Presentatie_Nic_van_Craen

Report
Financiering hoger onderwijs
Academisering en integratie,
Brussel-factor,
Rationalisering
Nic Van Craen
Financieel beheerder
Presentatie
commissie ad hoc hoger onderwijs
3 mei 2010
1
agenda:


Financieringsmodel in schema
Integratie en academisering





Huidige financiering
Financiering en impact in onderwijsbegroting
Impact op de onderzoeksbegroting
Brussel-factor
Rationalisering en niet opgenomen kosten
2
Middelen universiteiten 2007: 616 mln €
Toevoeging in model 2007 : 18.7 mln €
Middelen hogescholen 2007: 607 mln €
Rechtzetting art 136 (art 41): 24 mln €
Vlaamse gemeenschap basisfinanciering onderwijs voor universiteiten en hogescholen
Academisering
In 2010 (incl index) : 1.268 mln€
Lerarenopleiding: 7.6 mln €
Bijkomend vakantiegeld HS: 8.9 mln €
Rationalisatie-middelen: eenmalig
Voorafname
Per associatie
Onderwijssokkel:
103.8 mln €
100 D€ x 5
HOSP
0.36
mln
55 % onderwijs
•3 budgetten
•evolueren
onafhankelijk
van elkaar
•Halfopen klik 2%
•Tot 2014:
opgenomen sp
•Vanaf 2015: fp
Onderwijsgerelateerd
gedeelte
=nt kub, sint lukas
<360 k hfdin= factor 3
<720 k hfdin=factor 2
>720 k hfdin=factor 0
103.8 mln €
857.9 mln €
VOWprof:
+ 5.19 mln € SOZUGent
372 mln €
VOWac:
97.5 mln €
VOWhko:
62.7 mln €
VOWun:
325.6 mln €
- first 60 sp INPUT
->61 sp OUTPUT
-x 1.5 beurs in&outstud
-x 1.5 ftiebeperking
-50% ISI p (10jr)
600,3000,10.000
-50% # doctoraten 50,400
(4jr)
-Ma na ma nt; ba na ba 0.5
Historische
sokkel
Aanmoedigingsfonds
182.9 mln €
7.3 mln €
08: 3mln
Academiseringsmiddelen hs :
basis 14,38 mln + bijkomend 8
mln €
09: 6 mln
+ 15.2 mln € uit wetenschapsbeleid
=kansen&div
# financierbare studenten
Cofin instelling
2010: 6.2 mln
Beheersovereenkomst
-0,24: % dipl geacc. ma &
ba assoc
- 0,4: # ongew doct dipl
- 0,3: % p&c ISI
- 0,06: (1ste aanst. ZAP)
-x 1.5 werkstudent
-Prof Ba/ma dipl: 30 sp
Onderzoeksgerelateerd
gedeelte
45 % Onderzoek
Norm (schaal):
Instellingsnorm:
opgenomen sp > 90 k
Onderzoeksokkel:
Beperking
financieringsbonus:
15/10/10% totaal
BOF verhoudingen &
tijdsvenster
Weging volgens:
-Studiegebied
leerkrediet:
-140 SP,opname = -, verworven = +
-Eerste 60 verw x2
-Leerkrediet = <0:
-Gn financiering
-Instelling beslist
-Max dubbel ingeld
3
Historische sokkel(08-13):
if  SOW, VOW, SOZ, VOZ < € 2007: €
2007
Financiering academisering in
onderwijsbegroting:
impact OBE’s ?
Impact €/fp Owvar (57€/fp aca – 52,6 €/fp) ?
Impact op de onderwijssokkel voor betrokken hogescholen
vanwaar de opleiding vertrekt (3 instellingen vallen zelfs op 0)
ACA: 12 M€
ACA + HKO: 18M€
VOWac wordt toegevoegd bij VOWun
aca:
aca + kunst
VOWhko ?
OW univ
354
354
Wijziging 45/55 verhouding
OW nieuw
45/55 berekening
OZ nieuw
OZ groei
huidige aca
OZ delta
467
848
382
93
23
70
529
962
433
144
23
121
4
Financiering academisering in onderwijsbegroting:
Van academiseringsmiddelen naar opname in OZvar
Tijdspad voor de introductie van onderzoeksparameters
OZvar ter vervanging van huidige studentenaantallen (cf
tijdspad output ontwikkeling aca opleidingen)
Aparte component in OZvar zolang output
geacademiseerde opleidingen op basis parameters OZvar
niet leidt tot aandeel geïnjecteerde M€
Van zodra prestaties > injectie M€ opname in OZvar zonder
kleuring
Financieringsmodel is een parameterinkomstenmodel,
geen bestedingsmodel: het verkrijgen van inkomsten op
basis van OZ parameters leidt niet noodzakelijk tot een
besteding van het zelfde bedrag aan OZ in instelling.
Zolang ook kleuren binnen besteding van de instellingen ?
Economies of scale academisering door infrastructuur-impact
op bestaande campussen (eveneens particiuliere voordelen
benutten)
5
Impact van de integratie van 2-cycli opleidingen uit de hogescholen op de
Onderzoeksbegroting:“behoud van koopkracht” model
gegevens: Jan Cornelis
•
•
BOF: 110 M€ (+ 60 mio)
IWT:



