- Kolega

Report
Mokymosi motyvacijos
formavimas – kaip vaikams
atsiranda noras mokytis?
Paruošė mokytoja L. Dubosaitė
2014 m.
Ankstyvoje vaikystėje
• Pirmiausia netrukdyti, o paskui padėti.
Vienerių – dvejų metų amžiaus vaikas
smalsauja taip aktyviai, kad suaugusieji vos spėja
uždarinėti spinteles.
Dėl daugybės žaislų ir televizijos vaikui reikia
mažiau aktyvių pastangų. Aktyvų smalsavimą keičia
pasyvus reagavimas į aplinkos poveikius.
Lieka mažiau laiko ir būtinybės išmokti pačiam
susidomėti.
„Vienas dalykas vienu metu“
• Jei vaikas įsitraukė į veiklą reiktų skatinti darbą
užbaigti.
• Gebėjimas susidomėti, gebėjimas sutelkti
dėmesį yra įgūdis, kuris yra išmokstamas tik
tuomet, jei vaikui to reikia.
• Geriausia priemonė padėti vaikui stiprinti
motyvaciją, yra tėvų asmeninis pavyzdys.
Tėvų pavyzdys
• Domėjimasis ir noras sužinoti.
• Pastangos nugalint sunkumus.
• Darbo vertės suvokimas. Darbas yra ne
prievolė vargti, o veikla, kurią verta ir
naudinga daryti.
• Mokymosi rezultatų naudingas pritaikymas.
Parodyti ką įdomaus galima nuveikti su naujai
įgytomis skaitymo, rašymo ir kt. žiniomis.
Vaiko motyvaciją mokytis lengviausia
koreguoti pradinėse klasėse
• Geri mokymosi rezultatai didina motyvaciją.
• Sėkmė tai:
pageidaujamo rezultato pasiekimas.
kitų žmonių pagarba tam rezultatui.
Svarbu, kad vaikas patirtų sėkmę ne tik tuomet
kai jau bus išmokęs, bet ir kol dar mokosi.
Tikslai motyvuoja tuomet, kai jie yra
konkretūs, artimi ir realistiški
• Paskatinimas efektyviausiai palaiko ir didina
motyvaciją tuomet, kai jis yra betarpiškas ir
proporcingas.
• Materialiniai paskatinimai, paskatinimai veikla
ir socialiniai paskatinimai.
Materialiniai paskatinimai
• Mažiausiai efektyvūs – vaikas savo pastangas
pradeda vertinti kaip parduodamą darbą.
Stengiasi parduotis vis brangiau, o negavęs
didesnės kainos pradeda „streikuoti“.
Paskatinimai veikla
• Kai vaiko galimybės užsiimti pageidautina
veikla yra siejamos su jo mokymosi rezultatais.
• „Padaryk namų darbus ir galėsi žaisti
kompiuteriu“.
Jei tokios veiklos naudojamos mokymuisi
skatinti , taip pabrėžiama jų vertė vaikui ir jos
tampa dar labiau pageidaujamos.
Socialiniai paskatinimai
• Paprasčiausias socialinis paskatinimas yra
pagyrimas.
• Ši paskatinimo forma yra efektyvesnė nei
materialiniai paskatinimai ir paprastesnė nei
paskatinimas veikla.
• Svarbu principas: skatinti pastangas, o ne
konkurenciją.
• Jei mokinys stengiasi tik dėl to, kad padarytų
įspūdį, jo motyvacija praranda smalsavimą,
malonumą išmokti naujų dalykų.
• Kuo vaikas patiria daugiau sėkmės tuo labiau
tvirtėja jo pasitikėjimas savimi ir savo
sugebėjimais.
• Jei vaikai tiki savimi ir sėkme, tuomet jie
nebijo iššūkių ir atkakliai stengiasi net kai
susiduria su sunkumais.
Geras mokymasis tampa asmenine
vaiko vertybe
• Pagrindus ilgalaikei mokymosi motyvacijai
padeda teigiamos socialinės mokymosi
pasekmės – kitų žmonių dėmesys ir pagarba
mokymosi pasiekimams bei galimybei
naudingai pritaikyti gautas žinias ir įgūdžius.
• Sulaukdamas teigiamo savo pastangų
rezultatų įvertinimo vaikas ilgainiui pradeda
vertinti mokymąsi kaip veiklą.
Literatūra:
• „Vaiko ir paauglio psichologija šiandienos
iššūkiai“ V. Legkauskas, Vaga, 2013

similar documents