Liberalizarea pieţei pentru energia electrică

Report
Conferinţă Naţională a
Serviciilor Publice din
România - Noiembrie 2013
PERFORMANŢA ECONOMICĂ A OPERATORILOR DE SERVICII
PUBLICE, FACTOR DETERMINANT ÎN DEZVOLTAREA
COMUNITĂŢILOR LOCALE
Deschiderea pietei de energie –
impact asupra Serviciilor Publice
Solutia Elsaco
Cuprins
Despre Grupul Elsaco
Deschidere piata; foaie de parcurs (FP)
Constructie tarif + solutie Elsaco
Concluzii
3
ELSACO
Elsaco este un grup de companii private cu capital integral romanesc infiintat in anul 1994 care se
află în rândul primilor trei mari furnizori de servicii complete pentru consultanţă, proiectare, execuţie
lucrări și exploatare pentru instalaţii termoenergetice de orice tip din România.
Prin PRE ELASCO dorim sa contribuim la stabilitatea si eficienta energetica europeana, facem asta
aducand cele mai noi tehnologi de gestiune energetica in folosul clientilor nostri.
Cifra de afaceri
50
27.4
24.9
2008
2009
28.9
29.4
2010
2011
Milioane
EUR
2012
Acoperire Nationala cu birouri de
reprezentanta:
•
•
•
•
•
•
•
Bucuresti
Constanta
Craiova
Oradea
Iasi
Piatra-Neamt
Bacau
•
•
•
•
•
•
Targu Mures
Oltenita
Botosani
Suceava
Gura Humorului
Radauti
Succesul Elsaco a fost construit în jurul dorinţei de a acţiona la cele mai înalte standarde în relaţia cu
angajaţii, consumatorii, societatea și lumea în care trăim. Am fost mereu preocupaţi de promovarea
unei lumi mai bune prin tehnologie și servicii inovatoare, deschisă către nevoile oamenilor.
4
Partenerii ELSACO - Referinţe
Institutii Guvernamentale
 Administratia Prezidentiala
 MECMA
 ONRC
 Inspectoratul General al Politiei
 Agentia Nationala Antidrog
Companii de utilitati
 GDF Suez Energy
 Simens Romania
 Radet Bucuresti
5
Certificarea sistemului de management
integrat implementat la nivelul companiei, in
conformitate cu cerintele standardul ISO
9001:2000, OH SAS 18001, ISO/IEC 27001,
SA 8000.
Institutii
Bancare
 BNR
 BCR
 BRD
Retail
 Carrefour
 Cora
 Auchan
Telecomunicatii
 Orange
 Vodafone
 Romtelecom
Productie
 Ford Romania
 Electroalfa
Cuprins
Despre Grupul Elsaco
Deschidere piata;foaie de parcurs (FP)
Constructie tarif + solutie Elsaco
Concluzii
6
Deschidere piata cf. ANRE 2013
Procentul de achizitie din piata concurentiala
 Desi legea permite migrarea din
iulie 2007, deschiderea reala < 60%
pentru ca in regim concurential nu
poate fi ‘batut’ cosul reglementat de
155lei/MWh
7
7-Oct-13
Comportamentul furnizorilor de ultima instanta
Ultimul raport publicat de ANRE ne indica o
achizitie la 141 RON/MWh si o revanzare la 248
RON/MWh
8
7-Oct-13
Schimbarea furnizorului
Furnizorul Actual
Consumatorul
2. Rezilierea
> 21 zile
Transport si
distributie
1. Noul
Furnizor
9
3.Verificare facturi
4.Plata facturi
5.Contract distributie
6.Verificare dosar
7.Verificare tehnica
8.Verificare ATR
9.Citire Contor
Definitii
Furnizor actual – (Fa) furnizorul care prestează serviciul de furnizare a energiei electrice
până la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului, dată de la care începe
derularea unui nou contract.
Furnizor nou – (Fn) furnizorul care va presta serviciul de furnizare a energiei electrice
pentru consumator, pe baza unui nou contract de furnizare a cărui derulare începe de la
data finalizării procesului de schimbare a furnizorului, dată menţionată în contract.
Operator de reţea – (OR) operatorul de distribuţie sau persoana juridică ce exploatează
reţeaua electrică de interes public la care sunt racordate instalaţiile electrice ale locului
de consum pentru care consumatorul solicită schimbarea furnizorului.
Distribuţie de energie electrică – transportul energie electrice prin reţele de distribuţie
de ÎT, MT şi JT, cu tensiune de linie nominală până la 110kV inclusiv, în vederea livrării
acesteia către clienţi, fără a include furnizarea;
Consumator eligibil de energie electrică – consumatorul de energie electrică care
poate să aleagă furnizorul şi să contracteze direct cu acesta energia electrică necesară,
având acces la reţelele de transport şi/sau distribuţie.
10
7-Oct-13
Schimbarea furnizorului (I)
Etapa 1. Alegerea furnizorului nou.
Pentru schimbarea furnizorului de energie electrică nu se percepe nicio sumă de bani.
Etapa 2. Consumatorul notifică (Notificare Reziliere) în scris furnizorul actual, că va avea
un alt furnizor.
Termen: cu 21 de zile înainte de data rezilierii.
Etapa 3. Furnizorul actual verifică situaţia facturilor rămase de plată şi transmite
răspunsul său consumatorului.
Termen: în 3 zile lucrătoare de la primirea notificării de reziliere.
Etapa 4. Consumatorul achită toate facturile emise de către furnizorul actual.
Termen: cu cel puţin 20 de zile înainte de termenul solicitat pentru reziliere.
11
7-Oct-13
Schimbarea furnizorului (II)
Etapa 5. Date necesare consumatorului in vederea încheierii contractului de distribuţie:





