Prof. MUDr. ROBERT HATALA, CSc. - FIBRILÁCIA

Report
Slovenská asociácia srdcových arytmií
FIBRILÁCIA PREDSIENÍ
epidémia srdcovej arytmie a
jej dôsledky pre 21.storočie
Prof. MUDr. ROBERT HATALA, CSc.
Kardiologická klinika NÚSCH a SZU
Bratislava
„DELIRIUM CORDIS“
Karel F. Wenckebach
(1864 – 1940)
Die Unregelmässige
Herztätigkeit und ihre
klinische Bedeutung.
Leipzig und Berlin: Verlag von Wilhelm
Engelmann, 1914.
Unregelmässige Herztätigkeit.
With Heinrich Winterberg,
Leipzig, 1927.
Fibrilácia predsiení (FP)
 FP je najčastejšia srdcová
arytmia
 Jej substrát sa nachádza v
predsieňach srdca
 FP je charakterizovaná
nekoordinovanou aktiváciou
predsiení s následným
zhoršením pumpovacej funkcie
Fibrilácia
predsiení
Sínusový
rytmus
FIBRILÁCIA PREDSIENÍ
V očakávaní
epidémie FP...
Go A et al., JAMA 2001
Circulation. 2006;114:119-125.
20-ročné prežívanie vo vzťahu k FP
Renfrew / Paisley štúdia, n=15 406 osôb
Relatívne
riziko
muži
ženy
KV príhody
1,8
3,0
úmrtie
1,5
2,2
Stewart S et al., AJM 2002
Výskyt FP stúpa s vekom
20
Women (n=4053)
Men (n=2590)
Prevalence (%)
15
10
5
0
55–59
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
Age (yrs)
Prevalence at baseline assessed in 6808 participants in a European population-based study
Heeringa J et al. Eur Heart J 2006;27:949–53
>85
Rizikové faktory
BMI (N = 1025)
N
Priemer (SD):
Medián:
95% IS:
Min. – max.:
1024
29,5 (4,6)
28,7
29,2 - 29,7
20,0 - 51,8
986
62,8 (9,5) rokov
64,0 rokov
62,2 - 63,4 rokov
23 - 90 rokov
podiel pacientov (%)
Podiel pacientov (%)
N
Priemer (SD):
Medián:
95% IS:
Min. – max.:
Vek pri prvom výskyte (N = 1025)
BMI
Vek (roky)
FAKTY OKOLO FIBRILÁCIE PREDSIENÍ
●
●
●
●
Populácia starne a tučnie
Lepšia liečba hypertenzie, aterosklerózy
a srdcového zlyhávania (ale nie FP...)
Prevalencia FP bude rásť a spolu s ňou
aj jej morbi-/mortalitný dopad
Zvládnutie epidémie FP si vyžaduje
proaktívny a nie pasívny prístup (ktorý
sa v súčasnosti dominantne
akceptuje...)
Rizikové faktory – register REAL-FIB
podiel pacientov (%)
Hypertenzia
Diastolická dysfunkcia
Systolická dysfunkcia
Dyslipidémia
Koronárna choroba
Srdcové zlyhanie
Choroba mitrálnej chlopne
vek >75 rokov
Diabetes mellitus
TIA/NCPM
Iné zákl, ochorenie srdca
Thyreopatie – v minulosti
Viac než jeden rodič s AF
Chronická renálna insuficiencia
Tyreopatie - aktuálne
Alkohol >36g/den
Stp, kardiochirurgickej operácii
Kardiostimulátor
Sick sinus syndrom
ICD
N
%
934
551
725
294
686
611
448
424
302
269
217
214
139
134
115
96
92
90
59
58
12
91,4
74,0
71,3
68,4
67,4
59,8
43,8
41,5
29,6
26,3
21,2
21,2
14,5
13,3
11,3
9,4
9,0
8,9
5,8
5,7
1,2
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
N = 1022
N = 745
N = 1017
N = 430
N = 1018
N = 1022
N = 1022
N = 1021
N = 1021
N = 1022
N = 1025
N = 1009
N = 957
N = 1006
N = 1017
N = 1021
N = 1017
N = 1014
N = 1017
N = 1020
N = 1012
Najčastejším ochorením
spôsobujúcim fibriláciu predsiení
je
VYSOKÝ KRVNÝ TLAK
„Nehybnosť
predsieňových
stien v srdci
spôsobuje ich
bezbrannosť voči
krvným
zrazeninám, tak
ako by bol kôň
bez kožných
svalov
bezbranný voči
muchám“.
Söderström N.