•
BOF extra’s:



•
Methusalem: 20 mio/jaar (zeer lange termijn)
BOF Tenure Track:5,6 mio/jaar (+ 3.21 mio)
BOF bijkomende ZAP-mandaten: 4,5 mio (+ 2.51 mio).
FWO extra’s:



•
Strategisch basisonderzoek (SBO) : 38,6 mio / jaar (+21.5 mio)
IWT specialisatiebeurzen en Baekelandprogramma: 31,9 mio/jaar (+
17.8 mio)
FWO: 122 mio (+50 mio) – minder stijging omdat excellentieniveau niet
voor iedereen bereikbaar
Odysseusprogramma: 12,6 mio (zeer lange termijn),
internationale samenwerking: 2,2 mio (+ 1.23 mio),
Big Science: 2,3 mio (zeer lange termijn).
IOF : 17 mio jaarbegroting (+10 Mio)
6
Spanningsveld
TOTAAL :
+ 60 Meuro/jaar (BOF)
+ 106 Meuro/jaar (onderzoekskanalen)
•Voorstel tot installatie van een groeipad
•Onderscheid tussen opstart en recurrente situatie
•Rationalisering? (cfr K. Maex: infrastructuurzwaartepunt voor
elke Campus)
•Nood aan technische werkgroep voor gedetailleerde becijfering
-Excellentie + internationaal <-> academisering
(cfr. ERC grant success rate; ESRF)
- Slaagpercentages FWO (~15 %) <-> slaagpercentages EU
- Wetenschappelijk onderzoeksattitude <-> Innovatie attitude
7
Brussel-factor:

Wat?


Door hun ligging in het tweetalige hoofdstedelijke gewest kennen de
betrokken instellingen bij gelijke opdracht/beleid een negatief effect
op de globale kostenstructuur en de inkomstenverwerving via de
onderwijsparameters
Hoe?  correctie op 3 niveaus



Specifieke kostenstructuur: mobiliteitskost opnemen in art. 40 van het
financieringsdecreet
Beperktere capaciteit inkomstenverwerving: Brussel-factor 1,1 voor
studenten die aan een Brusselse instelling studeren
Bijzondere situatie Brussel: behoud gegarandeerd minimum (niveau
begroting 2009)
8
Mobiliteitskost (cijfers 2008):
tussenkomst openbaar vervoer universiteiten - rekeningen 2008
VUB:
2697 personeelsleden,
>75% afkomstig
buiten BHG
1381 abonnementen
Instellingen betalen allen 100%
tussenkomst openbaar vervoer
 hogescholen ontvangen een
subsidie voor deze kosten
bron: opvraging instellingen
Waarvan
tussenkomst
personeelskost aandeel
VUB
1.156.498 € €
110.850.241
1,04%
KUL
1.052.328 € €
369.384.241
0,28%
UH
52.503 €
32.362.946
0,16%
UA
649.960 €
125.798.830
0,52%
KUB
UG
∑ Vlaanderen
indien VUB gemiddelde: €
delta gemiddeld/reëel
?
5.129.544
?
266.269.033
1.754.791 € € 527.546.017
368.724
787.774 €
• Kostencompensatie Brussel via artikel 40 van het financieringsdecreet: 788 D€
•(Meerkost universiteiten: 3 à 4 M€)
9
Brusselfactor:
academische opleidingen 2003-2004 (belgische studenten)
bron: Luc Va n Wa nzeel e, s tudenten i n ka a rt, 2005
Rekruteringspotentieel uit eigen
regio structureel
lager dan andere
instellingen:
kubrussel kuleuven
290
27
aalst
1981
6
antwerpen
640
5
brugge
139
35
brussel
184
18
dendermonde
78
diksmuide
52
1
eeklo
214
2
gent
1637
175
halle vilvoorde
1989
21
hasselt
315
ieper
1091
1
kortrijk
4470
18
leuven
1017
6
maaseik
1446
8
mechelen
194
oostende
124
2
oudenaarde
532
1
roeselare
322
2
sint niklaas
172
2
tielt
725
5
tongeren
1992
4
turnhout
135
1
veurne
19739
340
totaal:
ugent
1580
1241
1893
42
1177
246
563
5036
793
155
430
1251
176
132
256
676
880
568
1204
481
66
416
269
19531
22,65%
25,78%
uit regio zelf:
10,29%
uhasselt
0
29
0
0
0
0
1
3
6
0
0
108
380
16
1
0
0
2
1
362
166
0
1075
uantwerpen
vub
8
4494
30
6
44
2
6
39
80
91
9
46
66
71
555
17
5
20
312
9
37
555
8
6510
328
605
119
629
168
7
17
131
2035
380
29
96
574
139
400
98
53
23
74
18
152
186
38
6299
69,03%
9,99%
10
Brusselfactor:

