Været -temp, vind, nedbør

Report
Været:
temperatur, vind og nedbør
Kapittel 5 i Underveis: Geografi
Hvorfor er vær viktig?
Spørsmål
• Hvorfor varierer temperaturen rundt om på
jordoverflaten?
• Hvordan blir høytrykk, lavtrykk og vind
dannet?
• Hvordan blir nedbør dannet, og hvilke typer
nedbør har vi?
Hvorfor varierer temperaturen på
jorda?
• Jorda blir varmet opp av energien den mottar
fra sola – altså solenergi.
• I området rundt ekvator er de varmeste
områdene på jorda.
• Temperaturen varierer mellom kyst og
innland.
Kyst og innland
• Større temperaturforskjeller mellom sommer
og vinter i innlandet enn ved kysten.
– Hvorfor? Fordi landoverflaten blir varmet opp og
avkjølt raskere enn havet.
Kyst vs. innland
Kystklima
• Små temperaturforskjeller
mellom årstidene.
• Svale somrer og mindre
vintrer.
• Hvor i Norge er det slik?
Innlandsklima
• Stor temperaturforskjeller
mellom årstidene.
• Varme somrer og kalde
vintrer.
• Hvor i Norge er det slik?
Svar: Vestkysten fra Rogaland
til Finnmark.
Svar: Dalførene i det indre av
Østlandet, i Trøndelag og på
Finnmarksvidda.
Årstidene
• Temperaturen varierer også med årstidene.
• Men hvorfor har vi årstider?
• Jo, det er fordi jordaksen er stilt på skrå. Når
jorda kretser rundt sola, heller jordaksen hele
tiden i forhold til jordbanen. Jo nærmere
ekvator vi kommer, jo mindre er variasjonene
mellom årstidene.
• I Norge: store variasjoner.
Bilde her fra s. 94
• Sommersolverv: 21.-22. juni
• Vintersolverv: 21.-22. desember
Oppgaver
• Gjør repetisjonsoppgavene s. 95
Lufttrykk og vind
• Lufttrykk er vekten av den luftsøylen som er
over stedet der lufttrykket blir målt.
• Normaltrykk er lufttrykk målt ved havnivå.
• Vi snakker om både høytrykk og lavtrykk.
Lufttrykk forts.
• Lufttrykket er i stadig forandring fordi lufta
kommer i bevegelse ved at den varmes opp eller
avkjøles.
• Med andre ord:
– Lufta stiger når den varmes opp
• Her dannes et ”underskudd” av luft – lavtrykk.
– Lufta synker når den avkjøles
• Her dannes et ”overskudd” av luft – høytrykk.
• For å jevne ut trykkforskjellene vil lufta i et
område med høyt lufttrykk strømme til et
område med lavt lufttrykk. Slik oppstår det vind.
Vind
• Blåser alltid fra et område med høyere trykk til
et område med lavere trykk. Jo større
trykkforskjeller, jo kraftigere vind.
• Noen steder er vinden stabil og blåser i
samme retning hele tiden, uansett årstid.
Vind og havstrømmer
• Oppsummering: vindene forsøker å utjevne
temperaturforskjellene på jordoverflaten.
• Vindsystemene er med på å drive de store
havstrømmene som bidrar til dette.
• Hvilken kjent havstrøm bidrar til klimaet i Norge?
– Golfstrømmen.
http://www.forskning.no/artikler/2008/mars/12047906
93.64
Fuktighet og nedbør
• All nedbør kommer fra vanndampen i lufta.
• Hvor godt lufta holder på fuktighet varierer med
temperaturen.
• Varm luft holder for eksempel bedre enn kald luft.
• Når varm luft blir avkjølt, vil vanndampen gå over
(kondenseres) til vanndråper eller iskrystaller som igjen
danner skyer.
• Om slike skyer blir presset til værs, blir lufta enda mer
avkjølt.
• Når skyene da ikke lenger klarer å holde på den
kondenserte vanndampen, kommer det regn, hagl eller
snø.
Vi har tre typer nedbør:
1. Bygenedbør
• Om sommeren blir
lufta ved bakken så
oppvarmet at den
stiger til værs og
avkjøles. Vanndampen
danner skyer kalt
kumulusskyer. Hvis
skyene stiger enda
høyere, gir de fra seg
regn.
• Dette er vanlig ved
ekvator.
Tre typer nedbør forts.
2. Orografisk nedbør
Oros = fjell. Dette oppstår når
fuktig luft blir presset til værs av
åser eller fjellkjeder. Lufta blir
avkjølt, og det begynner å regne.
Dette er vanlig ved vestkysten i
Norge.
Når denne lufta har passert
fjellkjeden, synker den ned og blir
varmere. Fordi den varme lufta
holder bedre på fuktigheten,
slutter det å regne. Disse
områdene bak fjellkjedene ligger i
regnskyggen. Eks. Lesja og Lom.
Fønvinder finner vi på Østlandet,
og dannes når lufta synker ned på
lesiden av fjellkjeden.
Tre typer nedbør forts.
3. Frontnedbør
Når kalde og varme
luftvinder møtes, regner
det ofte i grenseområdet
mellom luftmassene
(fronten). Den varme lufta
blir presset til værs av den
kalde lufta, den blir avkjølt
og gir fra seg nedbør.
Dette er den vanligste
formen for nedbør i
Norge.

similar documents