UNIVERSITETERNE I CHILE VERSION 2. OKT.

Report
Universiteter og
studenterbevægelse
i Chile.
Fra overgangen til
demokrati til i dag.
Historiske forudsætninger




Det første universitet grundlagt i 1622
Estado docente (den undervisende stat) =
staten ansvarlig for uddannelse
1960’erne: 2 offentlige universiteter og 6
private (3 katolske og 3 sekulariserede)
Alle modtog statsstøtte
Historiske forudsætninger
1957: 20.000 studerende
 1967: 55.000 studerende
 1973. 146.000 studerende
 Stærke studenterbevægelser
 Universiteterne bliver skueplads for
sociale og politiske konflikter

De chilenske universiteter under
Pinochets militærdiktatur fra 1973




Militarisering af det akademiske liv
Delegerede rektorer (militære rektorer)
Uddannelser nedlægges (sociologi,
politologi, antropologi)
Udrensninger på universiteterne
Universitetsloven af 1980



Privatiseringen af universiteterne
To parallelle systemer
Nye typer af uddannelsesinstitutioner
 Institutos
Profesionales
 Centros de Formación Técnica


Studieafgift på alle universiteter
Akkreditering 1990
Væksten i optaget af studerende







1980: 119.000 studerende
1990: 245.400 studerende
2000: 435.830 studerende
2005: 595.000 studerende
Markedskræfterne: Konkurrence om
studerende
Undervisning = et produkt
Kæmpe reklamekampagner (25 mio. USD)
Økonomisk støtte til de studerende

1981: Crédito Universitario (kredit m. lav
rente)

1994: Fondo Solidario (traditonelle
universiteter)
2004: Fondo Solidario de facto fallit
(underskud på 7 mia. pesos)
 2005: Ley de Crédito (statsgaranterede

kreditter til studerende på private universiteter)
Konsekvenser af privatisering
”Kridt og tavle”-uddannelser
 Taxi-lærere
 Demografisk ”massificering” af de
studerende

Universitet og samfund 2005





231 institutioner inden for den højere
uddannelse
62 universiteter (16 statslige, 9 private m.
tilskud, 37 u. tilskud).
51 Institutos Profesionales, 115 Centros
:
Técnicos. 5 institutioner
v Fuerzas Armadas
I alt 532 centre over hele landet!
Markedet for private universiteter. (2005:
markedsandel på 60%)
De chilenske universiteter i dag.
Udgifter til højere uddannelser:
Chile 2005:
 1,9% af BNP (25% fra staten, 75% fra private
midler
Danmark 2005:
 7,1% af BNP (OECD 5,8% af BNP) (98% fra
staten)
 Chile USD 2.700 pr. stud. OECD ca. USD
7.666. Danmark USD 9.000
Universiteterne i Chile i dag






Ny universitetslov juni 2008
Næsten ingen ændringer i forhold til 1980loven
Studenterbevægelserne mod regeringen
Protester fra de studerende: Krav om
uddannelse for alle. Kvalitet i undervisning
Uddannelse mest for eliten
For mange økonomiske interesser på spil –
de private universiteter

similar documents