Vaststellingen:



Kerktorenmentaliteit bij keuze (hoger) onderwijs
Aantal leerlingen Vlaams onderwijs secundair (SO) in
BHG is beperkt (ong. 1000 in 2e jaar 3de ASO)
Doorstroom van SO naar universiteit is sterk verschillend
van
andere
regio’s
waardoor
regionale
vertegenwoordiging studenten BHG zeer laag ligt (<1/2)
populatie leerlingen 3de ASO 2de lj & studenten:
SO
univ
univ/so
in regio herkomst regio:
oost vlaanderen
24,29%
24,06% 99,04%
antwerpen
25,44%
26,84% 105,49%
vlaams brabant
15,88%
18,95% 119,37%
BHG
3,69%
1,59% 43,09%
west vlaanderen
17,79%
17,01% 95,61%
limburg
12,91%
11,55% 89,50%
totaal
100,00%
11
Brusselfactor:
 Populatie 2003-2004 VUB = 619 D fp
Indien 20% uit BHG, ipv 11%: 62 D fp extra
Of nog populatie VUB x 1,1 = zelfde effect
Rekruteringspotentieel uit eigen
regio structureel
lager dan andere
instellingen:
Indien 25% uit BHG, ipv 11%: 93 D fp extra
Of nog populatie VUB x 1,5 = zelfde effect
Meerkost 3,7 M€, en vermindering historische sokkel van 1,3 M€ !
Instellingen stijgen boven gegarandeerd minimum of historische
sokkel wordt sterk verkleind.
12
Impact Brusselfactor op financieringsmodel:
financieringsmodel begroting 2010
Wi
2007 (I2010)
Instelling
Arteveldehogeschool
Erasmushogeschool Brussel
Hogere Zeevaartschool
Hogeschool Antwerpen
Hogeschool Gent
Hogeschool Sint-Lukas Brussel
Hogeschool voor Wetenschap & Kunst
Hogeschool West-Vlaanderen
Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen
Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende
Katholieke Hogeschool Kempen
Katholieke Hogeschool Leuven
Katholieke Hogeschool Limburg
Katholieke Hogeschool Mechelen
Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl.
Lessius Hogeschool
Plantijn-Hogeschool
Provinciale Hogeschool Limburg
Groep T - Leuven Hogeschool
EHSAL - Europese Hogeschool Brussel
XIOS Hogeschool Limburg
K.U.Brussel
K.U.Leuven
tUL
UGent
Universiteit Antwerpen
V.U.Brussel
UHasselt
44.318.000,21
28.919.367,63
0,00
45.930.046,92
76.809.953,04
7.071.462,99
29.662.047,60
22.497.603,10
41.684.706,69
18.668.278,44
33.996.887,33
28.612.109,15
33.409.670,87
20.918.438,71
28.189.511,49
35.705.316,79
14.953.267,44
15.442.417,80
21.323.415,56
10.384.633,02
32.955.145,22
16.621.031,55
1.439.203,22
240.834.349,14
0,00
210.867.199,19
89.103.412,65
78.230.508,02
25.531.384,61
1.254.079.368,42
40.674.706,10
29.304.112,67
0,00
46.487.743,91
77.278.032,43
7.622.160,25
31.125.134,71
20.576.924,29
41.796.500,87
18.481.163,01
32.567.240,24
28.127.896,08
31.121.120,81
20.727.511,27
27.947.695,14
30.283.215,72
13.507.567,37
14.476.058,75
21.657.820,21
11.179.730,64
30.883.531,92
15.775.895,77
5.713.062,22
231.449.713,68
0,00
204.125.600,13
89.251.425,73
81.281.908,48
25.469.447,13
1.228.892.919,53
brusselfactor 1,1
historische sokkel Wi
0,00
384.745,04
0,00
557.696,98
468.079,40
0,00
1.463.087,11
0,00
111.794,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334.404,65
795.097,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.013,07
