Hvorfor koker vannet med lavere tempratur i høyden?

Report
Lufttrykket har noe
å si når vi skal koke
vann. Tegningen du
ser til høyre er en
tegning som viser
lufttrykket. Som du
ser så er det
Trondheim som er
nederst, og det
ligger 74 m.o.h. Det
er den plassen
trykket er størst.
Det er fordi det er
plass til mye mer
luft, fra Trondheim til
atmosfæren, enn
fra Sucre til
atmosfæren. Mye
luft gir et høyere
trykk.
I vannet har vi også molekyler. Jo mindre trykk det er, jo fortere
går molekylene fra hverandre og da blir det bare små
vandråper rundt i rommet. Det er damp. For at vannet skal
fordampe må det jo først koke og derfor koker vannet ved
lavere temperatur i høyden.
På det bilde med
glasset ser du alle
molekylene som er
inni eit glass med
vann. Molekylene
ligger tett, og
beveger seg bare litt.
På det neste bilde ser
du alle de
molekylene som
fyker/spretter når
vannet koker. Dette
er vanndamp.
På bildene ovenfor ser dere bilde av 2 forskjellige egg. Det øverste er tatt i Norge og kokte i 10
minutt. Det bildet nedenfor er tatt i Sucre, og kokte i 13 min. Vi syntes at disse eggene ble mest
like. Det betyr at det tar 3 minutt lenger å koke egg i Sucre, enn i Norge. Det er fordi at det er
mer trykk i Norge og da blir vannet varmere.
Dette er det vi har funnet ut, håper dere forstår det vi har skrevet, og at
dere liker prosjektet!
Takk for deres oppmerksomhet!
Hilsen Åsfrid Skyttemyr, Ovidie Eggebø og Anne Stølen.

similar documents