Halkier CKT 260514

Report
FRUGTBART SAMARBEJDE
- fra mikro- til meso-destinationer?
1. Fælles udfordringer
2. Strategiske udfordringer
3. Koordination som udfordring
4. Fra mikro- til meso-destinationer
5. Forhold og betingelser for frugtbart samarbejde
Professor Henrik Halkier
[email protected]
1. EN FÆLLES UDFORDRING FOR DESTINATIONEN
• Problemer?
• Hvilket problemer:
• Kvantitative: Mindre? Mere?
• Kvalitative: Bedre? Dyrere? Tidligere/senere?
• Hvor påtrængende? For hvem?
• Fælles opfattelse af udfordringen skal typisk skabes
2. HVILKEN STRATEGI FOR FORANDRING?
NY KOMMUNIKATION?
NYE Nej
OPLEVELSER?
Ja
Nej
Bedre
service
Ja
Mere
promotion
Smartere
innovation
Stærkere
brand
3. KOORDINATION SOM UDFORDRING
• Een integreret virksomhed
• Netværksbaseret destination
• Markedsbaseret destination
4. FRA MIKRO- TIL MESO-DESTINATIONER
Lokale samarbejder har forskellige samarbejdsmønstre
• Afspejler lokale udfordringer/strategier?
• Ofte omfattende involvering af private/offentlige aktører
Nye meso-destinationer?
• Større markedsføringseffekt (privat støtte?)
• Udviklingsprojekter (aktør-involvering?)
• Kompetence-udvikling (kritisk masse)
5. FRUGTBART SAMARBEJDE?
To konklusioner
• Enkelhed er ikke altid effektivt
• Opgavefordeling og -samvirke central
Vigtige forudsætninger
• Aktør-involvering
• Konstruktivt engagement mellem niveauerne
• … og i forhold til andre erhverv

similar documents