Acta Med Scand 1948
Kardioembolická
ischemická CMP
spôsobená FP
Go A. N Engl J Med 2009;360:2127-2129
Riziko CMP pri FP je
5x zvýšené
Riziko CMP je
nezávislé od typu
FP (paroxyzmálna,
perzistujúca,
permanentná)
30-dňová mortalita
KE CMP pri FP je
25%
1-ročná mortalita
CMP podmienenej
FP je ~50%
Fibrilácia predsiení a CMP
predpokladaný kauzálny podiel FP na vzniku MP stúpa
s vekom
dekáda veku
% CMP s AFIB
50-59
6,2
60-69
70-79
7,3
16,5%
80-89
36,2
Rizikové faktory mozgovej porážky
spôsobenej fibriláciou predsiení
Polovica CMP u chorých s FP má len 1-2 rizikové faktory !!!
Realita CMP
Oxford Vascular Study
 Epidemiologický prieskum: zhodnotenie
2024 kardiovaskulárnych príhod v
populácii 91.106 pacientov
 918 (45%) cerebrovaskulárnych príhod
POČET CMP JE 2-NÁSOBNÝ
 856 (42%) koronárnych príhod
AKO
POČET
SRDCOVÝCH
 Z toho 159 STEMI a 316 NSTEMI
 218 nestabilná
AP a 163 náhla kardiálna
INFARKTOV
!!!smrť
 Z toho 618 CMP a 300 TIA
Rothwell PM. Lancet 2005;366:1773-83
CMP – ischémia vs krvácanie
Mozgový infarkt / krvácanie
Lawlor DA et al.., 2002
FP a mozgová porážka
STROKE IS THE #3
CAUSE OF DEATH
WORLDWIDE
Full-text PDF na
www.cardiology.sk
Štúdia STROKESTOP :
25 000 osôb vo veku 75-76 rokov vo Švédsku
sa podrobilo po dobu 2 týždňov 1 minútovému
ekg záznamu v domácich podmienkach
• Fibrilácia predsiení zistená u viac ako 11%
osôb, u 5% osôb bola arytmia doposiaľ
nezistená alebo neliečená
• 5 -10% sedemdesiatnikov má
nediagnostikovanú / neliečenú FP
• Pre pacienta ide o časovanú bombu,
ktorej výbuch znamena vznik ťažkej
mozgovej porážky
(viac na www.theheart.org)
Účinnosť antitrombotickej liečby v
znížení rizika NKS v RKŠ
Antitrombotická stratégia
Warfarín versus placebo
Aspirin versus placebo
Meta-analýza (Hart et al., 2007)
Warfarín versus KAS
Zníženie relatívneho rizika CMP
64-68%
22-36%
19% (ns!)
32-47%
“Veda nám hovorí, čo môžeme urobiť,
odporúčania nám hovoria, čo by sme
mali robiť a registre nám hovoria, čo
vlastne robíme“.
Čas v terapeutickom rozpätí (TTR %)
70%
60%
50%
56,0%
56.0%
% TTR
40%
30%
20%
10%
29.2%
14.7%
0%
INR <2
INR 2-3
INR >3
-10%
Hatala R. a spol., Cardiology Letters 2012
Kvalita antikoagulácie v SR – môžeme byť
spokojní ?
TTR v SR
Bez
warfarínu
Prežívanie k CMP
Morgan CI et al. Thrombosis Research 124 (2009) 37–41
Nové lieky na zníženie zrážanlivosti
krvi : najväčšíia inovácia
medikamentóznej liečby v kardiológii
v poslednom desaťročí !
● Vysoko účinné a bezpečné
● Nevyžaduje sa žiadne pravidelné
monitorovanie zrážanlivosti (predtým
krvný odber v intervaloch 1-4 týždne
● Jednoduché dávkovanie
Catheter Placement during AF
Ablation and Conduction
Block of Pulmonary-Vein
Triggers
by Means of RFCA
Wazni O et al, NEJM 2011
ČO POTREBUJE SLOVENSKO NA
ZLEPŠENIE STAVU A VÝSLEDKOV
KARDIOVASKULÁRNEJ MEDICÍNY ?
• Zdravotne lepšie vzdelanú populáciu
• Podstatne viac individuálnej
zodpovednosti za zdravie
• ALE: výsledky o cca 15-20 rokov !!!
• ALE AJ: Maximalizovať využívanie
vedecky podložených medikamentóznych
in nefarmakologických terapií
prinášajúcich benefit v kratšom
horizonte
“There is no ailment in which such success can
be achieved, no other cardiac disease which can
be so speedily benefited as the well managed
case of auricular fibrillation.”

similar documents