Razsvetljeni absolutizem REFORME MARIJE TEREZIJE IN JO*EFA II

Report
RAZSVETLJENI ABSOLUTIZEM
REFORME MARIJE
TEREZIJE IN JOŽEFA II
8. b
PRAGMATIČNA SANKCIJA
CILJI REFORM
Listina, ki je Mariji Tereziji omogočila prestol.
 Cilji reform: notranja in gospodarska krepitev
države, poenotenje.

UPRAVNE REFORME
Glavni sodelavec Marije Terezije je bil von
Haugwitz.
 Centralizacija – vodenje države iz enega središča.
 Nemščina postane uradni jezik države.

DAVČNE REFORME
Jožef je izdal davčna pravila,ki so poenotila
davčni sistem.
 Kataster
 Davek plačujejo tudi plemiči.

VOJAŠKE REFORME
Jožef je ustanovil Vojaško akademijo.
 Splošna vojaška obveznost
 Hišne številke, popis prebivalstva

CERKVENE REFORME
Cerkev je bila podrejena interesom države.
 Jožef je ukinil samostane in cerkvi vzel posesti.
 Tolerančni patent – svoboda veroizpovedi.

ŠOLSKA REFORMA MARIJE TEREZIJE
1774
 Šola je postala obvezna za oba spola.
 Učitelji morajo biti izobraženi, 3 vrste šol: realke,
normalke, trivialke.

GOSPODARSKA REFORMA JOŽEFA II.
Popolna svoboda v trgovini in obrti
 Fiziokratizem – bogastvo države temelji na
naprednem kmetijstvu in zemlji.
 Osebna svoboda kmetov, zmanjšana tlaka

POSLEDICE REFORM
Učinkovita vojska
 Napredno kmetijstvo
 Izobraženi prebivalci
 Svoboda veroizpovedi
 Osebna svoboda kmetov


similar documents