell elérnie a vállalatnak ahhoz, hogy
célját elérje?
AEE
Pl.: JT: 200.000 eFt
Osztalékfizetés: 18%
MSZE terve: 25.000 eFt
TAO: 10%
- TAO
= AE
+ ET igénybevétele osztalékra,
részesedésre
- Fizetett osztalék, részesedés
= MSZE
Indirekt megoldás:
Osztalékfizetés: 200.000 eFt * 18%=36.000 eFt
AE= 25.000 eFt + 36.000 eFt – 0 = 61.000 eFt
AE = AEE – TAO
61.000 eFt = AEE – 0,10 AEE
AEE= min. 67.778 eFt
(Egyszerűsített feladat, mivel nincs TAO és osztalékalap módosító
tényező, sem ET igénybevétele!)

similar documents