3.051.400,46
0,00
7.314.318,51
delta
2007 (I2010)
44.002.129,99
30.374.633,99
0,00
45.493.905,94
76.122.691,64
7.185.220,60
29.979.125,19
22.302.064,37
41.417.625,06
18.502.954,93
33.734.134,61
28.427.812,82
33.194.976,90
20.786.080,78
27.892.605,87
35.476.021,42
14.746.224,39
15.345.660,74
21.151.114,99
10.238.121,57
35.223.879,19
16.476.326,59
1.530.247,09
239.603.686,29
0,00
209.723.479,32
88.748.028,44
80.972.494,43
25.428.121,28
1.254.079.368,42
40.674.706,10
29.304.112,67
0,00
46.487.743,91
77.278.032,43
7.622.160,25
31.125.134,71
20.576.924,29
41.796.500,87
18.481.163,01
32.567.240,24
28.127.896,08
31.121.120,81
20.727.511,27
27.947.695,14
30.283.215,72
13.507.567,37
14.476.058,75
21.657.820,21
11.179.730,64
30.883.531,92
15.775.895,77
5.713.062,22
231.449.713,68
0,00
204.125.600,13
89.251.425,73
81.281.908,48
25.469.447,13
1.228.892.919,53
historische sokkel
0,00
0,00
0,00
993.837,96
1.155.340,79
0,00
1.146.009,52
0,00
378.875,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.089,27
0,00
0,00
0,00
506.705,22
941.609,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
503.397,29
309.414,05
41.325,86
6.031.604,84
positieve
brusselfactor
-196.403,05
1.106.508,24
0,00
0,00
0,00
113.757,61
0,00
-133.533,26
0,00
-164.200,02
-220.539,26
-173.202,63
-140.197,42
-129.990,16
-241.311,15
-43.404,74
-162.383,66
-65.505,36
0,00
0,00
2.418.968,25
-119.393,43
91.043,86
-936.950,28
0,00
-941.455,46
0,00
0,00
-61.808,08
0,00
0,00
1.106.508,24
0,00
0,00
0,00
113.757,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.418.968,25
0,00
91.043,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.730.277,96
13
Rationalisering (concentratie, kwaliteit,
reductie):
Voorzien recurrent pad artikel 51 (5M€/jaar + 1M€/jaar extra vanaf 2010)
vervangen door een eenmalige injectie
Gebrek aan tools in HR: blijvende vaste kost – sociaal passief
Studentenoutput verdwijnt uit prestaties instelling en dus financiering
Dossier tandheelkunde VUB
Rationalisatie “te vroeg” ( academiejaar 0405)
Bijgevolg geen toepassing decreet art 24
Alternatief van convenant voor het operationeel houden van het
instituut:
Stageplaats overige instellingen
Toekomstige demografische evoluties
Sociale dimensie in BHG
Te rijmen met oprichting nieuwe opleidingen?
Vb Rechten Uhasselt vragen nu ook MA-opleiding
 Te rijmen met speerpunten en infrastructuurzwaartepunten op elke
14
campus?
Niet opgenomen kosten
Ontoereikende investeringsmiddelen huidige universitaire campussen
Vb: VUB renovatieprogramma op 25 jaar = nood aan 6M€ per jaar ipv
3,5 M€ per jaar nu
Academisering maximaal huisvesten op universitaire campussen
Kost internationalisering: tegen 2015/2016 15% van de afgestudeerden
een buitenlandse leerervaring van minimum 3 maanden (beleidsnota
Onderwijs 2009-2014)
Visitatiekosten
…
15
Financiering hoger onderwijs
Hartelijk dank. Zijn er vragen ?
Nic Van Craen: [email protected]
16

similar documents