Zgradba Zemlje - Geografija

Report
http://egradiva.gis.si/web/1.-letnik-geografija/povrsje-zemlje
ZGRADBA ZEMLJE

-
-
Notranje in zunanje sile ter preoblikovalni
procesi
NOTRANJE ali endogene sile in preoblikovalni
procesi
ZUNANJE ali eksogene sile in preoblikovalni
procesi
NOTRANJA ZGRADBA ZEMLJE
Zemljina skorja
- granitna plast
- bazaltna plast
- Mohorovičićeva nezveznost
 Plašč
 Jedro

Zemeljska skorja je trdna.
Debelina skorje je 10–35
kilometrov (pod celinami
je debelejša kot pod
oceani). Sestavljata jo
kontinentalna in oceanska
skorja.
Kontinentalna skorja je
večinoma iz granita in jo
včasih imenujemo tudi
sial, ker v njej
prevladujeta elementa
silicij in aluminij.
Oceanska skorja - v njej
prevladujeta elementa
silicij in magnezij, zato jo
imenujemo tudi sima. Je
precej debelejša in
gostejša kot kontinentalna
skorja, pod katero se
podriva.
Plašč je trden, debel okrog
2900m , običajno ga
delimo na notranji in
zunanji plašč.
Zunanji plašč (do okoli
100 km globine, tam se
nahaja magma) skupaj s
skorjo sestavlja litosfero,
na kateri se premikajo
litosferske plošče.
Jedro delimo na zunanje
jedro (tekoče, zgrajeno
večinoma iz železa) in
notranje jedro (trdno,
zgrajeno iz železa in
niklja).
Visok pritisk in
temperature okrog 6000
ºC v Zemljinem jedru
povzročajo dviganje
magme skozi plašč Zemlje
proti njenem površju.
Tokovi magme, ki
nastanejo zaradi takšnih
toplotnih tokov, se
imenujejo konvekcijski
tokovi. Kjer magma skozi
skorjo prodre skozi
površje, gradi novo
oceansko in celinsko
skorjo.
LITOSFERSKE PLOŠČE
Litosfera
 Litosferske plošče (oceanske in kontinentalne)
 Astenosfera

LITOSFERSKE PLOŠČE

http://egradiva.gis.si/web/1.-letnikgeografija/povrsjezemlje?p_p_id=GSS_T01_P01_WAR_GSS_T01
_P01portlet_INSTANCE_Y8dH&p_p_lifecycle=0
&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p
_col_id=column-2&p_p_col_count=6
TEORIJA O TEKTONIKI PLOŠČ
WEGENERJEVA TEORIJA
 TEORIJA O TEKTONIKI PLOŠČ (sistem
srednjeoceanskih hrbtov, oceanskih
globokomorskih jarkov)
 NAČINI STIKANJA LITOSFERSKIH PLOŠČ
(razmikanje plošč, približevanje plošč, premikanje
plošč druge ob drugi)


similar documents