Adresa locului/locurilor de consum;
Codul punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică;
Copie a notificării referitoare la încetarea contractului de furnizare dintre consumator şi furnizorul
actual;
Denumirea PRE la care va fi alocat locul de consum de la data prevăzută;
Datele referitoare la consumul mediu
Termen: în 5 zile lucrătoare de la transmiterea notificării de reziliere către furnizorul actual.
Etapa 6. OR verifică şi validează corectitudinea datelor, şi transmite răspuns către consumator.
Termen: în 2 zile lucrătoare de la primirea acestora.
Etapa 7. OR verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice de schimbare a
furnizorului/trecere în eligibilitate din punct de vedere al grupului de măsurare:


12
În cazul în care consumatorul deţine contor cu decontare orară acesta urmează în continuare
procesul de schimbare a furnizorului.
În cazul în care consumatorul nu deţine contor cu decontare orară acesta poate opta pentru
profilul de consum elaborat de OR şi aprobat de ANRE.
7-Oct-13
Schimbarea furnizorului (III)
Etapa 8. În cazul locului de consum pentru care se solicită un nou aviz de racordare, ca
urmare a trecerii locului de consum către altă persoană fizică/juridică prin închiriere,
concesiune sau orice altă formă, fără schimbarea propietăţii, încheierea unui nou
contract de distribuţie pentru locul de consum respectiv este condiţionată de plata de
către vechiul titular al locului de consum a facturilor emise către acesta,
Etapa 9. Citirea contorului
 Pentru consumatorii mari şi foarte mari se va citi contorul de către OR pentru a se
putea şti indexul de la care trebuie plătit curentul către noul furnizor. Se va încheia un
proces verbal de citire.
 Pentru consumatorii mici este permisă şi preluarea indexului autocitit de consumator
sau stabilirea indexului pe baza estimării consumului de energie electrică.
Termen: ziua aleasă de consumator pentru rezilierea contractului de furnizare actual
Pentru schimbarea furnizorului de energie electrică nu se percepe nicio sumă de bani.
13
7-Oct-13
Cuprins
Despre Grupul Elsaco
Deschidere piata;foaie de parcurs (FP)
Constructie tarif + solutie Elsaco
Concluzii
14
Constructie tarif
Pretul final al energiei
electrice are in
componenta sa o
pondere mare de tarife
reglementate care duc
la o crestere
considerabila fata de
pretul negociabil,
singura componenta
care poate fi redusa
150
↕
200
10,51
23,1
30
↕
40
IT
↕
JT
18
↕
202
8,14
↕
11,87
Pret energie
15
Tarif
transport
Tarif
Tarif
Contrib. Certificate Pret final
servicii Distributie Cogen.
Verzi
de sistem
de inalta
eficienta
Elsaco agent de piata
Ziua anterioara zilei de consum
9:30
Open PRE
Ziua de consum
16:30
12:30
.post PZU
PRE Activ
Elsaco – agent de piata
Consumatorul
prognozeaza necesarul
de energie pentru ziua
urmatoare
Elsaco asigura achizita
de pe PZU (linia neagra)
16
*Sursa: Raport supraveghere piata OPCOM din
luna Octombrie 2013, prezinta ultimele 12 luni
7-Oct-13
Elsaco ↔ furnizor din surse regenerabile
Elsaco promoveaza solutiile de energie verde ( Solar, MicroHidroCentrale, Biogaz,
Biomasa ) pentru comunitati. Suntem in discutie cu producatorii si cei care instaleaza
solutii la cheie .
Scopul Elsaco este de a promova energia alternativa, noi va preluam energia
produsa si va asiguram multiple canale de vanzare.
Pentru comunitatile care au realizat deja si au in functiune surse de energie
regenerabila locala, cautam impreuna clientii potriviti (companii interesate sa
cumpere energia produsa).
Proiectul de PRE Activ asigura de asemenea o integrare ridicata a energiei
regenerabile in mixul de productie Elsaco.
Martie 2014
Mai 2014
Q3 2014
Proof of Concept
Implementare Pilot
Implementare la scara larga
17
7-Oct-13
Cuprins
Despre Grupul Elsaco
Deschidere piata;foaie de parcurs (FP)
Constructie tarif + solutie Elsaco
Concluzii
18
Concluzii
Piata de energie electrica este dinamica,
deschiderea ei va induce costuri mari
consumatorilor care nu uzeaza de drepturile lor
Elsaco isi asuma un rol de intermediere intre
consumator si piata libera
Elsaco sustine si promoveaza energia verde
19
VA MULTUMIM PENTRU
TIMPUL ACORDAT!
20
Servicii aditionale grup ELASCO?
 Solutii de supraveghere, control
acces, alarmare antiincendiu
 Solutii de iluminat public folosind
lampile cu LED si cele cu inductie
 Solutii de videoconferinta
 Solutii de cablare structurata , telefonie IP
 Livrare gama completa de echipamente si tehnica de calcul, software
21
7-Oct-13

similar documents